Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Klimatförändringen ett hot mot hälsan – extremväder får infektionssjukdomar att blossa upp

Från 2022
Uppdaterad 12.08.2022 07:04.
En luftbild av översvämmade hus som man bara ser taket av.
Bildtext Stora översvämningar kan utgöra en hälsorisk.
Bild: Jessica Elbouab / EPA

Kristina Lindström som är professor emerita i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet påpekar att ny sammanfattande forskning tydligt visar att klimatförändringen är en stor utmaning för folks hälsa.

– Man ska man nog ta läget på allvar, att sjukdomar drabbar oss är ytterligare ett hot, förutom allt annat som händer när temperaturerna stiger och klimatet förändras, säger Kristina Lindström.

Forskare har en längre tid lyft fram att klimatförändringen ökar risken för olika sjukdomar, men en sammanfattande studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change visar alltså att så mycket som 58 procent av alla infektionssjukdomar i något skede har förvärrats av förändringar i klimatet.

Den slutsatsen drar forskarna efter att ha vägt samman mer än 3 000 vetenskapliga studier från de senaste två årtiondena.

Exempel på infektionssjukdomar som redan har blivit vanligare är borreliainfektion, malaria, kolera, denguefeber, och hjärninflammation.

Lindström nämner att här i Finland så har det blivit vanligare med fästingar och de kan sprida borrelia och TBE.

– Myggorna sprider sig också. De tycker om varmt klimat. På 1940-talet lär vi ska ha haft myggor som sprider malaria, och nu kan de komma tillbaka, och det är på grund av att myggorna sprids bättre.

Det kan ändå ta tiotals år innan malaria eventuellt etablerar sig i Europa på nytt.

Professor Kristina Lindström
Bildtext Kristina Lindström påpekar att det handlar om en välgjord studie som bygger på tusentals andra studier (arkivbild).
Bild: Rikhard Husu / Yle

Många olika risker

Den aktuella studien lyfter också fram att stora översvämningar är en utmaning för folks hälsa, påpekar Lindström.

– Det som jag tycker är lite skrämmande är att om det blir stora översvämningar kan det hända att avloppsvatten och reningsverk svämmar över. Man får inte rent vatten för att vattensystemen svämmar över och då blir det lätt så att dricksvattnet blir kontaminerat.

Förändringar i klimatet kan dessutom försämra folks immunförsvar, till exempel i samband med extrem hetta, eller i samband med torka som leder till hungersnöd.

När klimatet värms upp så kan samtidigt vissa virus bli mer anpassade till höga temperaturer.

– Så när människor bekämpar en virusinfektionen så är det genom att man får feber, och då biter kanske febern inte lika bra på de här virusen som tidigare.

Dessutom får vilda djur hela tiden mindre levnadsutrymme, när vi människor breder ut oss på ständigt nya områden. Det leder till ökad risk för att bakterier och virus kan sprida sig från djur till människor.

Klimatförändringen leder alltså till många olika konsekvenser och det enda sättet att lösa problemet är enligt forskare att minska avsevärt på mängden klimatpåverkande gaser i atmosfären.

– Det som färska studien visar är att vi ska ta det här på allvar, och att vi människor också blir sjukare. Det brukar ofta vara så att människor reagerar om det finns ett hot som är mot vår hälsa. Då kanske man reagerar mera än om det är hot mot regnskogen eller något som man tycker att är lite fjärran, kommenterar Kristina Lindström.