Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nya grödor testas på Stor-Sarvlaks gård i Lovisa – odlare är intresserade

vete
Bildtext På testfälten odlas många olika sorter. Vetesorten Alli utmanar en gammal vetesort som heter Quarna.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

Nylands svenska lantbrukssällskap NSL utför sorttester på Stor-Sarvlaks gård i Lovisa. Testerna görs på spannmål, oljeväxter och baljväxter och ska hjälpa jordbrukarna välja rätt växter att odla.

På fälten vid Stor-Sarvlaks gård finns olika sorter av vete, korn, havre, en del oljeväxter samt baljväxter som ärter och bönor, berättar försöksledare Patrik Erlund som jobbar på NSL.

– Vi testar hur nya sorter fungerar och ger sedan odlarna information som kan hjälpa dem välja sådana sorter som passar bäst för deras användningsändamål, förklarar Erlund.

I testen kollas hur växterna tål olika sjukdomar, torka, värme, köld och insekter. Därtill kollas också bland annat avkastningsnivå och kvalitetsegenskap.

Försöksledare Patrik Erlund som jobbar på Nylands Svenska Lantbrukssällskap
Bildtext Patrik Erlund berättar om olika sorter på testfälten på Stor-Sarvlaks gård.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

Erlund säger att testerna på Stor-Sarvlaks gård gjordes för första gången i början av 80-talet.

– Vi har många olika försöksplatser och vi testar alltid lokala förhållanden. Resultat som vi får här beskriver de östnyländska förhållandena bäst, berättar Erlund.

På området utgörs också de officiella sortförsöken av Naturresursinsitutet Luke.

De officiella sortfösöken

  • För att få marknadsföra en sort i Finland måste man få den godkänd på en sortlista i något EU-land.

  • De officiella sortförsöken administreras av Luke i Finland.

  • I försöken mäts odlingsvärdet och -säkerheten hos sorten.

  • Sorten ska ha någon egenskap som är bättre i förhållande till metersorter, som är de gamla kända sorterna.

  • Med spannmål tar processen två år och med baljväxter tre år.

Odlarna fick bekanta sig med olika sorters grödor

NSL ordnade en fältvandring på sina testfält på Stor-Sarvlaks gård torsdagen den 14 juli. De fick se testfälten och höra om de olika sorterna som odlas där.

Före själva fältvandringen var det en föreläsningsdel där odlarna fick höra mer om årets växtperiod, de officiella sortförsöken och marknadssituationen inför hösten. Föreläsarna var från NSL, Luke och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Tiotals odlare var på plats för att lyssna på föreläsningar och för att bekanta sig med testfälten.

människor på fältvandring i Lovisa
Bildtext Många odlare kom för att se vilka olika sorter som odlas på testfälten.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

En av dem var Itisbon Petri Lintukangas. Han berättar att han speciellt är intresserad av nya havresorter.

– På testfälten tittade jag noggrant på alla havresorter och på skillnaderna mellan dem, säger han.

Lintukangas berättar att han för tillfället framför allt odlar vårvete, havre, korn och raps men han skulle också vilja hitta nya sorter att odla.

– Jag odlar ganska många spannmålsarter men nu har jag planterat mer och mer ärter. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi har sådana här testfält nära oss så att vi kan komma och titta hur olika sorter ser ut, säger Lintukangas.

Baljväxternas popularitet ökar

NSL:s försöksledare Patrik Erlund tycker att det är svårt att säga vilka grödor odlarna borde satsa på med tanke på framtiden.

– Det är en svår fråga men jag skulle kanske säga att odlarna borde följa marknaderna, kolla signalerna och välja grödor utgående från det, säger han.

raps
Bildtext Det finns också olika sorter av raps på Stor-Sarvlaks gård.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

Erlund berättar att östnyländska jordbrukare numera mest odlar spannmål som vårvete och maltkorn och också mycket oljeväxter.

Enligt Erlund ökas också mängden baljväxter hela tiden.

– Säkert hänger det ihop med höjda gödselpriser. Baljväxter behöver inte lika mycket gödsel än de andra, säger han.