Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Tuffa tider att vänta på bostadsmarknaden – ECB:s höjning av styrräntan påverkar främst låntagare

Från 2022
En kvinna sitter med ett köpebrev och en kaffe i famnen.
Bildtext När bostadslånen blir dyrare lider bostadsmarknaden. Räntorna har i år passerat nollstrecket och de fortsätter stiga i och med ECB:s höjning av styrräntan.
Bild: Nella Nuora / Yle

Redan förväntningarna på en högre styrränta drev upp marknadsräntorna – och det blir bara dyrare att ta bostadslån. ECB:s beslut räcker ändå inte för att få bukt med inflationen, säger Nordeas Jan von Gerich.

Europeiska centralbanken ECB:s beslut att höja styrräntan med 0,5 procentenheter påverkar främst låntagare, säger Jan von Gerich, chefsanalytiker på Nordea.

– De som kommer att märka av räntehöjningen tydligast är de som har lån – bostadslån eller andra lån med flytande räntor. När det är dags för räntebindning kommer nog beslutet att synas som konkreta kostnader.

Trots att bankerna brukar påpeka att de inte kan garantera att räntan inte kommer att stiga är det många som baserar sina beslut på räntenivån just vid den tidpunkten då de lyfter sitt lån, menar von Gerich.

När det är dags för räntebindning kommer nog beslutet att synas som konkreta kostnader

Jan von Gerich, chefsanalytiker

Det har i många år varit billigt att lyfta lån och marknadsräntorna har till och med varit negativa – du har fått pengar för att ta lån. Det här har ändå hunnit ändra i och med inflationsförväntningarna och förväntningarna på att ECB ska höja styrräntan.

Från att ha varit en minusränta har till exempel den ettåriga euriborräntan stigit till över 1 procent.

von Gerich tror inte att folk kommer att ha svårigheter att betala tillbaka till sina lån också om räntorna stiger ytterligare. Däremot kan det hända att man inte har lika mycket pengar över för semesterresor – och bilköpet får kanske vänta.

Porträtt av Jan Gerich.
Bildtext Jan von Gerich är chefsanalytiker på Nordea. Enligt honom kommer de höga räntorna att göra att folk tänker till lite extra innan de lyfter lån.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Bostadsmarknaden känslig för räntehöjningar

von Gerich säger att räntehöjningen sannolikt kommer att påverka viljan att ta lån.

– Hur mycket? Det beror på hur snabbt och hur mycket räntorna stiger.

Även om euriborräntan stiger till ungefär 2 procent är det ännu inte tillräckligt för att folk ska sluta ta lån, säger han.

– Däremot kan det säkert få folk att fundera noggrannare på hur stor summa de vill låna.

Det här kommer i sin tur att innebära tuffare tider för bostadsmarknaden, gissar von Gerich.

– Bostadsmarknaden brukar vara ganska känslig för förändringar i räntenivån. Men det är svårt att avgöra hur känslig den är just nu i och med vi så länge haft att göra med låga eller negativa räntor.

von Gerich tror inte att vi ska räkna med förändringar i prisnivån inom en snar framtid. Han förutspår ändå att fastigheterna kommer att sluta skena i pris.

"Bara ett första steg i ECB:s åtstramningspolitik"

– Genom att höja styrräntan försöker centralbanken sakta ner ekonomin och dämpa efterfrågan så att den inte ska bidra till att driva inflationen och inflationsförväntningarna, förklarar von Gerich.

Den första räntehöjningen räcker ändå inte långt, säger han. Inflationen i euroområdet närmar sig hela 9 procent, medan den nivå som eftersträvas är 2 procent.

Centralbanken planerar att göra fler höjningar, den följande i september. Det här bidrar till att effekten av den första höjningen antagligen inte blir så stor.

– Marknadsräntorna hann redan stiga en hel del redan innan ECB:s beslut, eftersom det finns förväntningar på fler höjningar, förklarar von Gerich.

Enligt von Gerich kan vi först om ett par år se den faktiska effekten av de åtgärder som vidtas nu. Vi kommer alltså att fortsätta hisna över priserna i butikshyllan ett bra tag framöver.

Det är svårt att förutspå ränteutvecklingen i och med att osäkerheten är så stor.

– För bara ett år sedan såg det ut som att räntenivån inte alls skulle stiga. På samma sätt kan det hända att vi om ett år märker att 2 procent var för lite. Att vi nu tror att något är sannolikt betyder inte att det inte finns en risk att räntorna stiger snabbare eller till mycket högre nivåer.

Inflation och höga räntor – energikrisen gör dig fattigare

15:57