Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sänkta hastigheter på vägarna sparar energi – tillämpades redan under oljekrisen på 1970-talet

Bilar kör på riksväg 9.
Bildtext En negativ sida med sänkta hastighetsbegränsningar kunde vara att människor skulle vara tvungna att tillbringa mera tid i trafiken.
Bild: Antti Eintola / Yle

Just nu pågår en energikris då Europa försöker frigöra sig från Rysslands olja. Oljan är samtidigt en stor bov i klimatkrisen. Enligt experterna kunde en lösning vara att sänka hastighetsbegränsningarna.

Samtidigt som man i EU förhandlar om hur vi ska åtgärda bristen på energi kastas det fram olika förslag på hur man kunde minska förbrukningen. I våras föreslog Internationella Energirådet IEA att man skulle sänka hastighetsbegränsningarna på motorvägar och landsvägar. Bilar använder nämligen mindre energi vid lägre hastigheter.

Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö, säger att det här skulle vara ett bra sätt att minska användningen av fossila bränslen och därmed hjälpa miljön.

– Det är definitivt ett bra sätt att spara energi. Det är inte heller något nytt, under energikrisen 1973 sänkte man hastighetsbegränsningarna till 80 kilometer i timmen, säger Sederholm.

Sederholm säger också att sänkta hastighetsbegränsningar skulle innebära fördelar för individen, eftersom man då skulle behöva betala för mindre bensin.

"En tydlig minskning i energiförbrukningen"

Hanna Kalenoja, som är expert vid Vägtrafikens informationscentral, bekräftar att det sparar energi att köra långsammare.

– Bränsleförbrukningen minskar med ungefär en halv liter per 100 kilometer då hastigheten minskar från 120 till 100 kilometer i timmen. Så det är en tydlig minskning, fast den inte är så stor som man kunde tro, säger Kalenoja.

Kvinna med lockigt rött hår och glasögon.
Bildtext Hanna Kalenoja säger att vi sparar energi genom att köra långsammare.
Bild: Juha Rahkonen

När hastigheten minskar från 100 till 80 kilometer i timmen minskar förbrukningen sedan i genomsnitt med 0,3 liter per 100 kilometer. Kalenoja säger att en sådan minskning kan vara av betydelse även om den inte ensam skulle lösa problemet.

– När det inte finns någon stor åtgärd som skulle lösa hela problemet så behöver vi alla små åtgärder som finns, säger Kalenoja.

"Vi har sällan så bråttom att vi skulle vara tvungna att hålla maxhastigheten"

Något negativt med sänkta hastighetsbegränsningar skulle enligt Kalenoja vara att människor vore tvungna att tillbringa mera tid i trafiken.

– Det skulle ta längre tid att köra till exempelvis arbetsplatser. Det har alltid negativa samhällsekonomiska effekter, eftersom man inte kan göra något så att säga nyttigt medan man kör. Därför kan restiden ses som tidsförlust, säger Kalenoja.

Samtidigt överskattas mängden tid man sparar med att köra snabbare enligt Kalenoja lätt. Hon säger att man till exempel missar bara 7 eller 8 minuter på en femtio kilometers sträcka, om man minskar hastigheten från 100 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen.

Porträtt på Camilla Cederholm
Bildtext Camilla Sederholm på Natur och Miljö tycker att sänkta hastighetsbegränsnigar är en bra idé.
Bild: Henrik Bremer

Camilla Sederholm säger att vi sällan har så bråttom att vi skulle vara tvungna att hålla maxhastigheten. Hon menar att de flesta håller en viss hastighet bara av gammal vana.

– Sedan måste det ju finnas undantag för till exempel utryckningsfordon. Till exempel en ambulans ska kunna köra så hårt det behövs, säger Sederholm.

"Våra hastighetsbegränsningar är just nu högre än vad som är optimalt"

Hanna Kalenoja påminner också om att det inte är bara tid och energiförbrukning man ska ta hänsyn till då man beräknar optimala körhastigheter.

– Bland annat buller, säkerhet och livsmiljön vid vägar skulle också gynnas av att vi körde långsammare. Det enda negativa sidan är egentligen tidsförlusten, säger Kalenoja.

Kalenoja berättar att det finns studier som har gjorts i Finland som visar att den samhällsekonomiskt optimala hastigheten här skulle vara något lägre än vad vi kör i dag.

– Optimalt skulle det enligt studierna vara att köra mellan 100 och 110 kilometer i timmen på motorvägen och på ensidiga huvudvägar mellan 85 och 95 kilometer i timmen. Det här då på sommaren, på vintern skulle det av säkerhetsskäl vara lite lägre, säger Kalenoja.