Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vikariebrist inom vården är ett större problem än pandemin – överläkare: Ta genast itu med lönefrågan

Läkare undersöker blodtryck på Folkhälsans läkarstation i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

Vården kämpar med bemanningen. Överskötare Johanna Syrén i Vasa säger att att branschen inte lockar tillräckligt med ny arbetskraft och att många också lämnar vårdyrket. Överläkare Pirjo Dabnell vill att man snarast tar tag i lönefrågan.

Även inom sjukvården befinner man sig just nu mitt i semesterperioden. Den här sommaren är ändå mera utmanande än tidigare somrar, när man ser till vikarieläget.

I år har rekryteringen varit speciellt svår i både Vasa och Karleby.

– Vi har haft svårt att hitta vikarier och inom sjukhusservicen fick vi inte så många vikarier som vi önskat, säger Johanna Syrén som är överskötare för specialsjukvårdens vårdavdelningar i Vasa.

Aldrig tidigare så svårt att rekrytera

Syrén säger att det varit speciellt svårt att rekrytera kunnig personal som till exempel har läkemedelslov som krävs för att jobba inom specialsjukvården.

– Visst är det en exceptionell sommar. Men rekryteringen inom sjukhusservicen i välfärdsområdet har lyckats skapligt, jämfört med andra verksamhetsområden. Det finns många vårdområden som har det betydligt värre, säger Syrén.

Vårdsamkommunen Soite i Mellersta Österbotten har fått kämpa hårt med bemanningen. Överläkare Pirjo Dabnell säger att hon aldrig tidigare varit med om att det skulle ha varit så här svårt att rekrytera.

Soite har gått ut med ett meddelande till sina klienter där man berättar om att det förekommer köer till vårdcentralens mottagning och ibland också på samjouren. Belastningen beror på personalbristen.

Pirjo Dabnell säger att situationen är mest utmanande på läkarmottagningarna. Men även sjukhuset påverkas av bristen på sommarvikarier.

– Alla patienter får den vård de behöver och jag hoppas att de inte märker av den sköra situationen. Det som främst påverkats är att patienter ibland vårdas på en annan avdelning än de egentligen skulle, säger Dabnell.

Men då är det istället läkarna som rör sig mellan avdelningarna för att titta till patienterna.

I år kan Soites personal ha semestrar som vanligt och Dabnell säger att det är välbehövligt efter två år av pandemi. Syrén håller med, under de senaste åren har arbetsbördan varit mycket tung, och det har även resulterat i sjukskrivningar.

Mörkhårig kvinna med munskydd.
Bildtext Pirjo Dabnell säger att man borde höja lönerna å det snaraste för att trygga tillgången på vårdpersonal.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Bantar inte ner vården mer än tidigare somrar

Verksamheten på centralsjukhuset i Karleby har inte bantats ner mer än under tidigare somrar. Men Dabnell säger att situationen är skör och varje dag gäller det att lägga pussel för att få personalen att räcka till.

I Vasa har köerna till specialsjukvården inte förändrats drastiskt på grund av semestrarna säger Johanna Syrén. En del verksamhet är nedskuren, men det är inget nytt för just denna sommar.

– Köerna hålls på samma nivå som tidigare. Men patienter som inte är i behov av akut vård blir tvungna att vänta, men situationen har inte försämrats på grund av sommaren. Och ingen patient behöver vara orolig för att inte få den vård hen behöver, säger Syrén.

Branschen lockar inte som förr

Johanna Syrén säger att svårigheten att rekrytera säkert varit en pågående trend som nu håller på att nå sin kulmen.

– Dels beror det på att branschen inte lyckas locka ny arbetskraft, men också på att vårdpersonal inte hålls kvar i branschen, säger Syrén.

Pirjo Dabnell anser att man snarast borde ta itu med lönefrågan för att göra vårdyrket mera attraktivt igen.

Soite rekommenderar sina klienter att använda elektroniska tjänster, särskilt för mindre brådskande ärenden, till exempel för att förnya recept.

Dabnell säger att det ändå inte finns några onödiga vårdkontakter. Hon upplever också att klienterna efter drygt två års pandemi nu har ett behov av att få träffa vårdpersonal öga mot öga.

– Vi brukar ha färre patienter om somrarna, men så är det inte i år. Jag upplever att patienterna har ett behov av att få träffas fysiskt och allt kan inte avhandlas över telefon eller via nättjänster.

Johanna Syrén säger att patienterna varit mera försiktiga med att söka sig till vården under pandemin. Det har kunnat resultera i att patienterna varit lite sjukare när de väl sökt sig till vården.

Koronavirusaltistuksia jäljittävä sovellus otetaan käyttöön Vaasan keskussairaalassa – 33 työntekijää mukana pilotissa Sitran rahoittaman pilotin tavoitteena on varmistaa, että sovellus toimii luotettavasti ja tietoturvallisesti.
Bildtext Pandemin har varit tuff för vårdpersonalen. De behöver sin semester för att orka jobba.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Personalbristen är ett större problem än coronan

Pandemin påverkar fortfarande arbetet på centralsjukhuset i Vasa, även om situationen är lugnare än tidigare. Man vårdar varje dag patienter som insjuknat i covid-19 och även personal insjuknar, om än inte alls lika ofta som tidigare under pandemin.

– Just nu är personalbristen ett större problem än pandemin, säger Syrén.

Även i Karleby medför coronan fortfarande en del sjukfrånvaro bland personalen och man vårdar fortfarande patienter som insjuknat i covid-19. Men ingen av patienterna är i behov av intensivvård.

– Det är främst äldre personer som är i behov av sjukhusvård eftersom de är skörare och blir mera sjuka. Därför är det viktigt att vi fortfarande tar vårdansvar och skyddar de äldre mot smitta, säger Dabnell.

Hur hösten kommer att se ut är svårt att sia om. Johanna Syrén säger att både rekryteringen och coronan oroar.

– Det finns fortfarande många frågetecken, både rekryteringen och coronaviruset har stor påverkan på vår verksamhet, säger Johanna Syrén.

Båda Österbottens välfärdsområde och Soite har gått ut med information om att invånarna ska vaccineras med dos fyra från och med den första augusti.

– Då kommer vi igen att behöva fler händer i vården. Vi får ta hjälp av pensionerad vårdpersonal för att klara arbetsbördan, säger Pirjo Dabnell.