Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Patient fick fel cancermedicin och försattes i livsfara – läkare upprörda över Apottisystemet

Uppdaterad 06.08.2022 14:35.
Kristiina Koivula sitter framför sin bärbara dator och ser bekymrad ut.
Bildtext Avdelningsöverläkare Kristiina Koivula upplever att HUS ofta beskyller problemen med Apotti-systemet på läkarnas egen oförmåga att använda det. Enligt henne handlar det om problem med själva systemet.
Bild: Aalto Puutio / Yle

HUS rapporter skiljer sig från den externa kommunikationen om Apotti-systemet. Många läkare är frustrerade över att problemen med patientdatasystemet inte tas på allvar.

Problemen med patientdatasystemet Apotti har slätats över, säger läkare som Yle Uutiset har pratat med. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) säger läkarna till exempel att deras feedback inte har lett till tillräckliga förbättringar och att problemen aktivt förskönas.

Apottisystemet, levererat av det amerikanska bolaget Epic Systems, togs i bruk av de första sjukhusen år 2018. Sedan dess har alla sjukhus och också de flesta av huvudstadsregionens hälsovårdscentraler tagit i bruk systemet.

Ända sedan början har det förekommit problem. Förra veckan rapporterade till exempel Yle om ett klagomål där läkarna menar att systemet är en risk för patienternas hälsa. På torsdagen hade klagomålet undertecknats av 340 läkare.

Apotti rekommenderade fel medicin – patient försattes i livshotande fara

De intervjuade läkarna säger att de upprepade gånger har påpekat problem i patientdatasystemet utan att bristerna har åtgärdats.

Funktionen där Apotti automatiskt rekommenderar läkemedel är ett typexempel. Där bestämmer läkaren vilken medicinering patienten ska få genom att välja bland de alternativ som Apotti föreslår.

Överläkare Anna Meuronen berättar om ett allvarligt misstag som skedde förra vintern på Borgå sjukhus. En patient fick fel vård, vilket till en stor del berodde på Apottis bristfälliga rekommendationer.

– Systemet rekommenderade fel cytostatika åt patienten. Läkaren valde medicin enligt rekommendationen, och medicinen utlöste en allvarlig reaktion hos patienten. Det var nära ögat att patienten skulle ha avlidit, säger Meuronen.

Efter den här incidenten förbättrades funktionen. Men Meuronen fick i samma veva veta att kollegor på andra håll redan kände till riskerna med systemet.

– Trots att de här problemen hade upprepats på olika enheter kände vi inte till det, eftersom problemen hanterades som enskilda felanmälningar.

Många klagomål men få framsteg

Under tiden med Apotti har fallen där läkaren skriver ut felaktig dosering ökat markant. Det har delvis att göra med att läkemedelsfunktionen i systemet är betydligt mer komplicerad än i tidigare system.

Enligt statistik från HUS skriver läkarna ändå mer sällan ut fel läkemedel med Apotti, eftersom systemet varnar läkaren för olämpliga preparat. Enligt HUS har alltså Apotti i själva verket förbättrat läkemedelssäkerheten.

– Medicinering är så klart bara en liten del av patientsäkerheten, och jag säger inte att Apotti vare sig skulle ha förbättrat eller försämrat patientsäkerheten i sin helhet. Men när man blåser upp Apotti som “vanryktat”, har jag svårt att förstå det, säger Hannu Valimäki som är verksamhetsledare för bolaget Apotti.

En närbild av Hannu Välimäki som står inomhus i en korridor.
Bildtext Hannu Välimäki tycker att man pratar onödigt nedlåtande om patientdatasystemet Apotti.
Bild: Yle/ Matti Myller

År 2018 tog HUS i bruk systemet HaiPro för att anmäla farosituationer som har att göra med patientdatasystemet, och anmälningarna har rullat in flitigt sedan dess.

Enligt HUS kommunikation handlar den stora mängden HaiPro-anmälningar om att läkarna är aktiva med att anmäla, och inte om att anmälningarna skulle spegla mängden faktiska problem: “Vi uppmanar personalen att meddela om det förekommer problem”.

Läkarna upplever situationen annorlunda. En läkare säger till exempel att hon fick kritik för att ha gjort för många anmälningar. Snart fick personalen instruktioner om att bara anmäla problem som handlade om tekniska problem eller bristfälliga instruktioner.

Förra veckan hade jag kunnat göra 12 anmälningar om problem med Apotti, men jag gjorde en

― Minna Halinen, specialistläkare

Enligt Kristiina Koivula, avdelningsöverläkare i Hyvinge, fick HUS läkarna att känna att läkemedelsfelen berodde på att de inte kunde använda systemet. Då läkarna upplevde att deras feedback inte ledde någon vart slutade de efter hand att göra anmälningar.

– Förra veckan hade jag kunnat göra 12 anmälningar om problem med Apotti, men jag gjorde en. Jag varken hann eller orkade. Man känner sig övergiven, säger Minna Halinen, specialistläkare inom allmänmedicin.

Läkarna är också upprörda över hur deras utvecklingsförslag och meddelanden om störningar i systemet har behandlats. Vid ett tillfälle beslöt Apotti att automatiskt stänga alla ärenden som var över tre månader gamla. Då beslutet fattades fanns det över 300 olösta ärenden.

Riktlinjer kring hur man får prata

I media har HUS och bolaget Apotti gått ut med att det har varit smärtfritt att ta i bruk det nya systemet, bortsett från lite besvär i början.

Det här har varit ett medvetet val, och också personalen har fått direktiv om hur de ska prata om tjänsten. När HUS psykiatriska poliklinik tog i bruk systemet år 2020 fick personalen riktlinjer om att prata om Apotti endast med hjälp av vissa kärnbudskap.

I de dokument som Yle har granskat används ändå ett helt annat språk än i kommunikationsriktlinjerna. Redan riskhanteringsrapporten från 2019 lyfter fram “problem på nationell nivå”, och i verksamhetsberättelsen år 2021 medger HUS att systemet var halvfärdigt när det togs i bruk och att det utgör en risk för patientsäkerheten.

Visa Honkanen
Bildtext Visa Apotti säger att han nog förstår att läkarna är upprörda över Apottisystemet.
Bild: Yle/Jari Kärkkäinen

Både bland de läkare som Yle har intervjuat och bland de som deltagit i en undersökning av Finlands läkartidning finns det ett stort missnöje, och många upplever att problemen förminskas.

– De har psykat alla att tro att Apotti är ett bra system och att personalen är nöjd, vilket är motsatsen till hur det egentligen är, säger specialistläkare Antti Kämäräinen.

Många av problemen med systemet har åtgärdats sedan det togs i bruk för fyra år sedan, men fortfarande finns det många läkare som vill att det förkastas helt. Läkarna säger att de har använt andra patientdatasystem som fungerar betydligt bättre.

Enligt HUS utvecklingsledare Visa Honkanen är Apotti “den mest mångsidiga lösningen”, men det har inte funnits tillräckligt med resurser för att utveckla systemet. Honkanen tycker att det borde finnas tid för de anställda att utbildas i systemet, men kan inte svara på hur det här ska verkställas.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Potilas joutui hengenvaaraan väärän syöpälääkkeen takia – lääkärit kertovat Ylelle, miten Apotin erilaisia ongelmia on peitelty.