Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbos attraktionskraft verkar ha minskat bland lärare – inför läsårsstarten tampas skolorna med både lokal- och personalbrist

Från 2022
Uppdaterad 05.08.2022 16:09.
Cygnaeus skola i Åbo.
Bildtext På lärarsidan har det varit få sökande till de lediga jobben som finns i Åbo. Arkivbild från Cygnaeus skola.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Onsdagen den 10 augusti är det dags för skolstart i Åbo. I flera skolor letar man fortfarande efter personal, och för var femte elev inleds läsåret i tillfälliga lokaler.

På den svenska sidan påverkar lokalbristen eleverna i Sirkkala skola och S:t Olofsskolan.

Sirkkala skola flyttade till Kärsämäki, cirka fyra kilometer utanför Åbo centrum, inför skolstarten ifjol. Eleverna och personalen har enligt rektor Elise Kurtén trivts bra, och man ser fram emot den kommande läsårsstarten nästa vecka.

– Vi har lärare till alla klasser och några beprövade, garvade vikarier att ringa till vid behov. Men vikarielistan kunde gärna få mera namn och kontaktuppgifter – behov finns!

Liliane Kjellman, som är direktör för svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo, gläds över att den tillfälliga flytten verkar vara lyckad, och säger också att det ser ut som att Sirkkala skola kan flytta tillbaka till nyrenoverade lokaler inne i centrum hösten 2023.

Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, vid åkanten i Åbo.
Bildtext Mängden lärare som söker sig till Åbotrakten ser ut att ha minskat, säger Liliane Kjellman, som är direktör för svenskspråkig fostran och undervisning.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

För S:t Olofsskolans del är man i full gång med förberedelserna inför läsåret i de tillfälliga lokalerna på Smedsgatan.

– Allt kanske inte kommer att finnas tillgängligt redan i början på läsåret. Speciellt när det gäller specialutrymmena för kemi, fysik och slöjd så kan det nog dröja en stund innan allt finns på plats. Men det är på kommande, säger Kjellman.

Stor brist på daghemspersonal

Kjellman säger att det har varit ovanligt stor brist på bland annat speciallärare och behörig daghemspersonal inför hösten.

– Den största utmaningen är att få personal till småbarnspedagogiken. Det gäller både vikarier och heltidspersonal. Vi har rekryterat aktivt under sommaren, men de sökande är få till antalet. Vi vet inte i nuläget om det är tillfälligt eller början på en trend.

Kjellman berättar att man från stadens sida har funderat på hur ledarna och enhetscheferna kan avlastas, och bland annat anställt en sekreterare till småbarnspedagogiken för det här ändamålet.

Bild från lärardemonstration vid Domkyrkotorget, Åbo.
Bildtext Under våren strejkade lärare i Åbo och i flera andra städer. Konflikten handlade bland annat om lönefrågor och tunga arbetsuppgifter.
Bild: Maj Lundström / Yle

Allt färre lärare söker sig till Åbo

Också på lärarsidan har det varit få sökande till de lediga jobben. Vid Cygnaeus skola har man precis fått tag på den sista klassläraren inför läsåret, skriver man på twitter.

Rektor Nicke Wulff ser nu fram emot ett "normalt" skolår, efter flera år av coronapandemi att ta i beaktande.

Åbo stad har tidigare haft lätt att anställa lärare, men just nu finns det stora utmaningar. Den mängd lärare som söker sig till trakten ser ut att ha minskat.

Enligt Liliane Kjellman jobbar staden för att möta arbetstagarnas behov, exempelvis när det gäller möjligheten att studera på arbetstid för att bli behörig.

I Cygnaeus skola letar man också med ljus och lykta efter en ny skolpsykolog.

– Rekryteringen fortsätter, men just nu köps tjänsterna. Så kommer det att fortsätta till årets slut, då välfärdsområdet tar över ärendet, säger Kjellman.

Artikeln har uppdaterats med information om att Cygnaeus skola nu har rekryterat alla klasslärare inför läsåret.