Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Extra barnbidrag till jul i finansminister Saarikkos budgetförslag – varnar för stora löneförhöjningar i ekonomiskt osäkra tider

Annika Saarikko framför en talarstol.
Bildtext Annika Saarikko konstaterade att framtiden är ovanligt osäker.
Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Finansminister Annika Saarikko (C) föreslår att ukrainska flyktingar ska utbildas för att kunna motverka personalbristen inom vården. Finansministeriet reserverar sammanlagt 780 miljoner euro för att ta emot flyktingar från Ukraina.

Annika Saarikko presenterade på torsdagen de stora dragen i Finansministeriets budgetförslag. Själva förslaget publiceras på fredag.

– Framtiden är ovanligt osäker, konstaterade Saarikko.

Tonen är en annan än för ett år sedan då coronakrisen såg ut att lätta. Nu riskerar inflationen och problem med energiförsörjningen att leda till en lågkonjunktur.

– Orsaken är det blodiga anfallskriget som startades av Putin. Ett krig som vi märker av genom höjda priser och osäkerhet också inom ekonomin.

Saarikko betonade att Finland redan är relativt oberoende av rysk energi, men att energiproblemen kan drabba bland annat Tysklands ekonomi och Finlands exportmarknad. Saarikko sa att arbetsmarknaden nu bär ansvar för Finlands konkurrenskraft.

– Jag vill betona att det är viktigt att löneförhöjningarna är måttliga i ett exportberoende land. Den konkurrenskraft vi har byggt upp de senaste åren är svår att uppnå men väldigt lätt att förlora.

Finansministeriets budgetförslag för 2023

  • Slutsumman är 79,5 miljarder euro.

  • Summan stiger klart jämfört med tidigare år på grund av vårdreformen som flyttar över vårdutgifterna från kommunerna till staten. Statens utgifter för vårdområdena är sammanligt kring 22,3 miljarder euro.

  • Underskottet är 6,3 miljarder euro.

Saarikko betonade trygghet – en miljard till försvar och gränsbevakning

Budgeten inkluderar en miljard euro för Försvarsministeriet och Gränsbevakningen, någonting regeringen redan enades om på våren.

Saarikko lyfte också fram att 220 miljoner euro ska gå till försörjningsberedskapen, vilket inkluderar förnybar energi. Bland annat ges stöd för satsningar på förnybar energi som produceras i Finland, exempelvis vätgas. Förslaget inkluderar också stöd som skulle gå till slopandet av uppvärmning med gas.

– Att bli kvitt användningen av fossila bränslen innebär samtidigt att bli kvitt beroendet av rysk energi, sa Saarikko.

Därtill meddelade Saarikko att antalet poliser i Finland ska tryggas till 7 500 stycken, vilket leder till att utgifterna ökar med 18 miljoner euro.

"Ukrainare kan jobba inom vården"

Saarikko betonade att det är omöjligt att veta hur kriget fortsätter och hur många ukrainska flyktingar som kommer till Finland, men att man har reserverat 780 miljoner euro för att hjälpa och integrera ukrainska flyktingar.

Saarikko sa att hon hoppas att de ukrainare som har kommit till Finland ska kunna hjälpa till med att lösa den pågående bristen på vårdare.

– Jag ser det som en intressant tanke att ukrainare som kommit hit kunde underlätta arbetskraftsbristen.

Saarikko utlovade i det här skedet inga tilläggsmedel för att lösa vårdarbristen, utan lät förstå att man väntar på de förslag som ska ges av en arbetsgrupp som regeringen tillsatte för ett år sedan.

– Vi har ännu inte fått någon info. Jag hoppas verkligen att vi får förslag om konkreta åtgärder av dem.

Inga bränslestöd att vänta – "minskning med två cent"

Annika Saarikko kommenterade också hur de högre bränslepriserna ökat statens skatteintäkter. Enligt Saarikko är det frågan om småpengar, en ökning på uppskattningsvis 90 miljoner, jämfört med 710 miljoner euro i fjol. Hon anser inte att det är någon poäng att sänka bränsleskatten i motsvarande grad.

– Det skulle innebära en sänkning av bensinpriset med ungefär två cent. Det finns ingen garanti för att det också skulle synas vid bensinpumparna.

Samtidigt påpekade Saarikko att högre priser på till exempel bränsle minskar övrig konsumtion, vilket innebär att staten inte heller får något extra klirr i kassan tack vare stigande priser.

Samtidigt sa Saarikko att man kommer att utreda olika möjligheter för en begränsning av elpriserna.

Extra barnbidrag i december

Annika Saarikko konkretiserade också vad hennes förslag om extra barnbidrag kommer att innebära. I praktiken innebär förslaget att barnbidraget skulle betalas dubbelt för varje barn i december, utan att det skulle påverka utkomststödet.

Annika Saarikko står utomhus och pratar i en mikrofon.

Finansminister Saarikko: Alla barnfamiljer borde få mer barnbidrag i slutet av året

Finansministeriet föreslår dubbelt bidrag i slutet av året.

Det är alltså frågan om en engångsbetalning inför julen. Kostnaderna skulle uppgå till omkring 100 miljoner euro.

– Det är ett viktigt budskap för barnfamiljer och visar hur viktigt det är att ta hand om barn och unga. De stigande priserna har varit en väldigt svår fråga för barnfamiljer.