Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fritidsbostäder, nyinflyttning och friluftsaktiviteter - företaget Skogby Strand har ambitiösa planer

Drönarbild över kustområde.
Bildtext Enskilda semesterbostäder planeras längs stranden, medan ett område för fritidsaktiviteter med tillhörande fritidsboende planeras längre upp.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Området kring Skogbys gamla sågverk har stor potential. I alla fall om man frågar Jussi Mälkiä och Fredrik Kevin. Deras företag Skogby Strand har stora planer på att utveckla området.

Sågverket i Skogby lades ner 1987. Skogby Strand är inte det första företag som haft planer på området, men nog det företag som ser ut att förverkliga sina planer. Bakom Skogby strand står Meriauras grundare Jussi Mälkiä och Premarins vd Fredrik Kevin.

jussi mälkiä meriaura yritys
Bildtext Jussi Mälkiäs företag Meriaura har en lång erfarenhet av hållbar utveckling, som han tror kommer vara värdefull i Skogby Strands verksamhet.
Bild: Markku Rantala / Yle

Samarbetet mellan Kevin och Mälkiä inleddes redan 2005. Samarbetet kretsade ursprungligen kring hamnen i Skogby och fördjupades då Mälkiä önskade säkerställa Meriauras verksamhet i hamnen.

Meriaura är ett Åbobaserat rederi som tillhör koncernen Meriaura Group.

En stor del av området var i behov av upprustning, vilket ledde till de nuvarande planerna. Mälkiä ämnar också renovera en av byggnaderna på området för eget bruk i samklang med sitt intresse för ekologiskt boende.

Kanske man skulle ha hört om någon skulle ha varit prompt emot någonting

― Ulf Heimberg, vice ordförande i Raseborgs stadsutvecklingssektion

I planerna ingår både fritidsbostäder och fasta bosättningar. De hus som redan finns på området kommer att restaureras. Ett litet industriområde med fokus på båtservice är också en del av planerna.

Det finns också planer för småbåtshamn och andra fritidsaktiviteter på området. Planer är naturligtvis tänkta att hämta arbetsplatser till området och Kevin säger att de hoppas på en ökad inflyttning.

– Det ska bli arbetsplatser, det ska bli sommarbostäder, och det ska bli året om-bostäder, säger han.

Positivt mottagande i Skogby och Raseborgs stad

Ulla Leppänen som är delägare i restaurangen Villa Kosthåll i Skogby är positivt inställd till planerna, och hon tror också att en stor del av Skogbyborna är det. Ulf Heimberg, vice ordförande i Raseborgs stadsutvecklingssektion och bosatt i Skogby, instämmer.

– Kanske man skulle ha hört om någon skulle ha varit prompt emot någonting, tror Heimberg.

Ulf Heimberg sitter på en soffa.
Bildtext Ulf Heimberg anar att Skogby Strands planer kan vara nyckeln till ytterligare framgång för Skogby. Arkivbild.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Under 1990- och 2000-talet förföll området en del, men byarna i området har under den senaste tiden fått en uppryckning. De nya planerna kan bidra med ytterligare ett lyft, resonerar han. Också kommunen är positivt inställd.

– Det jag såg vid bordet där det här diskuterades var ett enhälligt ja. Den politiska viljan att utveckla är positiv, säger Heimberg.

Praktiska frågor återstår naturligtvis, men Heimberg uppskattar att de kan börja bygga om ett par år.

Kevin är hoppfull om att de redan under nästa år kan börja dela upp tomter i det området där det redan finns bostäder. Därefter kommer resten av området att byggas ut efter hand. Han berömmer också hur Raseborgs stad så här långt skött samarbetet.

Man i t-skjort och shorts.
Bildtext Fredrik Kevin bedriver redan verksamhet i Predium, men mera skall det bli.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Också Kevin och Mälkiä har enbart fått positiv respons på sina planer. Kevin påpekar också bybornas betydelse för planerna.

– Inte är det bara jag och Jussi som utvecklar bysamhället, inte kan man bygga någonting om man inte har någonting runtom området, konstaterar han.

Alla vägar leder till Skogby

Kevin är född och har bott hela livet i Skogby–Harparskog området.

Både Heimberg och Leppänen har varit bosatta i Esbo. Leppänen är född och uppvuxen i Skogby, men lämnade byn 1974. Hon flyttade tillbaka 2011 efter att hon köpt Villa Kosthåll 2010. Heimberg är å andra sidan född i Esbo, men flyttade till Skogby 1979 för att jobba på sågverket.

Man mår mentalt mycket bättre fastän kanske ekonomiskt lite sämre

― Ulla Leppänen, delägare i Villa Kosthåll

De trivs båda bra i Skogby där de värdesätter lugnet, miljön och byborna högt.

– Man mår mentalt mycket bättre fastän kanske ekonomiskt lite sämre, anser Leppänen.

En äldre dam ler.
Bildtext Ulla Leppänen är delägare i Villa Kosthåll och planerar hålla Skogbys framtida besökare mätta och belåtna.
Bild: Sofia Herrlin / Yle

Heimberg är dessutom mycket nöjd över möjligheterna att röra sig på cykel i naturen, och ser ingen orsak att flytta tillbaka till Esbo.

Förändringarnas vindar blåser genom byn

Skogby byggdes huvudsakligen upp kring sågverket som grundades 1891. Flera av byggnaderna flyttades till sina nuvarande platser från bland annat Skogby bruk. Bruket låg på den norra sidan av Hangö udd, men det lades ner 1904. Byn var ännu livlig under 1970- och 1980-talen innan sågverket lades ner 1987. Byn befann sig mer eller mindre i en 10–15 årig dvala efter att sågverket lades ner.

Det har varit tyst och stilla, men nu lever det upp på nytt

― Ulla Leppänen

Många av husen lämnades åt sina öden då människor flyttade bort. Idag är de flesta bebodda eller håller på att renoveras.

– Det har varit tyst och stilla men nu lever det upp på nytt, konstaterar Leppänen.

Både Leppänen och Heimberg har märkt av ett ökat historiskt intresse sedan 2017 då pjäsen “Okänd soldat i Harparskog” lades upp. Harparskoglinjen, bunkrarna och frontmuseet har också lockat ett större antal besökare under de senaste åren.

Heimberg lyfter också fram den relativt okända drabbningen vid Vitsand 1854 under Krimkriget.

Cykelleden mellan Ekenäs och Hangö går igenom Skogby, och har fört med sig cykelburna besökare. Även frisbeegolfbanan lockar besökare.

Pyöräilyreittejä Karjaan ja Tammisaaren ympäristössä
Bildtext Frontrutten är en cykelled som går igenom skogby.
Bild: Riikka Tähtinen / Yle

De anser båda att Skogby för tillfället är ett välmående samhälle med en ljus framtid.

– Vi har trott på det här hela tiden när vi började med verksamheten här. Så vi har trott på att det kommer att bli bättre och det kommer att bli väldigt lockande för folk att komma hit, säger Leppänen vid Villa Kosthåll.

En ökad konkurrens är ingenting som oroar henne. Hälsosam konkurrens och ett större utbud har också en tendens att skapa ett större kundunderlag.

Under tiden Fiskars koncernen ägde mark i Skogby byggde företaget infrastruktur som sedan överläts till Raseborgs Vatten då Fiskars sålde marken. Korsningen in till Skogby från Hangövägen har också förnyats, och Predium och Skogby har knutits samman med en väg.

Hotmoment från högre instans

Regeringens reform som syftar till att förnya värderingsgrunderna för fastighetsskatten kan enligt Heimberg leda till oskäliga höjningar av fastighetsskatten för en del av invånarna i Skogby. Reformen är ämnad att bättre ta i beaktande markens och byggnadernas marknadsvärde. De nuvarande värderingsgrunderna är enligt regeringen föråldrade.

– Inte är det bra om det kommer en sådan höjning, men kommer det emot får man ta ställning till det och försöka tackla det hindret, säger Kevin

Enligt regeringen är ändå tanken att skattesatsen skall sänkas då beskattningsvärdet höjs. Yle skrev ändå i maj att det är oklart vilka effekterna av reformen blir. Reformen har inte godkänts ännu och ska vidarebehandlas under hösten.

Mälkiä ser också att förändringar i värderingsgrunden kan skapa fördröjningar i planeringen.

Det är en avgörande sak för att kunna planera det här

― Fredrik Kevin

Nylands förbunds rekommendation att tågen efter elektrifieringen av banan inte bör stanna i Skogby och Sandö är också ett eventuellt hot. Heimberg hoppas att Raseborgs stad kommer att motarbeta förslaget, och vad Kevin känner till är kommunen emot stängningen. Tåghållplatsen är dessutom nybyggd.

Också Kevin motsätter sig stängningen av tåghållplatsen. Förbindelserna är viktiga för områdets utvecklingspotential, anser han.

– Det är en avgörande sak för att kunna planera det här, säger han.

Inga nackdelar, men några risker

Varken Kevin, Mälkiä, Heimberg eller Leppänen ser egentligen några nackdelar med planerna, och ingen av dem har heller hört några negativa kommentarer. Risker finns det naturligtvis alltid, men då man är två aktörer har man bättre möjligheter, påpekar Kevin. Han anser att planerna är realistiska.

– Vi flyger inte så högt, och försöker hålla fötterna på jorden, säger han.

Kevin säger också att Skogby Strand planerar att bygga ny infrastruktur och kommunalteknik på området.

Skogby hamn
Bildtext Verksamheten i Skogby hamn kommer att fortsätta som vanligt.
Bild: Yle / Börje Broberg

Verksamheten i Skogby hamn kommer att fortsätta som vanligt, också när det byggs nytt på området. Hamnen har fått nya buller- och dammskydd, säger Mälkiä.

Anlöpen till hamnen har varit mellan tjugo och trettio per år, och förväntas hållas på samma nivå. Den mängden anlöp bör inte utgöra ett störande moment.

Också fungerande koncept kan utvecklas och förbättras

Kevin beskriver Predium som ett fungerande koncept, men han ser också på hur efterfrågan kan se ut i framtiden.

– Vi har konstaterat det i planeringen att båtarna blir större. Vi har ett klart behov av större båtplatser och dom är för få här i Predium, säger Kevin.

Han säger också att många redan visat intresse för de nya planerna.

Det viktigaste är inte att ha egen strand, folk accepterar långt en gemensam strand, men havsutsikt ska det vara

― Fredrik Kevin

Dagens kunder vill huvudsakligen ha bekvämlighet och miljövänlighet. Det ska finnas goda förbindelser, kommunalteknik och service. Efterfrågan på äldre stugor är inte heller lika stor som den en gång varit. Det är snarare öppna och ljusa villor med stora fönster som kunder är ute efter.

– Det viktigaste är inte att ha egen strand, folk accepterar långt en gemensam strand, men havsutsikt ska det vara, säger Kevin.

En stor del av den service som eftertraktas finns redan i området kring Skogby och Predium, däribland tennisbana, frisbeegolf och idrottsplan. I framtiden gäller det att gemensamt undersöka vad som kan utvecklas och vad som bör tillföras på området, tycker Kevin.