Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det har blivit lättare att hyra en fritidsbåt, men inga bevis på tillräcklig kunskap krävs – företag efterlyser tydligare krav

En gästhamn full av motor- och segelbåtar. Himlen är klarblå.
Bildtext Sjövett är lika viktigt ute till havs som inne i en hamn. Arkivbild.
Bild: Frida Lönnroos

I och med en lagförnyelse och ökat intresse för båtliv har även marknaden för hyresbåtar vuxit betydligt. Men hur garanterar företagen att den som hyr båten också har de kunskaper som krävs till havs?

I och med att sjötrafiklagen i fjol förnyades blev det också lättare att hyra båt. Den nya lagen lindrade regleringen av hyresbåtar.

Matias Renlund vid Nordic Boathouse har märkt av en ökning i efterfrågan efter att lagen förändrades.

– Vi började med uthyrningen av båtar 2017 och har nog märkt av en ökad efterfrågan.

Diskussioner med kunderna för att försäkra sjövett

Enligt sjötrafikslagen får en båt framföras, styras eller manövreras endast av en person som är tillräckligt kunnig och skicklig för att styra båten i fråga. För att styra en motordriven farkost måste man dessutom ha fyllt 15 år.

Vid Nordic Boathouse börjar uthyrningen av en båt med en genomgång av båten tillsammans med kunden.

– Då ställer vi frågor om allmän kunskap, kollar igenom båten innan och ut. Samtidigt ställer vi frågor om vad de som ska vara på båten kan. Utifrån detta får vi en uppfattning om hur kunnig kunden är.

Trots att lagen inte kräver några offentliga bevis på att man besitter den kunskap som behövs så avslutar Renlund processen med att be kunden påvisa någon slags erfarenhet.

– Det kan vara skärgårdsskepparexamen eller lång tidigare erfarenhet. Vi har lite större båtar och kundägda båtar, så det är inte vi som företag som äger båtarna. Då ställer vi lite högre krav på dem som hyr.

Två stycken båtar som åker förbi varandra.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Enligt Hannu Pahta vid företaget Midnight Sun Sailing - Sail A Round handlar det långt om tillit och fingertoppskänsla.

– Vi talar om var kunden har seglat, man märker nästan genast om kunden inte har någon erfarenhet inom båtlivet. Jag stöter väldigt sällan på sådana fall där kunden inte kan något, det är alltid någon som har seglat och nu vill hyra en större båt eller som har sålt sin egen båt.

Martti Santavirta är en av de som driver företaget Finlandia Sailing. Han betonar vikten av att företaget som hyr ut båten ser till att båten är i det skick den ska vara.

– Mera ansvar borde ligga på den som hyr ut båtarna, så att man verkligen känner till vilken erfarenhet, speciellt praktisk erfarenhet kunden har. På så vis blir säkerheten till havs bättre.

båtar i vid bakom grönt sjömärke
Bildtext Sjömärken och väjningsregler hör till de kunskaper som företagen efterlyser.
Bild: Monica Slotte / Yle

Hannu Pahta, vars företag riktar sig främst till utländska kunder, betonar vikten av att diskutera med kunderna i överlämningsskedet.

– En viktig del av överlämningsprocessen är att berätta vad systemet i Finland är. Till exempel att man tar ner flaggan klockan nio och hissar tillbaka den då man vaknar. Speciellt viktigt är det att berätta hur man förtöjer en båt, för där kan det gå snett.

Enligt Santavirta krävs en viss genomgång av att förtöja i hamnar även om man tidigare har seglat i Finland.

– Det är hamnmanövreringen som för det mesta är krävande med en främmande båt. Att vara ute på sjön och segla är relativt enkelt om man har en viss erfarenhet.

Företagare eniga om att bättre koll på kunderna bidrar till större säkerhet

Borde man reglera uthyrningen av båtar i Finland? Både Matias Renlund och Hannu Pahta anser att någon slags krav borde finnas.

– Det borde det ja, det skulle ge en trygghet både för besättningen på båten men även för de andra som rör sig till sjöss och i hamnarna, säger Renlund.

Hannu Pahta tvivlar på att det kommer införas någon typ av körkort till havs.

– Det verkar inte bli något körkort, men något slags standardiserat test skulle kunna funka. Ett litet prov som i skolan, där man kontrollerar att kunden kan sjömärken, vet vad man ska göra i en viss situation och så vidare.

Martti Santavirta berättar att han av principiella skäl är emot obligatoriskt körkort då det gynnar vissa delar av marknaden mer än andra.

– På sistone har jag justerat min åsikt, det skulle vara bra med flera seglingsskolor eller båtkurser där man får lära sig både praktik och teori. Det bästa är att lära sig praktisk kunskap på en liten båt, för det är då man blir van med hur man ska bete sig på en båt.