Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fisktrapporna i Svartån: Lojo ratar privat projekt för att bygga fiskvägar

Från 2022
En fiskväg byggd vid gamla röda tegelbyggnader.
Bildtext Lojo vill fortsätta samarbetet med Raseborg kring fiskvägarna i Svartån. Bilden är en arkivbild från fisktrapporna i Billnäs.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Ett nytt privat initiativ skulle utmana det regionala samarbetet kring byggandet av fiskvägar i Svartån. Det anser stadsplaneringsnämnden i Lojo som behandlade ärendet på sitt möte i går (1.8).

Både företaget Koskienergia och Raseborgs stad har planer på att bygga fisktrappor vid Åkerfors kraftverk i Svartån.

Raseborgs stad har ansökt om tillstånd hos regionförvaltningsverket för attt bygga av en kombinerad teknisk och naturenlig fiskväg. Samtidigt har kraftverkets ägare Koskienergia Koskivoima Oy, som är ett dotterbolag till Koskienergia Oy, lämnat in en egen ansökan till Regionförvaltningsverket.

Men Lojo stad vill för sin del enbart fortsätta samarbeta inom det projekt som Raseborgs stad ansvarar för.

Projektet har redan utmynnat i fisktrapporna i Billnäs och Åminnefors och Lojo tycker att det här fungerar bra och att sakkunskapen är tillräcklig.

Också föreningen Nylands vatten och miljö (LUVY) är inkopplat i projektet.

Svartån är regionens viktigaste led för vandringsfiskar. Fiskvägarna ska hjälpa laxfiskar och andra arter att leka och röra sig mellan hav och sjö, bland annat till Lojosjöns vattensystem. Totalt finns det fyra kraftverk i Svartån.