Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå kämpar med att hitta daghemspersonal – läget bättre i Lovisa och Sibbo men alla behöver vikarier

En gungäst i en lekpark. I bakgrunden leker vuxna och barn.
Bildtext Det är speciellt svårt att hitta svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogiken. Arkivbild.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

De östnyländska kommunerna kämpar med att få behörig personal, men läget kan bli ännu kärvare när en ny lagändring kommer att kräva mer personal inom småbarnspedagogiken.

Nu kör vardagen igen igång för många. Föräldrar ska på jobb och barn ska föras till daghem eller cykla iväg till skolan. Läget är inte optimalt. Både skolor och daghem har arbetat hårt för att hitta personal.

– De flesta platserna är bemannade och de sista rekryteringarna är färdiga alldeles i dagarna. Det ser helt okej ut, vi har bara ett fåtal öppna platser och det brukar lösa sig, säger Sofia Hoff som är chef för småbarnspedagogiken i Lovisa.

Också i Sibbo ser läget i daghemmen bra ut, alla barn kommer att ha tillräckligt många vuxna i sin närhet, säger Mervi Keski-Oja som är chef för småbarnspedagogiken i Sibbo.

– Det ser betydligt bättre ut nu, det är inte lika illa som i våras.

Största delen av daghemspersonalen i Sibbo är behörig. För en del daghem är rekryteringen ännu igång.

SMå byggklossar på en hylla. Barn i bakgrunden.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Men Borgå har det kämpigare. Rekryteringen är fortfarande igång och man har inte kunnat fylla alla platser.

– Den största utmaningen är att hitta lärare inom småbarnspedagogiken och framför allt i de svenskspråkiga daghemmen. Vi har inte heller tillräckligt med behörig personal, säger Marjaana Kantonen som är ledare för småbarnspedagogiken i Borgå.

En ny lag krånglar till det

I våras berättade Yle Östnyland om daghem som måste stänga tidigare för dagen, och att föräldrar uppmanades att hålla barnen hemma – orsaken var personalbrist och svårigheter med att hitta vikarier.

Förutom de utmaningar coronapandemin har fört med sig så har också en lagändring från i fjol medfört ytterligare pussel för att få tillräckligt med personal till daghemmen.

Den nya lagen slår fast att ifall någon från personalen insjuknar måste någon annan hoppa in för att personalantalet ska vara tillräckligt. Både i Lovisa, Borgå och Sibbo hoppas man på fler vikarier.

– Allt sedan pandemin startade har vi haft svårt att hitta vikarier. Det har behövts sällsynt många de senaste åren, säger Sofia Hoff.

Också våren i Sibbo var utmanande, men de kör ändå igång med gott mod.

– Det är svårt att säga om det finns tillräckligt. Det var extremt svårt på våren men nu ser det bättre ut, vi har fått tre personer till som snurrar på och kan vikariera på olika daghem.

Ett barn dinglar med benen över en klättervägg. Endast benen och fötterna syns i bild.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Borgå har försökt få bukt på problemet på olika sätt. Staden har bland annat erbjudit daghemspersonalen olika stödpaket och undersökt hur personalen kunde studera vidare för att bli behörig.

– Det är en stor utmaning att hitta personal och vikarier. Vi försöker vårt bästa men det här är också ett rikstäckande problem, säger Marjaana Kantonen.

År 2030 förnyas lagen igen och då ska det finnas två kompetenta lärare per grupp. I framtiden kommer det att behövas ännu mer personal.

Enligt Mervi Keski-Oja i Sibbo finns det inga konkreta förslag på hur de ska få tag på behörig personal. Det blir ännu svårare då personalen byts ut oftare än förut.

– Lagförändringen om att det ska vara fler vuxna i gruppen är en orsak till att vi hela tiden behöver flera lärare. Det nya lagförslaget innebär också att det ska finnas vikarier ifall det kommer ett plötsligt sjukdomsbortfall. Så det behövs fler vikarier än tidigare men det blir ett problem eftersom det inte finns tillräckligt med utbildning, säger Keski-Oja.

Sofia Hoff i Lovisa har lagt märke till att branschen inte lockar yngre människor och på sistone har rubrikerna inom småbarnspedagogiken inte varit så positiva.

– Det är brist på personal inom många branscher i samhället. Jag hoppas att man kan föra fram de positiva sidorna med att jobba inom småbarnspedagogiken. Antalet studieplatser har ökat nationellt både på finskt och svenskt håll, men det är alldeles säkert också en lönefråga.

På andra språk

Diskussion om artikeln