Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vårdarbristen känns också på Raseborgs sjukhus – färre platser än normalt på avdelningen

Ingång till sjukhus.
Bildtext Raseborgs sjukhus har minskat antal platser på avdelningen på grund av det trängda vårdarläget.
Bild: Patric Ring / Yle

Den stora vårdarbristen märks också på Raseborgs sjukhus. Det pusslas med arbetslistor, jouren kan bli överbelastad och antalet patientplatser på avdelningen är färre än normalt.

På Raseborgs sjukhus känns vårdarbristen enligt chefsläkaren Fredrik Forsström främst i det, att patientantalet på avdelningen är aningen begränsat.

– Vi har normalt 25 platser på avdelningen, nu har vi några färre. Vi är också tvungna att pussla en del med arbetslistorna för att få allting att gå ihop, säger Fredrik Forsström.

Han säger att vårdarbristen syns både på avdelningen och på jouren. Forsström understryker att patientsäkerheten inte är hotad på Raseborgs sjukhus.

– Vi har varit tvungna att begränsa patientantalet just av den orsaken att patientsäkerheten inte äventyras, säger han.

Forsström säger att jouren har blivit och kan bli överbelastad.

Chefsläkaren Fredrik Forsström står i vit läkarrock och tittar in i kameran.
Bildtext Fredrik Forsström är chefsläkare vid Raseborgs sjukhus.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Stämningen bland personalen är trots allt god.

– Jag upplever att stämningen överlag är rätt god trots att pressen är ganska hård, säger Forsström.

Han säger att semestrarna delvis påverkar vårdarbristen, men å andra sidan råder det vårdarbrist i hela landet.

Forsström anser att vårdaryrket borde göras mer attraktivt för att flera människor skulle vilja utbilda sig till branschen.

– Det handlar förstås om lönefrågor men också om en massa andra frågor.

Diskussion om artikeln