Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Johanna Törn-Mangs: Texter behövs för att betjäna alla på lika villkor

Från 2022
Svartvit profilbild på Johanna Törn-Mangs, i bakgrunden skärmdumpar från svenska.yle.fi.
Bild: Mårten Seiplax / Yle

Texterna är en viktig del av public service-utbudet, och mer än så: en förutsättning för att Yle ska kunna utföra sitt uppdrag att betjäna alla på lika villkor, skriver Svenska Yles chefredaktör Johanna Törn-Mangs med anledning av den förnyade Yle-lagen.

På måndag träder den reviderade Yle-lagen i kraft. Huvudprincipen i den omarbetade lagen är att Yles innehållstjänster huvudsakligen ska vara inriktade på publikationer som innehåller rörlig bild eller ljud.

Samtidigt stipuleras det för första gången i lag att texter på webben hör till Yles public service-uppdrag. Att lagen nu fastslår att Yle ska skriva också texter är en välkommen precisering. Tidigare stod det enbart att Yle ska tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med "tillhörande special- och tilläggstjänster".

Då det gäller texterna på webben finns det sex olika kategorier av texter som Yle får fortsätta producera utan begränsningar. Vi kan till exempel skriva kultur- och inlärningsrelaterade artiklar, skriva korta nyheter och publicera korta nyhetsbyråtexter enbart i textform.

Beträffande det övriga skrivna webbinnehållet förutsätter lagen att texterna ska – som det står – "hänföra sig till" Yles audio- och videoinnehåll. Samma ämne som behandlas i en text på webben ska alltså behandlas också på Yles tv- eller radiokanaler, eller på Yle Arenan, eller i ett klipp i samband med webbinnehållet.

Någon konkret länk från webbtext till audiovisuellt innehåll krävs inte enligt lag, inte heller en samtidig publicering, inte heller att texten är skriven på samma språk som det audiovisuella innehållet. Lagen gäller inte retroaktivt för tidigare publicerat webbmaterial.

Satsning på audiovisuellt innehåll på webben

Eftersom volymen av audiovisuellt innehåll som Yle producerar är mångfalt större än textinnehållet uppstår sambandet mellan webbtext och audiovisuellt innehåll ofta utan ansträngning. I praktiken finns det här sambandet redan nu i det mesta vi gör.

I ljuset av detta kommer publiken alltså knappast att märka någon stor förändring den 1 augusti 2022, då lagen träder i kraft.

Ta bara Yle Vega som exempel som sänder från tidig morgon till sen kväll, med ett tjugotal nyhetssändningar per dag, tiotals program, och därutöver regionala sändningar som sänds parallellt på olika håll i Svenskfinland.

Det normala är naturligtvis att en del av de ämnen som behandlas i Yle Vegas digra utbud också återspeglas i form av texter på webben. Ofta är det samma person som gör både radioinslaget och texten. Under en testvecka i augusti 2020 räknade vi hur stor andel av Svenska Yles regionala webbartiklar hade ett samband med ett audiovisuellt innehåll. Slutresultatet var 94 procent. Det är ansvarsfull användning av skattepengar, och så har vi jobbat i åratal. Och Yle Vega är bara en av Yles sex radiokanaler.

På senare år har vi satsat stort på att öka mängden audiovisuellt innehåll på webben, och också ökat mängden ljud och video på Yle Arenan. Samtidigt har vi minskat antalet artiklar på webben. Siffror från juni i år visar att antalet artiklar som Svenska Yle publicerar per dag i medeltal har mer än halverats jämfört med hur det såg ut för fem år sedan.

De enstaka artiklar som inte skulle ha följt lagen har vi på Svenska Yle antingen slutat skriva, om vi bedömt att artiklarna inte haft ett stort värde för vår publik, eller sett till att de följer lagen. Till exempel kommer vi i vissa fall att öka bevakningen i radio, för att kunna bjuda på samma bevakning på webben som förr.

Tillgängligt för olika publikgrupper

På senare år har mycket av diskussionen kring public service handlat om ifall Yle ska få skriva texter på webben eller inte. Nu står det skrivet i lagen, och när man tolkar den finns det orsak att påminna om allt det andra som också står i lagen.

I lagens 7:e paragraf står bland annat att Yle ska stödja demokratin genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, diskussioner och åsikter, producera kultur, konst och stimulerande underhållning, och erbjuda möjligheter till lärande och självutveckling.

Och det viktigaste: allt detta ska erbjudas alla på lika villkor.

Innehåll i textform behövs för att Yles innehåll ska vara tillgängligt för olika publikgrupper.

Dessutom behövs texterna för alla dem som inte kan ta till sig innehåll som ljud eller video. I lagen nämns särskilt Yles ansvar för utbudet för specialgrupper. Personer som till exempel har nedsatt syn eller hörsel har också rätt att få tillgång till det medieinnehåll som ett public service-bolag producerar.

Texterna är en viktig del av public service-utbudet, och mer än så: en förutsättning för att Yle ska kunna utföra sitt uppdrag att betjäna alla på lika villkor.

Du kan diskutera artikeln fram till 1.8.2022 klockan 18.00 .

Diskussion om artikeln