Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Samjouren i Vasa tar i bruk distansmottagning – sjukintyg, recept och lättare åkommor sköts över nätet

Servicechef Ann-Katrin Brandtberg på Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Österbottens välfärdsområde ska testa en distansläkartjänst på samjouren i Vasa. I framtiden kan patienten ringa eller chatta med en läkare, istället för att sitta och vänta på sin tur på jouren.

För att undvika långa väntetider vid akuten testar samjouren i Vasa en distansmottagningstjänst under augustimånad.

Distansmottagningstjänsten är inte till för icke-brådskande fall, utan för akuta besvär som inte kräver att en vårdare fysiskt undersöker patienten.

– Tjänsten kan användas till exempel för att skriva ut sjukledighetsintyg eller recept för ganska självklara saker, säger Ann-Katrin Brandtberg, servicechef för akuten i Vasa.

Brandtberg säger att en typisk grupp som går bra att sköta på distans är grundfriska, fertila kvinnor med symtom på urinvägsinfektion där feber inte ännu utvecklats. Även förkylningssymtom, utslag, ögoninflammationer och allergisymtom går att sköta via tjänsten.

Jourhjälpen bedömer vårdbehovet

Det är ändå jourhjälpen som bedömer ifall patientens besvär lämpar sig för distansmottagningen. Om fallet inte kräver undersökning eller provtagningar, kan patienten välja att via distansmottagningen chatta eller prata i telefon med läkaren.

– Det är att föredra chatt-funktionen eftersom man då också kan skicka bilder eller övergå till videosamtal. Då kan läkaren titta på tillexempel ett utslag eller öga, säger Brandtberg.

För att komma in på tjänsten krävs identifiering med bankkoderna. Enligt Brandtberg är det ett smidigt system som de flesta är vana vid. Tjänsten är lättillgänglig för alla.

– De flesta är idag vana vid att identifiera sig med sina bankkoder, även äldre personer och då går det här jätteenkelt. När man har identifierat sig är man inne direkt, det går inte att välja fel.

Slipper onödiga väntetider

Distansmottagningstjänsten ska i första hand öka vårdkvaliteten för patienterna säger Brandtberg.

– Det är en klar kvalitetssak att inte behöva sitta vid akuten i flera timmar och vänta när krämpan inte kräver det.

Dessutom sparar man bensin med att inte behöva köra långtifrån.

Brandtberg tillägger att det också kommer gå bättre att ge direktiv till patienter om hur de ska ta hand om sina besvär. Det är något som kan falla bort om det är brådskande vid akuten.

– Man har större möjligheter att informera när man kan skriva i chatten.

Distansmottagningen vid akuten är ett pilotförsök som efter utvärdering eventuellt kan tas i bruk också inom den icke-brådskande vården.

Lättar inte trycket på akuten

Däremot tror Brandtberg inte att tjänsten kommer att ha en betydande inverkan när det kommer till att lätta på trycket vid akuten. Överbelastningen på akuten orsakas inte i första hand av de grupper som kommer att få hjälp via distansmottagningen.

– De som får hjälp via distans har lindrigare åkommor och är inte tillräckligt många för att kännas i mängden.

Det som belastar akuten mest är de allvarligt sjuka och äldre personer. Antalet åldringar ökar hela tiden och det syns i behovet av vård. Brandtberg säger också att belastningen alltid ökar sommartid.

Brandtberg menar ändå att distansmottagningstjänsten kommer att hjälpa personalen vid akuten till en viss del.

– Vårdpersonalens känsla av att ha för många patienter kommer förhoppningsvis försvinna.

Försöket startar i augusti

Distansmottagningstjänsten har inte ännu tagits i bruk, men uppskattas komma igång under augustimånad. Då inleds ett pilotförsök i ett halvår och sedan ska man utvärdera tjänsten.

Distansmottagningen kommer att hålla öppet på vardagskvällar, veckoslut och söckenhelger.

– Mina förhoppningar är att både patienter och vårdare ska få det lättare med hjälp av det här, säger Brandtberg.