Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad grundade ny skola för ukrainska elever – alla städer har inte haft lika tur med rekryteringen

Från 2022
Uppdaterad 10.08.2022 06:14.
Barn i ett klassrum räcker upp sina armar i luften.
Bildtext Arkivbild. I Kristinestad grundade man en egen skola för ukrainska barn. Nästa läsår ska de slussas ut i den vanliga undervisningen på finska eller svenska.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Runt om i Österbotten startar hundratals ukrainska elever förberedande undervisning nu i dagarna. Det viktigaste är att de först lär sig språket säger bildningsdirektör Maarit Söderlund i Kristinestad. Men rekryteringen av lärare har inte varit så enkel.

Hundratals ukrainska elever ska börja skolan i Österbotten i höst. Kommuner och städer har snabbt tvingats skapa nya undervisningsgrupper inom den förberedande undervisningen.

Under det första skolåret ska eleverna lära sig svenska eller finska, för att sen slussas ut i vanliga skolor säger bildningsdirektör Maarit Söderlund i Kristinestad.

Kristinestad har startat en alldeles egen skola för de 130 ukrainska barn och unga som är anmälda till grundläggande undervisning. Men rekryteringen av lärare har inte varit helt okomplicerad i Kristinestad, och ännu svårare på många andra håll i landskapet.

– Rekryteringen har faktiskt varit den största utmaningen. Men vi har haft tur, vi har också hittat ukrainska pedagoger som kan engelska och därför kan fungera som tolkar mellan lärare och elever, säger Söderlund.

kvinna sitter på sten framför gammal byggnad
Bildtext Maarit Söderlund.
Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

Lärare fattas i Vasa och Karleby

I Vasa har man inte haft lika tur. Där är rekryteringen fortfarande i full gång och den går trögt. I Karleby fattas fortfarande en finskspråkig lärare inför terminsstarten.

I Vasa börjar 130 ukrainska barn skolan på finska nästa måndag berättar skoldirektör Kari Nummela. Staden har hittat lämpliga undervisningsutrymmen, men att hitta lärare är en annan femma.

Nummela säger att en förutsättning för den förberedande undervisningen är att man har finskspråkiga lärare och en eller två assistenter som pratar ryska eller ukrainska.

– Assistenter som kan elevernas språk är en stor hjälp i undervisningen, men vi har inte hittat assistenter till alla grupper, säger Nummela.

Det har inte heller varit lätt att hitta lärare fast rekryteringen pågått hela sommaren. Nu hoppas Nummela att man kan hitta ett par lärare till innan måndagens skolstart.

Måste pruta på behörighet och språkkrav

Kari Nummela säger att staden ibland blivit tvungen att pruta på kraven på behörighet och språkkunskap för att kunna ordna undervisning.

– Vi beaktar alla sökande som klarar av att undervisa, säger Nummela.

I Vasa placeras de ukrainska barnen i Nummen koulu och i Keskuskoulu. I båda skolorna finns det två förberedande grupper med ungefär 20 elever i varje grupp.

Egen skola för ukrainare i Kristinestad

I Kristinestad börjar ungefär 130 ukrainska elever skolan och förskolan på både svenska och finska. Bildningsdirektör Maarit Söderlund säger att antalet elever fortfarande kan öka eftersom man ännu under tisdagen kunde anmäla sig till den grundläggande utbildningen.

– Vi har en mottagningscentral i staden och Röda Korset hade förvarnat oss om att vi kan komma att få många nya elever, säger Söderlund.

Redan förra våren tog man beslutet att grunda en helt egen skola för de ukrainska barnen som flytt kriget. Söderlund säger att det inte var en helt lätt uppgift att grunda en skola på en månad.

Lämpliga utrymmen hittades i anslutning till familjecentralen på sjukhuset. Men inte heller i Kristinestad var det så enkelt att hitta personal.

För att starta undervisningen behövdes 15 lärare och assistenter. Men Maarit Söderlund säger att det bland de blivande elevernas föräldrar fanns utbildade pedagoger som anställdes som assistenter.

– Vårt krav var att de kan engelska så att de kan hjälpa till i kommunikationen mellan elever och lärare. Det här har en väldigt stor betydelse för vår verksamhet, säger Söderlund.

Nu har elevantalet i undervisningsgrupperna vuxit sig så stort att man måste dela upp dem, och därför letar Kristinestad nu efter ytterligare en eller två lärare.

Stadshuset i Jakobstad
Bildtext Jakobstad har haft tur när det gäller rekryteringen av både lärare och biträden.
Bild: Nathalie Lindvall

Jakobstad har hittat lärare

I Jakobstad är det ännu oklart om det blir en eller två förberedande grupper på svenska för de ukrainska eleverna. I högstadiet kan det bli två eller eventuellt tre grupper.

Även i den finskspråkiga undervisningen är det ännu inte klart om det blir en eller två förberedande grupper i de lägre klasserna. I högstadiet blir det en.

I Jakobstad har man hittat både lärare och assistenter som fyller behörighetskraven och på så vis kan man trygga alla drygt 70 elevers undervisning.

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas artikel Koulut alkavat, mutta ukrainalaislasten opettajista on vielä pulaa – Kristiinankaupunkiin perustettiin kokonaan uusi koulu 150 ukrainalaisoppilaalle skriven av Merja Siirilä, Ari Vihanta och Anne Elhaimer. Översatt och bearbetad av Mikaela Löv.