Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Patienter i Lojo kan ha fått vänta för länge på läkarvård – stadens uppgifter stämmer inte överens med THL:s

En läkare med ett stetoskop runt halsen.
Bildtext THL och Valvira övervakar att patienter får vård inom utsatt tid.
Bild: Esa Huuhko / Yle

En brist i patientdatasystemet kan vara orsaken till att patienter Lojo fått vänta på icke-brådskande vård längre än tillåtet. Enligt hälsocentralens egna uppgiter ska ändå alla patienter ha fått vård inom utsatt tid.

Däremot visar Institutet för hälsa och välfärd, THL:s, uppgifter att Lojo stad inte ordnat med icke-brådskande vård inom föreskriven tid. De övervakar tillsammans med Valvira patienternas väntetider under åren 2020-2023.

I april fanns det enligt THL:s uppgifter patienter i Lojo som väntat i tre månader på tid till läkare och över sex månader till tandläkare.

Regionförvaltningsverket i södra Finland har därför begärt att stadsstyrelsen utreder saken.

Inga uppgifter om patienter som väntat över tiden

Hälsocentralen menar att en utmaning är att det i patientdatasystemet inte går att granska anteckningar för de patienter som väntat längre än tillåtet.

Enligt Lojo hälsocentrals egen uppföljning har väntetiderna i år rört sig mellan 18-26 dagar till läkare och 110-130 dagar till tandläkare. De har inga uppgifter om patienter som väntat över den tillåtna tiden och att alla som varit i behov av icke-brådskande vård ska ha fått det inom den utsatta tiden.

Samtidigt konstaterar man att situationen är väldigt utmanande på grund av bristen på tand- och sjukskötare i Lojo. Coronapandemin inverkar också fortfarande verksamheten och vårdskulden är ett faktum i hela hälsovården.

Ett stort gult hus i tallskog
Bildtext Det går inte att utläsa hur långa väntetiderna har varit i patientdatasystemet.
Bild: Yle/Marica Hildén

Chefsöverläkare Jari Linden skriver i ett e-postmeddelande till Yle Västnyland att de skulle behöva THL:s lista på patienter som väntat över tiden för att kunna jämföra deras uppgifter i patientdatasystemet. Därför vill Linden inte heller i nuläget spekulera kring varför det finns uppgifter om patienter som väntat för länge.

Han menar ändå att han är säker på att det hade kommit respons om patienter varit tvungna att vänta över den tillåtna tiden. "Nu har det inte kommit någon sådan", skriver han.

Diskussion om artikeln