Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Höjda elpriser visar sig redan i företagens lönsamhet – men det värsta scenariot är om elleveransen bryts

Uppdaterad 29.07.2022 12:56.
En man som står i ett bageri bland lådor med bröd.
Bildtext Idag bakas inga bröd utan elektricitet. Fagerudds bageri ska dessutom byta till eldrivna ugnar i vinter.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Företagen ser med oro fram mot vintern och vad den kan innebära för elpriset. När råvaror och bränsle också gått upp i pris är marginalerna små säger Timo Prittinen på STH Steel i Larsmo. Det värsta som kan hända är ändå att om elen inte räcker till.

Det råder stor osäkerhet på elmarknaden. Rätt säker kan man vara på att priset fortsätter att stiga, men frågan är om elransonering kan bli verklighet i vinter.

Stamnätsbolaget Fingrid har varnat för att så kan bli fallet. Mycket hänger på om Olkiluoto 3 kan kopplas till stamnätet. Både höga elpriser och hot om elbrist oroar företagarna säger Kjell Nydahl som är direktör för företagstjänster på Vasek.

– Företagarna är oroliga över var elprisen ska landa. Ingen vet med säkerhet. Blir det stopp i elleveranserna vissa tider på dygnet så är läget är alarmerande för industrin, säger Nydahl.

Bageriet väntar sig högre elräkningar

På Fagerudds bageri i Larsmo bakas tusentals bröd och bullar varje dag. Just nu är det bråda tider, många sommargäster vill äta de lokalproducerade bageriprodukterna.

Men utan el blir det inga bröd, och inte heller några grisar som är semestrande Sverigefinländares favoriter.

Vd Ulf Fagerudd säger att bageriet har ett tillsvidareavtal med fast pris på el som slöts innan det han kallar "rumba med elpriset" drog igång.

Nu går avtalet ut och Ulf Fagerudd är skeptisk till att någon elleverantör skulle vara villig att binda sig till något långt avtal.

– Jag väntar mig en rejäl höjning av elpriset. Men hittills har vi varit förskonade. Vi har främst fått kämpa med höjda priser på bränsle och råvaror, det är fråga om tiotals procent, säger Ulf Fagerudd.

Priset på mjöl har stigit med tjugo eller trettio procent åt gången och tidvis har förpackningsmaterialet tagit slut. Det är en helt ny situation och Ulf Fagerudd säger att det gäller att vara uppfinningsrik.

Människor som packar bröd i ett bageri.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Prisrally ger företagarna mera arbete

I veckan meddelade Karleby energi att de slopar tillsvidareavtal med fast pris på el. Från och med hösten kommer man att justera priset kvartalsvis.

Ett elpris som kör rally och justeras allt oftare betyder framför allt mera arbete för företagarna. Redan nu håller Ulf Fagerudd hård koll på hur alla andra priser utvecklar sig.

– Det har blivit allt oroligare på marknaden och man måste ständigt följa med vad som händer. Vi har haft det rätt lugnt under en lång tid, innan kriget och pandemin. Men nu måste man vara skärpt, det går inte att slappna av, säger Fagerudd.

Kan du höja priset på bröd i samma mån som elpriset stiger?

– Nej, inte kan jag höja priset kvartalsvis. Men antagligen blir vi tvungna att justera priset ett par gånger per år om utvecklingen fortsätter.

Kjell Nydahl säger att ett elpris som justeras kvartalsvis inte är oproblematiskt för företagen. Som exempel tar Nydahl växthusnäringen som är starkt beroende av el för sina vinterodlingar.

– Där blir det stora utmaningar om företagarna inte lyckas få ett fast pris på elen så att de kan beräkna sina kostnader på förhand. De kan inte justera priset på grönsaker en gång i kvartalet, det är marknaden som bestämmer priset, säger Nydahl.

Byter oljedrivna ugnar till elugnar

Samtidigt som elpriset skjuter i höjden har Fagerudds förberett sig för att byta ut de oljedrivna ugnarna till elugnar. Projektet har också fått ett litet understöd från EU:s landsbygdsutvecklingsfond.

– Vi har redan planerat hur vi ska fasa ut fossilt bränsle och det projektet kommer vi att genomföra. Och nästa steg är att satsa på solenergi, säger Fagerudd.

Ulf Fagerudd säger att bageriet aldrig kommer att bli helt självförsörjande på el, men att solpaneler skulle vara en god hjälp.

Problemet för ett bageri när det gäller solenergi är att den mesta verksamheten sker nattetid. I morse kom de första medarbetarna i jobb klockan två för att förbereda degarna. Ibland inleds arbetet redan vid midnatt.

– Trots allt tror jag på båda projekten. Att få bort fossila bränslen är en klimatsmart lösning som jag också tror att våra kunder uppskattar, säger Fagerudd.

Satsar på solpaneler på taket

Hur det blir i vinter är fortfarande bara spekulationer säger Fagerudd. Men en potentiell elbrist och ransonering skulle vålla stora problem.

– Det vore verkligen illa. Vi får ingenting gjort om vi inte har el. Det skulle ha gått förr, men inte i dag, säger Ulf Fagerudd.

Även om fler företag börjat satsa på alternativa energikällor, som till exempel solpaneler, så räcker den egenproducerade elen sällan till för att driva verksamheten.

– Väldigt få företag är självförsörjande på el. Solpaneler räcker inte till för att driva industrin, säger Kjell Nydahl.

Ulf Fagerudd tror på framtiden för företaget, även om vintern kan bli tuff. Bageriet har blivit tvunget att höja priserna, men att man släpar fortfarande efter den allmänna prisuppgången.

Antagligen blir det ännu en höjning av priset på bröd och bullar, men det handlar i så fall bara om några procent sägert Fagerudd.

– Jag tror nog att vi klarar oss. Folk ska äta och de vill ha gott bröd och goda bullar, säger Ulf Fagerudd.

Två män i en industihall.
Bildtext Timo Prittinen och Sven Grankulla vid STH Steel vill börja satsa på alternativa energikällor.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Behöver lika mycket el som 25 egnahemshus

Knappa två kilometer söderut längs Larsmovägen finns företaget STH Steel. Även här är elektricitet en förutsättning för att verksamheten ska rulla.

– Vi svetsar mycket och jag räknade ut att vi på årsbasis använder lika mycket el som 25 egnahem. Vi är alltså starkt beroende av el, säger vice vd Timo Prittinen.

STH Steel har i dag inget avtal med fast pris på el. Företaget har ett tillsvidareavtal med vad Prittinen säger är ett hyggligt pris.

Rysslands invasion av Ukraina aktualiserade frågan om företaget borde binda sitt elpris och de har också fört diskussioner med det lokala elbolaget.

– Herrfors besked var att de också har egen elproduktion och att det ligger i deras intresse att nejdens företag inte ska drabbas alltför hårt av den extrema prishöjningen, säger Prittinen.

Även om Herrfors skulle gå samma väg som Karleby energi och justera elpriset kvartalsvis så är det ingen ödesfråga anser Prittinen. Redan nu har företaget upplevt flera prishöjningar.

– Det finns inget beslut om hur ofta de kan höja priset. Det kunde till och med vara bra att veta att justeringar sker varje kvartal. Då kunde vi se om vi kan spara energi just när priset är som allra högst, säger Prittinen.

Men problemet för STH Steels del är att ifall företaget sparar in på el så betyder det att man jobbar mindre. Något som inte är förenligt med företagets målsättningar.

Planerar för alternativa energikällor

Det finns redan i dagsläget planer på att bygga ut fabriken och i samband med utbyggnaden kommer företaget att satsa på alternativa energikällor.

– I dag värmer vi fabriken med olja, det är något vi vill komma ifrån, säger vd Sven Grankulla.

Kan ni producera energi så att det har någon reell betydelse, eller är det främst en imagefråga?

– Det är delvis en imagefråga, men visst går det att få ut effekt, speciellt under vissa tider på året. Men vi kommer helt säkert även i framtiden att vara beroende av energi utifrån, säger Grankulla.

En man som kapar metall.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Viktigaste är tillgången på el

De höga elpriserna speglar redan nu av sig i företagets lönsamhet. I dagsläget med pandemi och krig i Europa som gjort att råvaror och bränsle gått upp i pris, är marginalerna redan små.

Varje cent extra som bolaget lägger i elräkningar drar ner på företagets lönsamhet säger Prittinen. Kjell Nydahl säger att företagarna inte får så mycket högre pris på sina produkter att ökningen skulle täcka de höga elkostnaderna.

Skulle det gå så att elen ransoneras i vinter och STH Steel blir utan el i ett par dagar, vore det mycket värre än om elpriset stiger litegrann säger Prittinen.

– Det viktigaste är att vi får el när vi behöver den, det är nummer ett. I dag lever vi med en global marknad och om priserna höjs ute i världen så drabbar det småningom alla. Också de som har fasta elpris, säger Prittinen.

Någon ska betala för alla prisökningar, också när det gäller elen. I förlängningen betyder höga elpriser att slutprodukten blir dyrare för köparen.

– I slutändan är det konsumenten som betalar mera för de varor som vi tillverkar och säljer. Det betyder att prisökningarna blir dyra för samhället, säger Timo Prittinen.

Artikeln uppdaterad med utökad ingresstext och kommentarer av Kjell Nydahl den 29.7 klockan 10.18.

Diskussion om artikeln