Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Badförbud vid Top Campings badstrand i Vasa – avföring antas ha runnit ut i vattnet

Top Camping i Vasa.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Bakteriemängden vid Top Campings badstrand i Vasa är kraftigt över det tillåtna. Avföring antas vara orsaken. Vid alla andra badstränder är vattenkvaliteten okej.

Staden tog prov vid alla allmänna badstränder i Vasa under förra veckan. Vid badstranden ute vid campingen på Vasklot var bakteriemängden klart över det tillåtna:

Enligt social- och hälsovårdsministeriets krav ska mängden fekala enterokocker i badvatten vid kusten vara under 200 pmy/100 ml. På Top Campings badstrand uppmättes en bakteriemängd på 4200 pmy/100 ml.

Hälsoingenjör Maarit Kantola på Vasa stad säger att fekala enterokocker finns i djurs och människors avföring.

Till en början misstänkte man från stadens sida att avloppssystemet i området var boven, eftersom badvattnet vid andra stränder höll bra kvalitet.

Men Vasa Vatten granskade avloppsvattenpumpstationen utan att hitta något avvikande.

Staden antar därför att skälet till den höga bakteriehalten är att det regnade innan provtagningen och att regnet förde med sig bakterierna från land ut i vattnet.

De som driver campingen ska inte ha märkt något avvikande.

Stranden är givetvis förlagd med badförbud. Några anmälningar om insjuknande på grund av badvattnet har inte gjorts varken till verksamhetsutövaren eller hälsoskyddsmyndigheten.

Ett nytt prov togs i måndags (25.7). Resultaten blir klara i slutet av veckan.