Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många finländare studerar till läkare utomlands – särskilt Lettland och Sverige lockar

Uppdaterad 09.08.2022 13:23.
Två unga kvinnliga läkarstudenter i vita personalkläder.
Bildtext Tia Karmi och Alina Eriksson är två av de finländare som sökt sig utomlands för att studera till läkare.
Bild: Tia Karmi / Alina Eriksson

Antalet finländska läkarstudenter utomlands har ökat under de senaste tio åren. Ansökningsprocessen i Finland kan vara lång och utbildningen utomlands ger samma rättigheter till att vara läkare i Finland.

Många väljer att studera utomlands för att få ett miljöombyte, eller för att de inte blivit antagna till Finland. Enligt de senaste uppgifterna finns det 1 200 läkarstuderande utomlands.

– Lettland och Sverige hör till de populäraste länderna, men också Rumänien lockar finländare, säger Arttu Lahtiharju, ordförande för Finlands medicinarförbund.

Tia Karmi är en av de finländare som studerar till läkare i Lettland. Hon sökte in till utbildningsprogrammet i Finland fem gånger – men sedan fick det vara nog. I höst påbörjar hon sitt tredje studieår i Riga.

– Det var inte direkt ett val jag ville göra, men eftersom jag inte kom in till utbildningen i Finland sökte jag utomlands.

Redan som trettonåring väcktes tanken om att bli läkare, och sedan dess har Tia Karmi inte släppt taget om drömmen. Trots att hon hellre hade studerat i Finland har viljan att bli läkare varit så stark att studierna utomlands känts som en uppoffring värd att göra.

– Jag skulle hellre studera medicin här och bli läkare, än att stanna kvar i Finland och studera något jag inte vill.

Höga terminsavgifter

Ansökningsprocessen består av motiveringsbrev, rekommendationsbrev och betyg. Läkarstudierna i Lettland tar sex år, varav det sista är praktik. Den kan man utföra var som helst.

Terminsavgifterna för studier utomlands varierar. I Norden är det gratis, men för den som vill studera i Lettland väntar höga terminsavgifter.

– Det kostar 6 000 euro per termin, så det blir 12 000 euro per läsår, berättar Karmi.

Studerande utomlands får studiestöd och bostadstillägg. Dessutom får man förhöjt studielån.

Karmi har varit nöjd med utbildningen, men föredrar hur utbildningen Finland är uppbyggd. De första två åren i Riga har enbart varit teori.

– Det har ännu inte varit medicinskt och vi har inte haft patientfall. Vi har mest gått igenom teoretiskt hur allting fungerar, vilket har varit lite tråkigt.

Under det tredje studieåret finns det några mer praktiska kurser, och under det fjärde året börjar de kliniska kurserna där man får arbeta på sjukhus.

Det var inte direkt ett val jag ville göra, men eftersom jag inte kom in i Finland sökte jag utomlands

― Tia Karmi, läkarstudent i Riga

Finsk bubbla i Lettland

Enligt Tia Karmi är Lettlands och Finlands studiekulturer olika. Trots det får hon ändå ta del av det finska studielivet, eftersom det i Riga finns en stor finsk studiekrets med en egen ämnesförening. Det finns alltså lite av en finsk bubbla i Lettland.

– Vår ämnesförening ordnar sitzer, årsfester och vi har overaller precis som i Finland.

Under sommaren bor Karmi hemma hos sina föräldrar i Borgå, men under skolåret bor hon i Riga. Ibland har kommunikationen från universitetet haltat, och det har varit oklart om studenterna ska vara på plats fysiskt eller kan studera på distans.

– I Finland är jag van med en viss sorts standard, men här gör skolan lite som de vill. De tänker inte på att det finns många som inte bor i Riga.

Trots att Karmi hellre hade bott och studerat i Finland, är hon nöjd med sitt val att studera i Riga.

– Det är ett bra val om man verkligen vill bli läkare och inte kommer in till utbildningen i Finland.

Studier utomlands kan ge nya synvinklar och ett mer öppet sinne

― Arttu Lahtiharju, ordförande för Finlands medicinarförbund

Alina satsade på Sverige

Alina Eriksson hade en klar vision från början – hon ville studera till läkare i Sverige. Nu har hon studerat medicin i tre och ett halvt år vid Örebros universitet.

– Jag ville pröva någonting helt nytt och skapa ett liv för mig själv i ett annat land, säger hon.

I Sverige kan man söka in till läkarprogrammet två gånger per år, vilket möjliggjorde att Eriksson kunde börja sina studier tidigare. I Finland kan man ansöka en gång om året.

– Min tanke var att jag alltid kan åka hem om jag inte trivs, så jag åkte iväg för att se hur det känns.

Och det kändes bra från början. Under introduktionsveckan lärde hon känna många nya människor och det var lätt att hitta en umgängeskrets. På hennes årskurs finns inga andra finländare.

– Jag kände mig väldigt välkommen. De är nog ganska vana med finländare som kommer för att studera, och jag tror de tycker att det är roligt med folk från andra länder.

Praktik i tidigt skede

I Sverige kan man studera medicin på sju olika orter. Hon valde Örebro eftersom det kändes som en lagom stor studiestad med ett relativt nytt läkarprogram. Under studierna jobbar man mycket i små grupper, men också individuellt. Speciellt har Eriksson uppskattat praktiken, som är en del av studierna redan från ett tidigt skede.

– I första terminen får man följa med lite på en vårdcentral, och redan i termin tre har vi praktik i några veckor.

Praktiken gör man i Sverige, eftersom universiteten har samarbeten med sjukhus. Men under somrarna kan man komma hem, och det har Eriksson gjort. Hon har bland annat jobbat på sjukhus och nu i sommar på en ambulans.

Att studera i Sverige är gratis. För att bli antagen till läkarprogrammet krävs allmän högskolebehörighet, och det finns dessutom särskilda krav för läkarprogrammet. Man måste också kunna svenska och engelska på en tillräcklig nivå. Antagningen sker genom högskoleprov eller betyg.

Jag ville pröva någonting helt nytt och skapa ett liv för mig själv i ett annat land

― Alina Eriksson, läkarstudent i Örebro

Före 2017 var det relativt lätt för finländare att börja studera i Sverige, men sedan ändrade antagningen så att det blev svårare. Då halverades mängden antagna finländare.

Det krävs alltså höga betyg för att bli antagen med betyg till Sverige. Trots att det är en krävande utbildning finns det också tid för annat.

– Det som har överraskat mig är hur roligt det egentligen är att studera. Många kanske tänker att man hela tiden måste sitta och läsa och att det är jobbigt, men det finns tid för att göra roliga saker och hänga med kompisar. Det kanske jag inte tänkte mig förrän jag började studera, konstaterar Alina Eriksson.

Tre grupper som vill utomlands

Enligt Läkarförbundet finns det tre olika grupper som söker sig utomlands för att studera medicin.

Den första gruppen vill studera i en internationell miljö och sikta på arbetsmöjligheter utomlands. Till den andra gruppen hör de som blivit utan studieplats i Finland, och som ser studier utomlands som en möjlighet för att förverkliga sina drömmar. Den tredje gruppen är branschbytare som vill bli färdiga läkare så snabbt som möjligt.

– Det är en ny upplevelse att studera utomlands, och i vissa länder är det lättare att få studieplats än i Finland. Till exempel i Lettland och Rumänien är årskurserna mycket större, säger Arttu Lahtiharju, ordförande för Finlands medicinarförbund.

Helsingin yliopistonMeilahden lääketieteelliset laitokset
Bildtext Antalet studieplatser på utbildningsprogrammet i medicin har ökat.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Studerande utomlands kan hjälpa läkarbristen

Läkarbristen är ett återkommande tema i Finland. Bristen på läkare syns särskilt i vissa delar av landet, dit det kan vara mycket svårt att få personal.

– Läkarstuderande utomlands kan definitivt hjälpa upp läkarbristen. Vi brukar säga att studerande utomlands utgör en sjätte fakultet, säger Lahtiharju.

I Finland kan man studera medicin på fem olika orter. Antalet studieplatser har ökat under de senaste åren. Våren 2022 antogs 43 svenskspråkiga till utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet. Motsvarande siffra våren 2017 var 33 svenskspråkiga.

Inverkan av ökade studieplatser syns ändå inte direkt, eftersom studierna tar sex år.

Enligt Lahtiharju finns det också andra positiva aspekter med att studera utomlands.

– Studier utomlands kan ge nya synvinklar och ett mer öppet sinne, påpekar han.