Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vilken är din favoritplats i skärgården? Forskare samlar in svar från både sommargäster och ortsbor

Uppdaterad 08.08.2022 12:49.
En drönar bild av skärgården.
Bildtext Målet med forskningen är att bättre förstå människans koppling till sin omgivning.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

I en ny enkät undersöker Åbo universitet vilka platser som folk tycker är viktiga i den åboländska skärgården. De vill också få svar på hur skärgården kan förbättras.

Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Åbo universitet, Skärgårdshavets biosfärområde och Forststyrelsen. Hittills har universitetet skickat ut några assistenter till skärgården för att hitta folk som kan svara på enkäten. Ännu behövs speciellt ortsbornas röster höras i enkäten.

Nora Fagerholm är biträdande professor vid fakulteten för geologi och geografi vid Åbo universitet. Hon är själv en aktiv seglare och för henne är skärgården en mycket kär plats.

– Jag lärde mig segla från scouterna. Numera så fortsätter seglandet tillsammans med familjen, säger Fagerholm.

En av de platser som lyfts fram av de som besvarat enkäten var gästhamnen längst ut på spetsen av Stormälö. Fagerholm tror att det dels kommer från den service som finns på platsen.

– Våra respondenter har också märkt ut flera andra landskapsvärden. Vackra platser, aktiviteter och kulturellt betydelsefulla ställen är också sådant som våra respondenter har värdesatt. Det märks också att de känner till skärgården väl eftersom de inte enbart skickar in de största platserna. Det har kommit flera förslag om mindre öar och platser också.

Man kan skicka in nästan vilken sorts plats som helst som ett svar till enkäten. Till och med sitt eget hem eller sommarstuga om man så vill.

Nora Fagerholm i vit blommig skjorta vid gästhamn.
Bildtext Nora Fagerholm är biträdande professor i geologi och geografi vid Åbo universitet.
Bild: David Fagerudd / Yle

Miljöperspektivet är också centralt för forskningen

Målet med forskningen är att bättre förstå människans koppling till sin omgivning. Det här menar Fagerholm att är viktigt för att få en bild av Skärgårdshavet som ett socioekologiskt system. Alltså ett system som innefattar både människans och naturens växelverkan.

– Då kan vi jobba för att främja hållbar utveckling också. Vi vill också ta reda på vilken utveckling invånarna och turisterna skulle acceptera på dessa platser och vilka deras största bekymmer är i anslutning till turism, eutrofiering, klimatförändring och energiproduktion i skärgården, säger Fagerholm.

Professor Nora Fagerholm säger att hon inte tror på någon större polarisering mellan turister och ortsbor då det kommer till hur skärgården ska utvecklas i framtiden.

– Det får vi ännu se då vi har samlat ihop all data. Vissa åsikter kommer säkert att skilja sig, men det klarnar först senare.

Har du egna förslag på fina platser i skärgården så kan du svara på enkäten här. Enkäten är öppen till slutet av augusti.