Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trenden i skolan bekymrar, vikarierna verkar bli fler: "Bandet mellan lärare och elev oerhört viktigt för resten av livet"

man ler mot kameran
Bildtext Fritjof Sahlström är professor i pedagogik vid Åbo Akademi.
Bild: Yle/Antti Kuusiniemi

Det är svårt att rekrytera skolpersonal inför hösten, inte bara i södra Finland utan hela Svenskfinland. Beklagligt och förvånande, säger professor, då undersökningar pekar åt det motsatta: att de behörigas antal ökar.

Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Åbo Akademi är förvånad över uppgifterna om bristen på skolpersonal i Svenskfinland.

– Nyligen visade Gun Oker-Bloms utredning vid Undervisningsministeriet en annan utveckling: läget blir bättre och det finns fler behöriga lärare än för 10 år sedan.

Saknas pedagogisk erfarenhet eller kompetens så reagerar både barn och vuxna

― Fritjof Sahlström

Sahlström beklagar ändå de senaste uppgifterna om bristen på skolpersonal:

– Särskilt beklagligt är det om vikarierna inte är behöriga lärare med pedagogisk utbildning. En vikarie kan självfallet göra ett bra jobb. Problemet är vem som kommer in i klassen. Kanske det inte är samma person som i går?

Han betonar att vikariaten också handlar om pedagogisk erfarenhet och kompetens.

– Saknas de så reagerar både barn och vuxna. Då drabbas också undervisningens kvalitet.

Viktiga band knyts i skolan

Svenska Yle ber Fritjof Sahlström kommentera de senaste dagarnas uppgifter om utbredd brist på skolpersonal i hela Svenskfinland. Tidigare har bristen främst drabbat södra Finland och huvudstadsregionen. Nu verkar den spridas till resten av Svenskfinland.

Även i Västnyland är det brist på personal, särskilt skolgångshandledare.

För en forskare är det svårt att dra snabba slutsatser om personalläget i skolorna inför en enskild höst.

– Vi behöver se på en längre tidsperiod för att kunna dra slutsatser, förklarar Sahlström.

Ett nära band mellan lärare och elev bär längre än vi tror

Konsekvenserna av personal som ständigt byts är däremot väl kända. Oron i klassen kan öka, kontinuiteten i undervisningen kan bli lidande och elevernas kunskapsluckor kan bli fler. Lärarens roll för elevens personliga utveckling är stor.

– Ett nära band mellan lärare och elev är viktigt betydligt längre i livet än vi tror, betonar Sahlström. Relationen är helt avgörande för hur eleven lär sig om sitt eget lärande, hur man tänker kring sin egen utveckling, hur man växer kunskapsmässigt och socialt. Lärarens roll är central här.

Via ett gott förhållande lärare och elev emellan lär sig eleven om sina egna styrkor. Läraren lär sig också att se vad som passar för olika grupper.

– Läraren klarar i bästa fall av att förverkliga undervisningen så att hen "får till det". Det här är betydligt svårare om man inte har studier i pedagogik bakom sig. Självfallet kan en nära relation lärare-elev emellan inte uppstå ifall personalen byts hela tiden.

Eleverna lider av täta byten

Elever reagerar olika på personalbyten.

– För vissa kanske det inte märks alls, eftersom man i övrigt har ett bra stöd och en trygg helhetssituation, säger Sahlström.

Men det här gäller inte alla elever.

– För de elever som på olika sätt är mera utsatta än andra, och där skolan då har ännu större betydelse än för andra, är risken att vardagen på kort sikt känns otrygg. Då kan skolan på lång sikt inte kan uppfylla sitt "kompensatoriska uppdrag" - alltså att alla elever får de chanser att lära sig som de förtjänar, resonerar Sahlström.

Lärarregister och resebidrag i glesbygden?

Svenska Yle lyfte tidigare fram några idéer om hur det kunde bli lättare att hitta personal till skolorna.

– Folk har tackat nej till jobben med motiveringen att det blir för dyra resekostnader, sade Thommy Bergström, rektor i Korsnäs. Det här är ett nytt problem för oss som är lite "utanför".

Ett resebidrag i glesbygden kunde således vara ett lockbete. En annan tanke som kastats fram är ett lärarregister, men de besluten måste tas på högre nivå.

Fritjof Sahlström välkomnar alla nya idéer.

– I grunden är jag positiv till alla tankar som bidrar till förändring. Lärarbristen är ingen nytt fenomen. Om vi vill råda på bristen så måste vi göra nåt annorlunda.

Vi behöver lyfta fram hur roligt det är att lära sig, vad det än gäller

Sahlström vill lyfta fram det lustfyllda med att lära sig - mera än alla de negativa sidorna med läraryrket som ständigt ventileras i medierna.

– Att följa med hur någon lär sig och utvecklas som människa är fantastiskt, det får vi göra vi som arbetar i skolorna. Det behöver vi berätta mer om. Den här bilden behöver vi hitta tillbaka till. Den bilden behöver vi också kommunciera utåt, summerar Sahlström.

Blev du intresserad? Lyssna på hela samtalet med Sahlström i audioklippet här nedanför!