Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetet med att bekämpa vresros fortsätter – i Hangö är Kolaviken och Bellevues strand i tur

Från 2022
Bekämpning av vresros på en strand i Hangö. En spade i sanden och gröna blad (vresrosor) som breder ut sig över sanden..
Bildtext Vresrosen har varit en populär växt att odla eftersom den blommar fint. Den breder däremot ut sig, har kraftiga rötter och täcker in och kväver många hos oss naturligt växande arter.
Bild: Nico Immonen

Med hjälp av naturvårdsprojektet Ketosirkka ska den invasiva vresrosen bekämpas igen. I Hangö sker det bland annat med talkokrafter.

Den främmande arten vresros bekämpas på flera olika håll i Västnyland.

Vresrosen har redan i flera år avlägsnats från stränderna i Hangö. Arbetet har gjorts av Hangö stad och flera olika naturvårdsprojekt.

Nu startar ett nytt bekämpningsprojekt i Hangö. På lördag (13.8) och den 31 augusti ordnar Hangö stad, Hangö miljöförening och naturvårdsprojektet Ketosirkka vresrostalko längs Hangös stränder.

I år och nästa år arbetar Ketosirkka-projektets naturvårdsgrupp i Kolaviken och på Bellevues strand med vresrosbekämpning.

Vresros med lila blommor växer i sanden.
Bildtext Vresrosen har vackra blommor men den hör inte hemma på de finländska stränderna.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Det är förbjudet att odla vresros sedan den första juni i år. I Finland har man planterat vresros i bland annat parker, vägrenar och i hemträdgårdar.

Den invasiva, främmande vresrosen brer ut sig och täcker in andra arter och skadar på så sätt naturens mångfald.

Vresros bekämpas på 30 olika ställen i Västnyland

På Hangös sandstränder har det skett stora förändringar efter det att man lyckats få bort stora vresrosbestånd. Den känsliga växtlighet som fanns på ständerna förut har återvänt, liksom de insekter som är beroende av dessa växter. Tiotals hotade arter trivs i Hangö.

Naturvårdsprojektet Ketosirkka leds av Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund i samarbete med städerna Hangö, Raseborg och Lojo.

I projektet deltar också Nylands friluftsområdesförening och de lokala miljöföreningarna.

Projektet omfattar ca 30 naturskyddsobjekt på olika håll i Västnyland. Finansieringen kommer från Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.

Vresrosor kan bekämpas så att man drar upp dem med rötterna. Man kan också pröva på att utrota rosen med utsvältningsmetoden.

Vresros svår att utrota - rötterna kan bli många meter långa

6:32

Källa: Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi och Hangö miljöförening.