Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby energi slopar tillsvidareavtal med fast elpris – också i Vasa är förändringar i elavtalen att vänta

Uppdaterad 27.07.2022 07:08.
En man står i arbetskläder på en byggplats.
Bildtext Karleby Energis vd Mikko Rintamäki säger att de gamla avtalen inte fungerar på den dynamiska elmarknaden.
Bild: Raila Paavola / Yle

Tillsvidareavtal på el till fast pris fungerar dåligt när elpriserna snabbt fluktuerar säger Karleby Energis vd Mikko Rintamäki. Nu kommer bolaget att justera elpriset varje kvartal. Också Vasa elektriskas kunder kan vänta sig förädringar i höst.

Karleby energi ersätter tillsvidareavtal på el med fasta priser med en prissättning som följer marknaden. Nu kommer priset att justeras varje kvartal.

Elpriset har inte bara stigit, utan det pågår också ett "prisrally" som utmanar prissättningen säger vd Mikko Rintamäki.

– Elpriset går snabbt både upp och ner. Då fungerar inte de traditionella elavtalen längre där man skickar brev till kunderna en månad på förhand innan man justerar priset, säger Rintamäki.

Det är tillsvidarekontrakten som dras bort från marknaden från och med den första september. De tidsbestämda avtalen fortsätter som tidigare.

Även Vasa elektriska kommer i höst att se över sin produktpalett och Hans-Alexander Öst som är direktör för elhandel anser också att fast prissättning är problematisk i dagsläget.

– Avtalen är utmanande eftersom man så sällan kan justera priserna. Men vi har inte ännu tagit beslut om hur våra produkter kommer att se ut. Vi kommer att informera mera under hösten, säger Öst.

Ny modell för elavtal hellre än prisökning

Rintamäki säger att elbolaget under de senaste 18 månaderna försökt anpassa sig till den rådande situationen på marknaden, som man trodde var tillfällig.

– Men kriget i Ukraina och den långvariga energikrisen som kriget orsakat har ändrat situationen radikalt. Våra alternativ var att höja priserna rejält, igen, eller att förnya vårt produkturval, säger Rintamäki.

Så ni har juridisk möjlighet att riva pågående avtal?

– Det är egentligen inte att riva avtal, men vi har rätt att förändra avtalen i viss mån. Vi avslutar inga avtal, men prissättningen blir en annan. Vi vill vara öppna och informera våra kunder i god tid, säger Rintamäki.

Om kunden inte är nöjd med sitt förändrade avtal har hen rätt att säga upp sitt avtal efter fjorton dagars uppsägningstid och byta leverantör.

Vaasan Vaskiluodossa uusi lämpövarasto.
Bildtext Också i Vasa elektriska ser äver sina avtal och produkter men inga beslut är ännu tagna. Mera information får kunderna i höst.
Bild: Jarkko Heikkinen/Yle

Täta prisökningar också i Vasa

Vasa elektriska har skickat ut brev om prishöjningar två gånger detta år, och i slutet av förra året.

– Vi har blivit tvugna att uppdatera våra priser rätt så tätt, och processen är inte smidig. Den är omfattande och långsam och tar flera månader i anspråk, säger Hans-Alexander Öst.

Sen elbolaget fastställt en prisförändring ska alla kunder som berörs plockas fram ur databasen och brev ska sändas ut till alla senast en månad innan förändringen träder i kraft.

– Fördelen med den modell som Karleby energi går inför är att man på förhand vet att priset ändrar fyra gånger per år. Det finns fördelar med en mera dynamisk prissättning, säger Öst.

Risken med att ändra avtalsvillkoren är främst att elbolaget kan mista kunder säger Öst. Men även i dagsläget kan kunder byta elleverantör med kort varsel.

– Det är helt klart att på dagens energimarknad fungerar inte den gamla, hederliga tillsvidareprodukten längre, säger Öst.

Kommer vi att se stora förändringar på den inhemska elmarknaden framöver, eller är det bara tillfälligt turbulent på grund av krig och pandemi?

– I dagsläget ser vi stora förändringar både här och i övriga Europa, främst Tyskland. I Finland såg vi också att med 24 timmars varsel så stängdes gaskranen från Ryssland. I dagsläget finns det en stor press på Finland att vara självförsörjande på energi, säger Hans-Alexander Öst.

Olkiluoto 3-ydinvoimala.
Bildtext Om Olkiluoto 3 kan kopplas till stamnätet så är vintern räddad säger Hans-Alexander Öst.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

En tuff vinter är att vänta

Rintamäki hoppas på lägre och stabilare elpriser i framtiden, och han säger att prognoser tyder på att det blir så. Men det låter vänta på sig och den kommande vintern kan bli tuff, speciellt det fjärde kvartalet.

– Det kan bli en svår vinter på grund av att vi slutat i importera el från Ryssland, men när vi klarat den hoppas jag att situationen lugnar ner sig, säger Mikko Rintamäki.

Både Öst och Rintamäki säger att vi i Finland varit duktiga på att bygga ut vindkraften. Men det räcker inte, vi behöver balanskraft. Båda ställer nu hoppet till Olkiluoto 3.

När reaktorn är i drift och vi ytterligare bygger ut vindkraften så kan vi vänta en mera normal prisutveckling säger Rintamäki.

– När det gäller balanskraften har vi ännu en bit kvar. Fingrid har gått ut och varnat för att det kan bli brist på el under vintern, säger Öst.

Just nu ser lovande ut med provkörningarna av reaktor tre. Då kan reaktorn vara i kommersiell produktion i december och det skulle stabilisera det finska systemet.

– Jag är rädd för att det blir en svår vinter i Finland om reaktor tre inte kan anslutas till stamnätet. Då kommer vi att se väldigt höga elpriser, säger Hans-Alexander Öst.