Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Slamtransportföretag i Västnyland slarvar med att rapportera när de tömmer kundernas tankar

Från 2022
En slang suger upp slam ur en slambrunn.
Bildtext Slamtransportföretag ska bland annat bokföra och rapportera vilken typ av slamtank som fastighetsinnehavaren har och vilka datum som tanken har tömts.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ett antal slamtransportföretag i Västnyland har struntat i att rapportera sina transporter korrekt till Nylands avfallnämnd.

Avfallsnämnden uppmanade tio företag att komplettera sina uppgifter från i våras, men hittills har endast hälften återkommit med fullständig information.

Enligt den nya avfallsförordningen ska de företag som transporterar slam från slutna tankar och slamavskiljare bland annat bokföra och rapportera vilken typ av slamtank som fastighetsinnehavaren har och vilka datum som tanken har tömts.

Det är Nylands närings-, trafik- och miljöcentral som är tillsynsmyndighet i avfallsfrågor.

Nylands avfallsnämnd fattade innan sommarpausen beslutet att överföra ärendet till NTM-centralen efter upprepade försök att samla in den fullständiga informationen från transportföretagen.