Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Prognos: Elpriset trefaldigas vid årets slut men faller under våren

Uppdaterad 07.08.2022 17:03.
Elprisutvecklingen 2021-2023 och prisutvecklingen för elfuturer 2022-2023.
Bildtext Elpriserna kommer i slutet av året att i medeltal närma sig 50 cent per kilowattimme. Det betyder med största sannolikhet att priset kommer att vara rekordhögt, eftersom priset för enskilda timmar kan vara betydligt högre.
Bild: Grafik: Samuli Huttunen

Elpriserna börjar sjunka kännbart på våren. Nästa år blir Finland för första gången på många årtionden självförsörjande när det gäller el.

Det börjar gå att förutspå hur utvecklingen av vinterns elprisnivå kommer att se ut.

Priset förväntas nå sin kulmen under årets sista månader, då medeltalet för tre månader närmar sig 50 cent per kilowattimme. De dyraste timmarna lär ändå bli betydligt dyrare än medeltalet.

Ännu i april var börspriset på el ungefär 10 cent per kilowattimme. Efter det har det ökat i stadig takt. Enligt futurerna kommer priset i augusti att vara ungefär tre gånger så högt som samma tid förra året.

Futurer bästa måttet på framtidens elpriser

Priset på el beror på flera osäkra faktorer. Men det bästa och enda offentliga måttet på framtidens priser hittas i elbörsens futurhandel.

Futurer är de priser som stora försäljare och inhandlare av el har bestämt i förväg för framtida affärer. De är alltså marknadens syn på vad som är den bästa tippningen på priset i framtiden.

Futuraffärer görs på den råmaterialsbörs som upprätthålls av Nasdaq. Risto Kuusi, som är äldre sakkunnig på stamnätsbolaget Fingrid, säger att den största delen av all producerad el köps och säljs i förväg.

Graf som visar elens prisutveckling för år 2021 till 2023. Priserna för framtiden är futurer.

Konsumenterna har redan länge oroat sig över stigande elpriser, och derivataffärerna berättar att de bara fortsätter stiga – i snabb takt.

– En sådan här prissättning har vi inte sett förut på elmarknaden, men vi har inte heller haft ett sådan här krigssituation i Europa på väldigt länge, säger Kuusi.

Det finns många orsaker till de eskalerande priserna. Av dem är ändå priset på naturgas den viktigaste, förklarar Kuusi. Den dyrare naturgasen har gjort att priset på el i Europa har blivit dyrare.

Till exempel kommer vissa av tyska Rheinenergies kunder att få betala ett dubbelt så högt pris i oktober. Eftersom Ryssland reglerar leveransen av gas till Europa får nämligen gasbolagen lov att köpa gas från betydligt dyrare källor för att klara av att leverera gas till de kunder de har avtal med.

Man står på gågata.

Nya elavtalet kan bli tre gånger dyrare: "Det är katastrof, men vad ska man göra"

Både lugn och oro bland konsumenter inför prisändringar.

Både elen och priset följer med bättre förbindelser

Men varför gör den dyra naturgasen i Tyskland att finländarnas elräkning blir högre?

I Tyskland består en sjättedel av elen av naturgas. På grund av bortfallet av el från Ryssland har priset på el i Tyskland ökat rejält.

Det här syns också i Finland, eftersom de nordiska länderna är allt mer sammanlänkande med övriga Europas elnätverk. Under de senaste åren har till exempel elförbindelserna mellan Norge och Tyskland blivit starkare, och det samma gäller förbindelsen mellan Danmark och Nederländerna.

Så länge som vi är nettoimportörer av el kommer grannländernas prisnivå att speglas i prisnivån här

― Risto Kuusi, sakkunnig på Fingrid

Vi kan vänta oss stigande elpriser i Finland framför allt innan Olkiluoto 3 och de vindkraftverk som ska bli klara till årsskiftet har tagits i bruk.

– Så länge som vi är nettoimportörer av el kommer grannländernas prisnivå att speglas i prisnivån här. När vi här i Finland är beroende av fossila bränslen för den inhemska elproduktionen, eller som en del av importelen, kommer prisökningen att synas i vårt elpris, säger Kuusi.

Vändpunkt på kommande enligt prognoserna

I Finland har den egna produktionen av el inte räckt långt. De senaste 54 åren har vi importerat mer el från utlandet än vi producerat.

Kuusi vill ändå poängtera att vi kan vänta oss en vändpunkt under det kommande året.

På grund av Olkiluoto 3 och nya vindkraftverk håller elproduktionen i Finland redan på att öka till den grad att vi nästa år kan bli självförsörjande med el. Senaste gången vi exporterade mer el än vi importerade var år 1960.

Vändningen är särskilt betydelsefull eftersom importen av rysk el upphörde i maj. I ungefär 30 år utgjorde importen av el från Ryssland en stor del av elanvändningen i Finland.

– Importen från Ryssland var väldigt viktig. Under en kall vinterdag utgjorde den en tiondel av förbrukningen, berättar Kuusi.

Bild från området av ett kärnkraftverk.
Bildtext Målet är att Olkiluotos tredje reaktor ska producera el som täcker en tiondel av toppkonsumtionen i Finland.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Det förväntade prisfallet förklaras främst just av att produktionen av inhemsk el ökar.

Enligt utsikterna för nästa år kommer priserna under årets första kvartal fortfarande att vara högre än 46 cent per kilowattimme, men under det andra kvartalet förväntas de sjunka markant – uppskattningsvis till ungefär 18 cent per kilowattimme.

Men trots att futurerna är det säkraste måttet på framtidens prisnivå grundar de sig på osäkra faktorer.

– I slutändan beror priserna på faktorer som hur kall vintern blir, hur mycket det blåser, huruvida kraftverken hålls i skick och om överföringen fungerar. Dessutom inverkar grannländernas balans mellan efterfrågan och utbud, säger Fingrids Risto Kuusi.

Artikeln är en översättning och bearbetning av artikeln Tässä markkinoiden varmin ennuste: Sähkön hinta kolminkertaistuu loppuvuonna, mutta keväällä nähdään hintaromahdus som publicerades först av Yle Uutiset.