Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Riksdagsledamot Jukka Mäkynen väckte avsky med tidningskolumn om Pride – anmäld till Opinionsnämnden

Från 2022
Ilkka-Pohjalainen lehti pöydällä.
Bildtext Ilkka-Pohjalainen har nu upprepade gånger publicerat kolumner av Jukka Mäkynen, där den sannfinländske riksdagsledamoten i hårda ordalag kritiserar Pride.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Debatt rasar på sociala medier efter en pridekritisk kolumn av den sannfinländske riksdagsledamoten Jukka Mäkynen. Enligt chefredaktören på Ilkka-Pohjalainen håller sig Mäkynen inom ramarna som lagen om yttrandefrihet ger.

Mäkynen, som är invald i riksdagen från Vasa valkrets, kallar i sin text dagens skolundervisning för "genustrams" och evenemangen som ägt rum under Pride anser han visar att "det mänskliga sinnet kan avtrubbas så att man accepterar allt tvivelaktigt som normalt".

Mäkynen kritiserar samtidigt den kommande translagen och för fram att en person - genom att juridiskt byta kön - exempelvis kan vara ute efter att undvika militärtjänstgöring eller att fiffla in sig på ett kvinnofängelse.

Kolumnen publicerades i Ilkka-Pohjalainen den 11 juli.

En av dem som på sociala medier tagit avstånd från Mäkynens kolumn är Heidi Suotsalo, som på sitt Instagram-konto publicerat ett öppet brev till Ilkka-koncernen, Keskisuomalainen och andra tidningshus.

– Texten är kränkande och full av lögnaktiga påståenden, men tydligen behövs ingen faktakoll då det är fråga om en kolumn, skriver Suotsalo.

Hon uppmanar finländska mediehus att ta sitt ansvar när det gäller att sätta gränser för hur kränkande man får uttrycka sig gentemot andra.

Mäkynens text anmäld

En anmälan om kolumnen har nu lämnats in till Opinionsnämnden för massmedier, som har till uppgift att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten.

Även ifjol skrev Mäkynen en kolumn om samma ämne i Ilkka-Pohjalainen och den gången gjordes brottsanmälan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkynen istumassa omalla paikallaan eduskunnan istuntosalissa.
Bildtext I Jukka Mäkynens text säger han att evenemangen som ägt rum under Pride visar att "det mänskliga sinnet kan avtrubbas så att man accepterar allt tvivelaktigt som normalt".
Bild: Petteri Bülow / Yle

Förundersökningen lades ändå ner, enligt de uppgifter som Ilkka-Pohjalainen fått ta del av på grund av att polisen ansåg att Mäkynens text inte uppfyllde kriterierna för brott.

Chefredaktör Markku Mantila på Ilkka-Pohjalainen säger sig vara väl medveten om att Mäkynens texter alltid väcker känslor. Men enligt Mantila håller sig Mäkynen också den här gången inom ramarna som lagen om yttrandefrihet ger.

Mantila säger att tidningen har tre argument för varför man beslutat publicera Mäkynens text.

– För det första har Mäkynen fått en mandat av väljarna i Vasa valkrets. En stor skara litar på hans omdöme.

För det andra anser Mantila att Mäkynen i sin kolumn inte överskrider gränserna för vad som kan anses allmänt acceptabelt att publicera.

– Vårt tredje argument är att vi i vår tidning även publicerar åsikter som avviker från vad vi för fram på ledarplats, säger Mantila.

"Ryms inom ramarna för yttrandefriheten"

Mantila ser inte nödvändigtvis anmälan till Opinionsnämnden som någon dålig sak.

– Enligt mig är det helt okej. I ett öppet samhälle får man göra så om man anser att ens rättigheter har kränkts.

Någon diskussion inför publiceringen av Mäkynens kolumn fördes enligt Mantila ändå inte på tidningsredaktionen.

– Jag såg ingenting i kolumnen som inte Mäkynen skulle ha skrivit tidigare. Jag anser att hans åsikter ryms inom de ramar för yttrandefrihet som vi tillämpar på vår publik och på dem som skriver för oss.

Organisationen Lakeuden sateenkaari ry från Södra Österbotten har svarat Mäkynen men uppger att det inte är de som gjort anmälan till Opinionsnämnden.

Den här texten är en översättning av artikeln Kansanedustaja Jukka Mäkysen Pride-kolumni Ilkka-Pohjalaisessa nosti raivon sosiaalisessa mediassa – JSN:ään tehty kantelu skriven av Sebastian Björklund / Yle Pohjanmaa.