Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Män är dåliga lyssnare och pratar sällan om det svåraste med andra män" – ny samtalsgrupp vill att män tar itu med klimatet på jobbet och #metoo

Från 2022
Uppdaterad 08.08.2022 10:54.
En rad män i kostym sitter på trottoarkanten och tittar på sina telefoner.
Bildtext Män pratar sällan om de svåraste livsfrågorna med andra män.
Bild: ullstein bild / All Over Press

Män som pratar med män. Om arbetsklimat som möjliggör trakasserier av kvinnor. Om män, som kvinnor inte känner förtroende för. Om hur män kan behöva ändra på sitt beteende för att väcka förtroende på jobbet och motarbeta ett arbetsklimat som tillåter sexistiska skämt.

Nu är det dags för de svåraste samtalen män emellan efter #metoo. I höst startar en samtalsgrupp för män på svenska i huvudstadsregionen. Modellen tas från Sverige, där man arbetat fram ett material, som ger ramar och infallsvinklar på #metoo - för män.

Män är ovana att göra emotionellt arbete

Tom Kettunen, samtalsledare i höst
Tom Kettunen är styrelsemedlem i Män rf.
Bildtext Tom Kettunen arbetar vid Helsingfors universitet till vardags men är styrelsemedlem i Män rf.
Bild: Tom Kettunen

Tom Kettunen kommer att leda den svenska gruppen i höst. Erfarenheter visar att män behöver trygga utrymmen för att förmå behandla svåra teman.

– Det är oerhört svårt för män att prata om frågor som sexuella trakasserier. Männen är med om att möjliggöra sexuella trakasserier, män kan själva ha berättat sexuella skämt, förklarar Kettunen. Det här är jobbigt att redovisa för.

Män har svårt att lyssna och prata om det viktigaste med andra män

2:10

Han fortsätter:

– Det är typiskt att män pratar med kvinnor om de svåraste och viktigaste sakerna i sina liv - för vi män är så dåliga lyssnare.

Jag ser fram emot att lyssna

Kettunen ser fram emot intressanta diskussioner.

– Det blir fint att lyssna på andras berättelser, ge plats åt varandra och lära oss av varandra.

– Vi drog pilotgrupper i våras och erfarenheterna visar att vi är på rätt väg.

Touko Niinimäki är ordförande för Män rf.
Bildtext Det har tagit mig flera år att processa #metoo och följderna för oss män, berättar Touko Niinimäki, ordförande för Män rf.
Bild: Anna Savonius / Yle

Konstsamfundet möjliggör svenska grupper

Ett litet bidrag från föreningen Konstsamfundet gör det möjligt att starta upp samtalsgrupper för män även på svenska.

– Jag vill passa på att tacka för bidraget, säger ordförande Touko Niinimäki vid Män rf. Pengarna tas i bruk i höst för att få igång verksamheten. Hyrorna kommer troligen att sluka mest pengar.

Tanken är att ordna både hybridgrupper och distansgrupper för att män från hela Svenskfinland ska kunna delta i grupper där språket är svenska.

– I första hand riktar vi oss till föreningens medlemmar, säger Niinimäki.

Mycket verksamhet ryms in i Tavastvägen 13 A i Helsingfors.
Bildtext Pojkarnas hus finns på Tavastvägen 13A i Helsingfors.
Bild: Anna Savonius / Yle

Han planerar grupper på 5-10 medlemmar, både fysiska möten och möten på distans.

– Vi är många som har insett att vi har haft en roll i det lidande #metoo-berättelserna vittnade om. En del män har inte förstått vad de har hållit på med, i egenskap av förövare, säger Tom Kettunen, en av samtalsledarna i höst.

Kettunen berättar att en del deltagare i pilotgrupperna berättat om hur de varit delaktiga i en arbetsgemenskap, där sexuella trakasserier hade förekommit. Ingen hade ändå gjort det klart för männen vad som pågår eller tagit ställning i det som skedde.

En del män har inte förstått vad de har hållit på med, i egenskap av förövare

samtalsledare Tom Kettunen

– Det känns traumatiskt att höra att familjemedlemmar eller kolleger utsatts för sexuella trakasserier, att vi kanske själva har varit förövare.

Det att ingen har vågat tala öppet om vad som pågår har gett Kettunen en tankeställare.

Män pratar ofta om det viktigaste med kvinnor, i höstens grupper ska män prata med varann

11:27

– Är män inte trygga personer för kvinnor på arbetsplatsen? Vågar de inte öppna sig för oss? Vad är det i vår personlighet som föranleder det här?

I samtalsgrupperna pratar vi också om hur man kan bli en person att lita på på jobbet.

– Hur kan jag själv bli en förändringskraft på min arbetsplats, exemplifierar Kettunen vidare.

Pojkarnas hus på Tavastvägen 13 A i Helsingfors.
Bildtext Pojkarnas hus är inrymt i en gammal, vacker industribyggnad.
Bild: Anna Savonius / Yle

Familjevåldet ett stort problem - fortfarande

Både samtalsledaren Tom Kettunen och ordförande Touko Niinimäki medger att familjevåldet, där män oftast slår kvinnor eller barn är ett enormt problem för män.

– Det behövs en långsiktig normförändring för hur vi beter oss i familjen och ute i världen, hur männen portionerar sin tid mellan arbete och familj. Vi behöver arbeta med att bearbeta våra känslor och konflikter - det är stora, grundläggande frågor det handlar om, säger Kettunen.

Undersökningar visar att var tredje kvinna och var femte man upplever våld i vardagen. Varannan kvinna uppger sig känna av psykiskt våld. Våld i parförhållandet är ofta fortgående och allvarligt och det berör också barn.

75 procent av våldoffren i nära relationer är kvinnor, visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd THL. Nästan 80 procent av förövarna är män.

Män vill ha mer tid för familjen

Touko Niinimäki

Familjeledigheterna intresserar

På en topp tre lista över ämnen som kommer att ventileras i höstens grupper för män är den nya familjeledighetsreformen.

– Män funderar mycket på familjerelationer och pappors aktivare roll, berättar Touko Niinimäki. Arbetsgivarens inställning till en mer delaktig föräldraroll väcker också tankar.

– Sexuella minoriteter, till exempel homosexuella män kan också behöva prata om hur de uppfattar sin könsidentitet och roll som män, mitt emellan motstridiga förväntningar och mansnormer, som nu luckras upp i samhället.

Varför Tom Kettunen som universitetsanställd tar itu med grupper för män förklarar han själv med sin bakgrund.

– Jag har varit feminist sedan högstadiet. Många tjejer gick då kurser i feministiskt självförsvar. Där gjorde de samma arbete som våra aktuella manliga grupper nu försöker göra: de satte sig ner för att diskutera sin egen plats i samhället och livet och rannsaka sina egna livsval.

Feministskynket kan utesluta en del män

Män rf är en feministisk organisation som behandlar jämställdhetsteman specifikt utgående från ett manligt perspektiv. Det här kan utesluta en del män ur verksamheten.

– Den risken finns alltid. I och med att vi är en feministisk organisation blir grupperna ändå tryggare för dem som deltar. Det finns ingen brist på deltagare.

– Andra organisationer gör annat slags arbete - andra män kan vara mer intresserade av dem, summerar Kettunen.

Artikeln uppdaterad med en morgonnyhet och ett längre inslag i audioform kl. 10.54 8.8.22/AS