Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortfarande rikligt med cyanobakterier till havs – blåst och regn har ändå förbättrat läget

Från 2022
En satellitbild av Finska viken som visar gröna virvlar av blågröna alger i västra delen, medan den östra delen är friare från alger.
Bildtext Finlands Miljöcentrals tjänst Tarkka visar algläget per satellit. Den här bilden av Finska viken är från den 25 juli.
Bild: SYKE

Det finns stora mängder cyanobakterier till havs, men läget är lite bättre än förra veckan tack vare regnigt och blåsigt väder. Samtidigt störs Miljöcentralens satellitobservationer av molnen.

På riksnivå har algläget förbättrats något under den senaste veckan, men det finns fortfarande rikligt med cyanobakterier i finska vatten. Mängderna till havs är stora med tanke på tidpunkten. Det konstaterar Finlands miljöcentral i en färsk rapport.

I synnerhet i Skärgårdshavets kustområden har man observerat cyanobakterier, alltså det som förr kallades blågröna alger. På det hela taget är algförekomsterna ändå på väg neråt, visar cyanobakteriebarometern.

Lokala förekomster av algblomning har rapporterats från kustområden i Bottenhavet, Skärgårdshavet och Finska viken. Flest observationer har rapporterats från Skärgårdshavet, varierande från små mängder cyanobakterier till stora mängder.

På öppet hav förekommer cyanobakterier på såväl Bottenhavet som i Finska viken. I Finska viken finns större mängder bakterier främst väster om ön Hogland.

Gynnas av varmt och lugnt väder

Uppvällning har i synnerhet i västra Finska viken gjort att kallt vatten från större djup har kommit upp till ytan och ytvattentemperaturen har därför sjunkit till 12 grader. På Bottenhavet är yttemperaturen 14–17 grader och i Skärgårdshavet 17–18 grader.

Algblomning gynnas av lugnt och varmt väder utan nederbörd, så den senaste tidens regn och blåst har minskat på cyanobakterieförekomsterna.

Däremot har observationer via satellit försvårats av det mulna vädret.

De senaste molnfria satellitobservationerna är främst från veckoslutet och i måndags, konstaterar Miljöcentralen.

Stora sjok av blågröna alger i vattnet bredvid en brygga. På bryggan står en grön hink.
Bildtext Cyanobakterier i havet vid Raumo sommaren 2018.
Bild: Markku Ojala / AOP

Bättre i insjöarna

I insjöarna har förekomsten av cyanobakterier minskat tydligt på grund av blåst och regn.

Jämfört med motsvarande period tidigare år har förekomster rapporterats i mindre grad. På många orter där man observerade cyanobakterier för en vecka sedan är vattnen nu klara.

Medborgare har via olika webbtjänster rapporterat algläget på 65 platser och av dem förekom cyanobakterier på 27 platser.