Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lite svårare än tidigare för östnyländska skolor att hitta behörig personal – speciellt utbildade speciallärare saknas

En baskeboll ligger på sandplanen framför Södra Paipis skola och förskola.
Bildtext Skolorna i östra Nyland startar nästa vecka.
Bild: Hanna Othman / Yle

Skolorna har letat efter och rekryterat personal för kommande läsår. Yle Östnyland frågade utbildningsdirektörer hur personalsituationen ser ut i svensk- och tvåspråkiga skolor i Borgå, Lovisa och Sibbo.

Rikard Lindström, utbildningsdirektör i Borgå berättar att de har lyckats fylla alla de allra viktigaste posterna.

– Vi har hittat alla ämnes- och klasslärare som vi behöver och också ett bra antal skolgångshandledare, säger Lindström.

Också Sibbos undervisningschef Riikka Strandström och Lovisas utbildningschef Timo Tenhunen berättar att personalsituationen i sin helhet ser bra ut.

Riikka Strandström säger att de har lyckats rekrytera tillräckligt med personal men att det ännu saknas några enskilda anställda.

Alla tre undervisningsdirektörer berättar att skolorna åtminstone har brist på speciallärare och framför allt sådana som är behöriga.

Timo Tenhunen berättar också att skolorna i Lovisa har brist på skolgångshandledare.

– Vi sökte dem under våren men fick inte tillräckligt många sökande. Ansökningstiden för jobbet fortsätter ännu. Sen saknas det också ett par timlärare till högstadiet, säger han.

"Många obehöriga har ändå lång erfarenhet av jobbet"

Rikard Lindström berättar att det år efter år har blivit svårare att hitta behörig personal till skolorna. Riikka Strandström säger att speciellt bristen på behöriga speciallärare är riksomfattande.

– En hel del av våra lärare är behöriga men naturligtvis finns det också några som inte är det. De obehöriga som vi har valt är ändå lämpliga för arbetet, berättar Strandström.

Rikard Lindström säger att de har lyckats hitta behöriga till alla tjänster men det har varit svårt att hitta personer med utbildning för vikariejobb.

– Det märks att det är mer utmanande än tidigare att få behörig personal, säger han.

Elever i en skolklass sitter och lyssnar på läraren.
Bildtext Enligt städernas utbildningsdirektörer har också obehöriga lärare bra kunskaper och ofta också lång arbetserfarenhet av jobbet.
Bild: KATJA KIRCHER/Mostphotos

Timo Tenhunen säger att det finns många behöriga lärare som söker tjänster i flera olika skolor samtidigt. Fast de skulle bli valda till jobbet kan det hända att de inte tar emot platsen för att de kanske har fått en annan plats som till exempel finns närmare deras hem.

– Jag har märkt att stigande bensinpriser också har haft inverkan. Det spelar nu större roll för sökande hur nära eller långt borta arbetsplatsen finns, berättar Tenhunen.

Om läraren inte är behörig får man anställa personen bara för ett år i taget, säger Tenhunen. Det betyder att lärarna kan bytas ofta under åren och det är också svårare för skolorna att planera framtiden.

– Naturligtvis är det också så att lärare utan utbildning kanske inte har samma kunnande som lärare som har utbildningen. Många obehöriga har ändå lång arbetserfarenhet av jobbet och därmed också jättebra kunnande, fortsätter Tenhunen.

Tenhunen berättar att också många obehöriga senare har sökt till lärarutbildningen och nu studerar eller har studerat till lärare.

Äntligen en vanlig skolstart utan coronabegränsningar

I Borgå, Lovisa och Sibbo ser undervisningsdirektörerna optimistiskt på hösten och på det kommande läsåret.

Alla är glada för att coronapandemin inte mer betydligt påverkar skolorna utan att läsåret får börja normalt.

– Det är fint att få börja utan att vara tvungen att använda mask. Vi fortsätter med att ta hand om bra hygien men annars får läsåret börja igen som vanligt, säger Riikka Strandström.