Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Havsörnen har utrotat flera skarvkolonier – tiotals örnar kan samtidigt festa på ägg och ungar

Från 2022
örn, havsörn
Bild: Yle/Andy Ödman

Det verkar som om havsörnen spelar en allt viktigare roll för att begränsa storskarvsbeståndet. I Finland finns flera exempel på att 10-30 havsörnar har anfallit skarvkolonier samtidigt.

En ny undersökning visar att havsörnen har stor betydelse för mängden storskarv, och i åtminstone sex fall har hela skarvkolonier dött ut på grund av örnar.

- Havsörnarna äter både ungar och ägg, och de återkommer ofta flera år då de väl hittat ett matställe. Det kan leda till att hela skarvsamhället dör ut, säger forskare Pekka Rusanen på Finlands miljöcentral.

Unga örnar samlas och gör räder

Det är ofta unga örnar som samlas i flockar och försörjer sig på skarvkolonier.

- De slår ihop sig i flockar, söker näringskällor och där de av en slump hittar mat stannar de ofta hela sommaren.

Örnen häckar första gången vid fem års ålder så de har gott om tid på sig att samlas och göra räder, enligt Rusanen.

- Då färre skarvungar klarar sig så är det också färre som blir könsmogna så med 2-3 års fördröjning ser vi effekten av havsörnarna.

Räknar ni med att havsörnen kommer minska skarvbeståndet ytterligare?

- Vi vet inte, famtiden får utvisa. Men efter 2015 har skarvstammen inte vuxit nationellt sett. Det finns regionala skillnader där någon koloni växer och andra minskar, men örnen borde i alla fall hindra tillväxt, säger Rusanen.

Sex kolonier har utrotats helt

Havsörnarna, som är storskarvens enda naturliga fiender, har ökat i antal under 2000-talet.

I ett fall i Nagu registrerades till och med 30 örnar som anföll en skarvkoloni på samma gång.

- Det var en koloni med 2000 bon och som mest var det 30 örnar och det pågick i 5-6 år så kolonin försvann helt, det var så hårt tryck, säger Rusanen.

Det finns ytterligare åtminstone fem liknande fall där stora kolonier har eller håller på att försvinna. Dessutom har också flera andra mindre kolonier försvunnit.

- Havsörnens jakt och störningar kan ibland vara så omfattande att det under sommaren inte blir en enda unge kvar i kolonin.

Utanför Nykarleby har två större kolonier dött ut.

- Vi hade en koloni med över 1000 bon år 2019, dit kom tiotals örnar och nu finns inga bon kvar alls där, säger Rusanen.

En annan koloni som ännu 2017 hade över 800 bon är också helt borta. Enligt Rusanen finns nu bara ett fåtal större kolonier kvar i Österbotten.

- Storskarvarna har egentligen samlats till närmast en stor koloni utanför Korsholm, säger Rusanen.