Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

De österbottniska köttförädlarna höjde producentpriset och fick handeln med på noterna: "Kedjorna har ruckat på sina principer"

Styckare arbetar på Snellmans.
Bildtext Roland Snellman säger att Snellman kommer att göra ett sämre resultat i år. Även om handeln kommer emot när det gäller producentpriserna så har också priset på transport, bränsle och förpackningsmateral skenat.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Ab Snellman Oy har höjt sina producentpriser med drygt 25 procent det senaste året för att trygga jordbrukets överlevnad. Den här gången var också handeln med på noterna. Vi rev överenskomna priser och förhandlade om, säger vd Roland Snellman.

De österbottniska köttförädlarna så som Atria och Snellman har höjt det pris de betalar sina köttproducenter. I slutändan handlar det om att trygga producenternas verksamhet och tillgången på råvara säger Snellmans vd Roland Snellman.

– Vi rev upp redan överenskomna priser och omförhandlade kontrakten. Den enda motiveringen var att vi måste få in mera pengar från marknaden för att täcka de ökade råvarukostnaderna, säger Snellman.

Prishöjningen aktualiserades redan förra hösten när den svaga skörden fick foderpriset att stiga kraftigt.

Efter Rysslands invasion av Ukraina formligen exploderade råvarukostnaderna och under det senaste året har producentpriserna höjts i flera etapper.

Vd Roland Snellman.
Bildtext Roland Snellman.
Bild: Pressbild.

Olönsamt att föda upp djur

Roland Snellman säger att något måste göras för att trygga tillgången på kött. Ute i Europa minskar köttproduktionen kraftigt eftersom det är olönsamt att föda upp djur.

Det är inte heller självklart att alla producenter lyckas köpa in tillräckligt med foder. Därför valde Snellmans att omförhandla sommarens priser med handeln.

– Producenternas kostnader har ökat så mycket att vi kan bli tvungna att betala en euro mera per kilo kött jämfört med förra året. I augusti kommer vi att höja producentpriserna ytterligare. Det handlar totalt om en höjning på mellan 25 och 30 procent sen i juni förra året, säger Snellman.

Att Snellman självmant har höjt priserna beror på enkel matematik säger Roland Snellman. Det är relativt lätt att räkna ut hur mycket mera jordbrukaren behöver för att få verksamheten att gå runt.

– Men den pengen måste komma från marknaden, för vi har inte de här medlen i vår kassa, säger Snellman.

Har ni lyckats pressa upp priset som handeln betalar er?

– Jo, nu i sommar tycker jag att handeln visat en stor förståelse för situationen. Det var ingen fight utan de accepterade våra krav och ytterligare höjningar är på kommande till hösten, säger Snellman.

En man som står i en dörröppning.
Bildtext Mats Nylund, SLC.
Bild: Yle/Kristofer Andersson

Välkomna men otillräckliga höjningar

Mats Nylund som är ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, säger att prishöjningarna är välkomna, men otillräckliga.

– Men det går åt rätt håll, köttuppköpare, slakterier och köttindustrin, alla har höjt sina priser och alla stora kötthus har en plan för att fortsätta höja producentpriserna, säger Nylund.

Nylund säger att foderkostnaderna inom svinproduktionen har stigit med närmare 50 procent under samma tid som priset på kött gått upp med maximalt trettio procent.

Det mest intressanta enligt Nylund är att det verkar som om detaljhandeln gått med på att omförhandla priset under pågående avtalsperiod.

– Det är vi inte vana med, där har handeln varit väldigt stelbent. Men nu verkar kedjorna ha ruckat på sina principer, och det är det verkligen hög tid för, säger Nylund.

Nyckeln finns i detaljhandeln

Nylund säger att de stora kedjorna gör så här för att de är av nöd tvungna och att de är ute i sista minuten om de vill trygga tillgången på finländskt kött.

Nylund säger att hans fingertoppskänsla säger att ett rätt stort antal husdjursproducenter planerar att lägga ner sin verksamhet till hösten.

Både nuvarande jordbruksminister, Antti Kurvinen (C), och företrädaren ,Jari Leppä, har lyft fram behovet av lagändringar för att stärka primärproducentens ställning.

Några sådana lagändringar har inte förverkligats, trots att producentorganisationerna så krävt.

– Vi har också sagt att nyckeln finns hos livsmedelsförädlarna, och främst hos detaljhandeln. Nu har handeln starkt påtalat att de vill att pengarna från prisökningen når fram till primärproducenterna, säger Nylund.

Prisökningarna till trots anser Nylund att kedjorna inte gett bort något. Keskos nya kvartalsrapport är den tolfte i ordningen som visar på ökad lönsamhet och den här gången slår man igen försäljningsrekord.

– Visst tar det i lite ögonen att handeln gör rekordresultat när man samtidigt ser hur producenterna kämpar för sin överlevnad, säger Nylund.

Men prisökningar är väl något som ni på SLC länge efterfrågat?

– Så är det. Vi har en situation där nästan 80 procent av handeln är starkt koncentrerad till två stora kedjor som har en oerhört stark förhandlingssituation. Om man inte nu slår vakt om den inhemska produktionen, alltså tillåter att bönderna får täckning för sina kostnader, så kommer produktionen att rasa, säger Nylund.

I slutändan innebär det att en försämrad försörjningsberedskap och att kunder som vill ha inhemskt kött med inte kan få det säger Nylund.

Nylund säger att jordbrukets lönsamhet handlar om ett så stort inkomstglapp att det inte går att reda upp med några statliga stödpaket. Det är marknaden som måste fungera med kostnadstäckning och lönsamhet i alla led.

Lihapakkauksia kaupan hyllyllä.
Bildtext Frågan är också hur stor köpkraft konsumenterna har i höst på grund av alla övriga kostnadsökningar.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Ytterligare prisökningar är nödvändiga

Roland Snellman säger att dagens prisökningar inte räcker till. Nu fortsätter man att höja producentpriserna.

– Vi måste ytterligare höja producentpriserna i höst och det är också vårt mål, säger Snellman.

Roland Snellman anser att det ska vara lönsamt att producera kött i Finland, inte minst med tanke på självförsörjningen.

– Också när man ser på köttproduktionen i ett globalt perspektiv märker man att var och en börjar se om sitt eget hus och bevaka sin egen produktion. Allt flera röster lyfter vikten av självförsörjning, säger Snellman.

Snellman räknar med ett sämre resultat i år

Roland Snellman räknar med att koncernen kommer att göra ett sämre resultat i år.

– Det ser vi redan nu. Vi kan täcka de ökningar vi gjort åt producenterna genom att vi får ett bättre pris från handeln. Men övriga kostnadsökningar på transporter, energi och förpackningsmateral äter av lönsamheten.

Snellmans har inte ännu sett några stora förändringar i konsumentbeteendet. Kunderna köper troget företagets produkter trots prishöjningarna.

Men Roland Snellman räknar med att läget kan vara ett annat i höst när folk börjar se om sitt hus på allvar och övriga kostnadsökningar slår fullt ut.

– Man har kanske blundat lite under semestern och levt livet. Till hösten märker privatpersoner hur pass mycket en del varor ökar i pris. Vi förväntar oss att situationen kan ändra, säger Roland Snellman.

Men om man ska lyckas få jordbruket bärkraftigt på egen hand, utan stöd, vad innebär det för slutkunden? Hur mycket har kunden råd att betala i en tid med skenande priser på el, bränsle och en allmänt tilltagande inflationstakt?

– Alla ekonomer säger att vi får bereda oss på att köpkraften försämras. Men om man jämför prisstegring på mat så ligger de kring tio procent, även om priset på vissa varor, så som kaffe, stigit markant. Det är ändå lite jämfört med till exempel ökningen på elpriset, säger Mats Nylund.

Nylund säger att de inhemska livsmedlen inte ännu stigit så mycket i pris att kunderna skulle välja bort dem till förmån för billigare alternativ.

Åtta tuggor av tio kunde vara inhemska

Åtta av tio tuggor mat vi äter i Finland kunde vara inhemska. Nu ser det inte ut riktigt så på grund av export och import, men så kunde vara fallet säger Nylund. I Sverige ligger självförsörjningen på 50 procent.

Nylund säger att de senaste årens pandemi och krig gjort att vi gärna lyfter fram vikten av försörjningsberedskap, men att den inte kommer gratis.

– Vi har en hög självförsörjning och beredskapslager som hjälper oss i åtminstone ett halvår om det uppstår en riktig krissituation. Men försörjningsberedskapen räddar oss inte på sikt, hela beredskapen bygger på lönsam produktion, säger Nylund.

Mats Nylund är oroad över att många köttproducenter kan komma att lägga lapp på luckan.

- Om köttproducenterna gör bedömningen att de inte kommer att klara av att få ut ett så högt pris som de borde, för att klara sig, så kommer många att sluta i höst. Det går inte i längden att producera med förlust, säger Nylund.

Snellman hoppas på stabilare världsmarknad

Roland Snellman hoppas på en mera stabil världsmarknad. Det kunde snabbt lugna kostnadsutvecklingen. Mycket hänger på om spannmålsexporten från Ukraina lyckas.

Det är fråga om så stora volymer spannmål att svallvågorna känns i hela världen.

Om man lyckas skeppa ut ukrainskt spannmål, och även få ut andra basråvaror som exempelvis olja, på marknaden kan läget lugna sig relativt snabbt anser Snellman.

– Råvarorna finns men störningar gör att de inte flödar fritt. Om de här hindren försvinner så kan läget ganska snabbt normaliseras, säger Roland Snellman.