Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över hälften av finländarna vill stoppa visum för ryska turister – män, höginkomsttagare och äldre mest positiva till förbud

Stoppskylt i gränszonen vid ryska gränsen
Bildtext Ryska turister med visum kan ta sig över gränsen med bil till Finland, men med flyg går det inte.
Bild: Yle/Tommi Parkkinen

Ska Finland sluta erbjuda ryssar turistvisum? Den frågan tar politikerna ställning till just nu. Om medborgarna fick bestämma skulle visumutdelningen förbjudas, visar en enkät av Yle.

Ett turistvisumförbud för ryssar får mest stöd bland män, höginkomsttagare och personer i åldern 50–64 år i Yles enkät. Då man fokuserar på partitillhörighet kan man konstatera att Samlingspartiets och Sannfinländarnas väljare i större utsträckning ställer sig bakom ett förbud.

Totalt sett anser 58 procent av dem som deltog i undersökningen att Finland borde sluta bevilja turistvisum till ryska resenärer. 24 procent ställer sig emot ett förbud, medan de resterande inte vill ta ställning till frågan.

Cirkeldiagram över åsikter kring ryska visum.

Många politiker har på senaste tiden lyft fram det faktum att Finland inte gjort som flera andra länder som gränsar till Ryssland och stoppat visumen. Ryssar kan genom visum till Finland ta sig till Europa med bil även om EU:s luftrum är stängt.

Exempelvis Estland, Lettland och Litauen har slutat erbjuda ryssar turistvisum.

Majoriteten av riksdagsledamöterna har uppgett att de stöder en skärpning av visumreglerna – eller ett totalstopp för turistvisum för ryssar. President Sauli Niinistö träffar i dag, torsdag, regeringen på Gullranda för att diskutera frågan.

Ett stoppmärke vid Niirala gränsövergång. I bakgrunden körfiler som är tomma på fordon.

De stora riksdagsgrupperna vill sätta stopp för turistvisum till ryssar

Flera partier efterlyser visumrestriktioner på EU-nivå.

De i västra Finland mer välkomnande till ryssar än de som bor i öster

Kvinnor och personer i åldern 25–34 år är mer villiga än andra att fortsätta erbjuda visum till ryska turister. I fråga om partitillhörighet är Svenska folkpartiets (SFP) väljare mest kritiska till att förbjuda ryska visum, likaså partiet Valta kuuluu kansalle VKK:s väljare.

En skillnad syns också då man jämför var de som deltog i undersökningen bor. De som bor i västra Finland ställer sig mer positivt till visum för ryska turister, medan de som bor i norra och östra Finland hellre skulle se ett förbud.

Drygt 1 000 personer intervjuades av Taloustutkimus på begäran av Yle för undersökningen.

Går det ens att förbjuda visum?

Finland har redan till viss del begränsat visum för ryssar. Exempelvis beviljas i princip inte flergångsvisum [visum som berättigar till upprepade inresor till Schengenområdet] till dem som ansöker om visum för första gången. Antalet ansökningar har också begränsats till 1 000 per dag.

Experter konstaterar att det enligt finsk lag inte går att begränsa visumbehandlingen helt och hållet. Att ta tillbaka eller ogiltigförklara utfärdade visum är knappast heller lagligt.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Ylen kysely: Yli puolet suomalaisista lopettaisi turistiviisumien myöntämisen venäläisille skriven av Greta Virranniemi. Översättning och bearbetning till svenska: Märta Nummenmaa.