Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Olkiluoto 3 blir Nordens största kraftverksenhet – säkerhetschef: "Enheten är väldigt viktig för Finlands självförsörjning"

Från 2022
bild av ett kärnkraftverk.
Bildtext I december ska Olkiluoto 3:ans testperiod vara slut och enheten ska tas i normalbruk. Det är 13 år senare än enligt den ursprungliga planen.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Efter många om och men kan kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 snart tas i bruk. Anläggningen ska stöda Finlands energitrygghet och bidra till självförsörjningen i fråga om el. Yle Åboland besökte Olkiluoto 3 i Euraåminne.

För tillfället testar man fortfarande Olkiluoto 3:ans kapacitet. I december är testperioden slut och enheten ska då börja producera el normalt, det vill säga regelbundet utan andra driftstopp än de årliga underhållen.

Det här är 13 år senare än enligt den ursprungliga planen.

Veli-Pekka Nurmi, säkerhetsdirektör vid Industrins Kraft (TVO) berättar att det inte finns en enskild orsak till förseningen. I korthet handlar det om att man ville göra enheten så säker och trygg som möjligt.

– Det är frågan om ett jättestort och modernt kraftverk, och därav en komplicerad enhet. Vi ville försäkra oss om att alla delsystemen fungerar på det sätt som de borde fungera, också i exceptionella situationer. Om det händer någonting här, så borde också alla systemen fungera på ett säkert sätt.

I och med att processen tagit så länge säger Nurmi att man nu kan lita på att enheten är trygg.

Bild av en man.
Bildtext Veli-Pekka Nurmi, säkerhetsdirektör vid Industrins Kraft (TVO)
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Byggnaden är lika stor som tio riksdagshus

Olkiluoto 3 är ett miljardprojekt och blir nordens största kraftverksenhet. Enheten kommer att producera el med en kapacitet på 1 600 megawatt.

Det här är nästan lika mycket som Olkiluoto 1 och 2 producerar tillsammans. Finlands självförsörjningsgrad gällande el ökar därmed betydligt.

Johanna Aho, kommunikationsdirektör vid Industrins kraft, berättar att projektet kostar 5,7 miljarder euro.

– Olkiluoto 3 är lika stor som tio riksdagshus. I byggnaden finns cirka tretusen rum och automatik i stor skala.

Bild av en kvinna.
Bildtext Johanna Aho, kommunikationsdirektör för Industrins kraft
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Olkiluoto kommer att stå för 30 procent av Finlands elkonsumtion

Olkiluoto 3 kommer att stå för 14 procent av landets elproduktion. Då enheten producerar el med full kapacitet kommer alla tre enheter vid Olkiluoto kärnkraftverk att producera cirka 30 procent av Finlands el.

– Det är världens största turbin med över 3,3 miljoner hästkrafter, säger Nurmi som berättar att en kraftig personbil har 400 hästkrafter.

Bild från området av ett kärnkraftverk.
Bildtext Då alla tre enheter är igång kommer Olkiluoto stå för 30 procent av landets elproduktion
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Johanna Aho berättar att Finland sommartid i viss mån kan vara självförsörjande på el då alla tre enheter är i gång med full produktionskapacitet.

Veli-Pekka Nurmi påpekar att enhetens produktion är särskilt viktig vintertid för Finland.

Kommer enheten kunna rädda elproduktionen under vintern?

– Kanske inte rädda, men det är viktigt att vi får OL3:an i bruk tills vintern.

Bild från insidan av ett kärnkraftverk. Olkiluoto reaktor 3.
Bildtext Olkiluoto 3 blir nordens största kraftverksenhet och kommer att poducera el med en kapacitet på 1 600 megawatt.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Elproduktionen vid Olkiluoto 3 motsvarar elimporten från Ryssland

Vi människor konsumerar allt mer el och därför behöver vi också en allt större elproduktion. Utöver det har Rysslands invasion i Ukraina lett till mycket diskussioner gällande i vilken mån Europa och Finland är självförsörjande på olika plan, inte minst när det gäller elproduktion.

Hur viktigt är det att vi är självförsörjande på el?

– Om vi är bundna till ett annat land gällande elimport så kan vi inte göra så mycket om någonting händer som begränsar importen. Därför är det väldigt viktigt att produktionen inom Finland är tillräcklig, säger Nurmi.

Säkerhetsvakter på ett kärnkraftverk.
Bildtext Nurmi säger att kärnsäkerheten är det viktigaste elementet i säkerhetsfrågor.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Nurmi berättar att då Olkiluoto 3 är igång med full kapacitet kommer elproduktionen motsvara den mängd elektricitet som vi har importerat från Ryssland.

Diskussion om artikeln