Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"De som drabbats är väldigt utsatta" – det viktigaste för Helsingfors stads anställda är att de får sin lön som avtalat, säger lärarföreningens ordförande

Från 2022
En glasögonprydd Kent Ketomäki iklädd t-skjorta och keps står med armarna i kors framför en färggrann vägg.
Bildtext – Staden har brutit mot både kollektivavtal och arbetslagstiftning. Det viktigaste för arbetstagaren är att man kan lita på att lönen kommer som avtalat, säger Kent Ketomäki som är ordförande för Helsingfors svenska lärarförening.
Bild: Christoffer Kaski / Yle

– Lönen ska betalas rätt och i tid, det står i både kollektivavtal och lagen, säger Kent Ketomäki som är ordförande för Helsingfors svenska lärarförening.

Offentliga sektorns fackförbund JHL och lärarfacket OAJ har polisanmält Helsingfors stad för de pågående problemen med löneutbetalningen till stadens anställda. De anser att staden bryter mot lagen. Vårdfacket Tehy har redan tidigare i sommar polisanmält staden av samma orsak.

– Staden har brutit mot både kollektivavtal och arbetslagstiftning. Det viktigaste för arbetstagaren är att man kan lita på att lönen kommer som avtalat, säger Ketomäki.

Nytt lönesystem roten till problemen

Helsingfors stad tog i april i bruk ett nytt lönesystem, Sarastia. Problemen med löneutbetalningarna började genast.
– Redan då systemet byttes ut visste man att det finns små problem, det är också naturligt när något är nytt, säger Ketomäki.

JYTY:n puheenjohtaja Jonna Voima, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sekä OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.
Bildtext Kommunsektorns arbetstagare strejkade för bättre arbetsvillkor i våras.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Men problemen blev bara större och pågår fortfarande. Löner har uteblivit eller betalats ut fel, tillägg har saknats och personer som inte längre är anställda av staden har fått utbetalningar de inte borde ha fått.

"Vi har fått vår information från media"

Kommunikationen från staden eller rättare sagt avsaknaden av kommunikation har enligt Ketomäki inte gjort saken bättre.
– I april kom ett meddelande om hur det nya systemet fungerar. I början av sommaren kom det ett meddelande om vart man kan vända sig ifall lönen inte stämmer.

Det är all kommunikation om situationen som Ketomäki och hans kollegor fått. Kontaktinformationen har Ketomäki inte haft någon större nytta av. Han har själv fått sin lön, men har behövt kontakta löneräknarna i ett annat ärende.

Det gör inte gott för stadens image som arbetsgivare. Staden söker hela tiden också efter många nya lärare, pedagoger inom småbarnspedagogiken

Kent Ketomäki, ordförande för Helsingfors svenska lärarförening

– Jag skickade ett e-postmeddelande i april och ett nytt meddelande i början av juni angående samma ämne. Det enda svar jag hittills fått är automatsvar om att meddelandet gått fram, säger Ketomäki.
Väntetiden i telefonkön kan vara en till två timmar, och ifall man äntligen får prata med en riktig person är det inte sagt att man får hjälp. Ketomäki vet fall där personen efter långt köande ombetts ringa igen följande dag.

Nu krävs åtgärder

I samband med att fackorganisationerna meddelade att man gjort brottsanmälan krävde de också att staden tar itu med problemen ordentligt. En åtgärd som efterfrågades var fler löneräknare. I annat fall hotade fackorganisationerna med hårdare åtgärder.

Vilka de är får Ketomäki inte ännu avslöja, men han säger att mer information kommer inom kort.

JHL och OAJ är bland de löntagarorganisationer vars medlemmar strejkade i vår. Dels för bättre löner, men också för bättre arbetsvillkor och -förhållande. Problemen med lönerna gör inte saken bättre.

– Det gör inte gott för stadens image som arbetsgivare. Staden söker hela tiden också efter många nya lärare och pedagoger inom småbarnspedagogiken, säger Ketomäki.

Man klarar sig inte utan lön

Facken har föreslagit olika former av tillfälliga lösningar, så som att betala ut grundlön åt alla och rätta till mellanskillnaden senare, alternativt att staden skulle erbjuda lån åt de som blivit utan lön för att de skulle klara vardagen.

Staden har hittills avvisat sådana lösningar som för arbetsdryga och komplicerade.
Ketomäki anser att det bästa vore att problemen med själva systemet skulle lösas. Men om problemen tar tid att lösa menar han att det viktigaste skulle vara att alla skulle få några pengar alls.

– De som drabbats är väldigt utsatta just nu.

Diskussion om artikeln