Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Personalläget inför skolstarten är rätt bra i Västnyland – svårast att hitta skolgångshandledare

Lågstadieskola
Bildtext Ännu är skolgården vid Seminarieskolan tom, men snart är det dags för eleverna att bege sig till skolan. Arkivbild.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Alldeles snart börjar skolorna igen. I både Kyrkfjärdens skola i Ingå och Seminarieskolan i Ekenäs är rektorerna förväntansfulla inför det kommande läsåret.

I Seminarieskolan i Ekenäs ska 50 nya förstaklassare börja i höst. Av dem börjar två i specialundervisning.

Skolans rektor Mia Haglund säger att antalet ettor minskat med ungefär fem sedan i fjol.

På lärarsidan är skolans alla befattningar fyllda. Rekryteringen av skolgångshandledare pågår ännu, eftersom skolan fortfarande saknar tre personer till de tjänsterna.

– Vi har alltid en del tidsbundna jobb, som gör att kontinuiteten inte alltid är som den ska vara, kommenterar Haglund gällande varför personalen vanligtvis till viss mån byts ut läsårsvis.

Seminarieskolan i Ekenäs.
Bildtext I Seminarieskolan ska det börja 50 förstaklassare i år.
Bild: Emma Reijonen / Yle

Personalbytet ser rätt så lika ut jämfört med tidigare år. Det som skiljer sig är att skolan fortfarande har tre tjänster för skolgångshandledare obesatta.

Haglund tror att en orsak är att det är frågan om deltidstjänster. Hon har märkt att de ordinarie tjänsterna lockar till sig mer arbetsansökningar än de med färre arbetstimmar i veckan.

För Haglund känns varje läsårsstart som en ny början.

– Det är spännande förstås att se att allt man planerat håller och att det fungerar bra. Det som just nu är spännande är att se om vi har all personal på plats när vi börjar.

Haglund är ändå hoppfull och tror att allting ska lösa sig.

– Det brukar göra det, så vi ska tro att allt är klappat och klart.

Svårast att hitta skolgångshandledare

I Raseborg är personalläget överlag bra, säger Elisabeth Ehrstedt, som är undervisningschef för de svenska skolorna. I fyra skolor saknas det enstaka skolgångshandledare.

Det har också varit vissa utmaningar att fylla moderskapsvikariaten, som inte lockar lika många sökande som de ordinarie tjänsterna.

– Men i det stora hela har vi behörig personal, både ämneslärare och klasslärare, säger Ehrstedt.

Det har varit väldigt många sökande till de ordinarie klasslärartjänsterna. Elisabeth Ehrstedt antar att det beror på att de inte erbjuds speciellt ofta.

– Så när de erbjuds så är de eftertraktade. Till en tjänst hade vi 20 sökande av vilka 19 var behöriga.

Liten årskurs jämfört med i fjol

I Kyrkfjärdens skola i Ingå är det åtta elever som ska börja på årskurs ett. De kommer alla från förskolan som hör till skolan.

Skolans rektor Jessika Elfving berättar att de som nu börjar i förskolan hör till en större grupp på 24 barn. Det betyder att förstaklassarna kommer vara fler nästa år. I fjol var det 18 barn som började i första klassen.

– Vissa av våra årskurser är så stora att vi delar dem i parallellklasser eller så jobbar de i en stor grupp och har flera klasslärare. Vissa grupper är så små att man kanske till och med slår ihop dem med en annan grupp under en del av skoldagen.

– Det varierar hemskt mycket, säger Elfving.

Rektor Jessika Elfving på skolgården utanför Kyrkfjärdens skola. Elever i  bakgrunden.
Bildtext Jessika Elfving ser fram emot att träffa all personal och alla elever på Kyrkfjärdens skola igen. (Arkivbild)
Bild: Maria Wasström / Yle

Alla befattningar på skolan är nu fyllda. Rekryteringen av personal pågick ännu långt in på sommaren.

– Vi har nu ett stort byte av personal. Det är många som har fortsatt med andra uppgifter och sådana som har gått i pension. Vi behövde också lite flera skolgångshandledare än tidigare år.

– Så vi har många nya i vår personal i år och jag ser mycket fram emot att jobba tillsammans med dem.

Förväntansfullt inför kommande läsår

För Elfving känns det jättebra inför det kommande läsåret.

– Det känns lugnt och skönt att vara här igen på skolan.

Elfving har en del att förbereda för personalen och eleverna inför skolstarten. Hon ser fram emot att att träffa alla på skolan igen.

Temat för det kommande läsåret är "tillsammans". Det innebär att man strävar efter att göra saker tillsammans och ta in gemenskap i undervisningen.

– Vi ska få vara mycket tillsammans och inte vara tvungna att isolera oss på grund av pandemin.

– Hoppas att vi skulle ha ett lugnare år, så att vi orkar bra.

Svårt att hitta vikarier i Hangö

I Hangö saknas också några skolgångshandledare fortfarande. Det meddelar bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson.

"Personalrekryteringen har varit mera utmanande än tidigare. Tror att det allmänna sysselsättningsläget har gjort det att det är svårt att hitta tillgänglig personal, framför allt till vikariat.", skriver han i ett mejl.

Totalt 25 elever börjar i ettan i Hangö i år. Det är åtta färre än för ett år sedan.