Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stad utlovar fortsatt strul, men också en extern utredning och ekonomisk ersättning för problemen med lönerna

Från 2022
Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen sitter vid ett bord med en tunn mapp framför sig. I förgrunden skymtar journalister som deltar i den presskonferens där Vartiainen talar.
Bildtext Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen säger att Helsingfors stads löneproblem kommer att bli lösta.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Tusentals anställda på Helsingfors stad påverkas när löneutbetalningssystemet strular hos Finlands största arbetsgivare. Problemen kommer att fortsätta, men det blir bättre efter hand.

På onsdagen, strax efter att Helsingforspolisen meddelade att man har inlett en förutredning i ärendet, ställde Helsingfors stad till med presskonferens om problemen med löneutbetalningen och vad staden gör för att lösa problemen.

På plats fanns borgmästare Juhana Vartiainen och personachef Nina Gros som skulle förklara hur det är möjligt att landets största arbetsgivare fortsätter att ha problem med utbetalningen av löner fyra månader efter att man tog ett nytt system i bruk.

Den senaste siffran är att 104 personer har blivit utan lön medan 4 800 har fått fel lön. Det är alltså felen i de senaste veckornas utbetalningar, de fel man inte har hunnit rätta än.

Varje vecka är det avlöningsdag – eller borde vara det – för någon som jobbar för Helsingfors stad och utbetalningsdagen varierar enligt om man är fast anställ, visstidsanställd eller timanställd.

Och varje vecka uppstår just nu nya fel.

Roten till det onda

– Systemet räknar lönerna helt rätt, säger personalchefen.

Problemet är att den information som matas in i systemet är fel. Systemet används bland annat av 1 200 överordnade som ska mata in rätt uppgifter i systemet för att de anställda ska få rätt lön.

Problemen kommer därför att fortsätta hela hösten, medan man förbättrar systemet, säger Nina Gros

– En del ändringar görs så att slutanvändarna inte använder det fel, så att de inte för in fel uppgifter i systemet, säger hon.

Gros återkommer till de primära orsakerna gång på gång. På finska är ordet juurisyy, roten till orsaken. Roten till det onda, verkar hon vilja säga, är att fel information matas in i systemet.

Nu jobbar man med att gå in och rätta alla felen efterhand, för annars blir nästa löneutbetalning igen fel, och den följande och den följande.

Helsingfors stads personalchef Nina Gros gestikulerar med ena handen.
Bildtext Personalchef Nina Gros betonar att man försöker komma åt orsakerna till felen.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Läroavtalsutbildning

Orsaken till att informationen som matas in blir fel är i sin tur att Helsingfors har så många olika typer av anställda. Det är många olika kollektivavtal som ska följas och inget system har alla olika kollektivavtal färdigt inbyggda.

När staden försökte anställa fler löneräknare i våras så fanns det inte personer med rätt kompetens på arbetsmarknaden, konstaterar Nina Gros. Det kan ta flera år att sätta sig in i det komplexa systemet. Därför tänker staden börja med läroavtalsutbildning och lära upp sina egna löneräknare.

Men det är ju en långtidslösning.

Under tiden jobbar man hårt med att identifiera felen och försöka hindra att fler misstag sker i Helsingfors stad, som är Finlands största arbetsgivare.

Text på väggen på Helsingfors stadshus där det står Kaupungintalo Stadshuset City Hall.
Bildtext Det finns inget lönesystem som lämpar sig för en stor aktör inom den offentliga sektorn.
Bild: Silja Viitala / Yle

Stort och trögt

Men hur kunde det gå så här fel?

Nina Gros säger att en av orsakerna är just storleken. Helsingfors såg till att man använde samma konsultföretag som Esbo, som tog i bruk samma Sarastia-system 15 månader före Helsingfors, "för att undvika att begå samma misstag".

– Men två saker kunde vi inte förbereda oss på, säger hon.

Det första är storleken. Helsingfors är en så stor arbetsgivare att systemet helt enkelt inte klarade av belastningen. 39 000 anställda skulle använda systemet och prestandan räckte inte till, så systemet blev långsamt.

Det andra är att löneutbetalningen i Helsingfors sköts av ett skilt affärsverk, inte integrerat med personalförvaltningen, som i Esbo.

– Så det kunde man inte öva, säger Gros.

Extern utredning

Varför lönekontoret är avskilt från den övriga verksamheten i Helsingfors stad vet borgmästaren inte. Så var det redan när Juhana Vartiainen kom till huset.

– Det är just sådana saker som vi kanske kan se på i samband med en extern utredning, säger han.

Utredningen är inte det allra första han säger till den samlade pressen, men inte långt ifrån. Genast efter att han konstaterat att staden inte accepterar utbetalningsproblemen eller förhåller sig lättvindigt till dem konstaterar han att han vill ha en extern utredning.

Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen sitter och personalchef Nina Gros vid ett bord. På bordet finns datorer, papper och mikrofoner.
Bildtext Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen och personalchef Nina Gros under onsdagens presskonferens.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Problemen går att lösa

Om Gros under presskonferensen återkommer till roten till problemet så är Vartiainens mantra att det är mer intressant att söka orsaker än att söka skyldiga och att det finns mycket staden kan lära sig av den här krisen.

Han låter hoppfull om att en extern utredning kan "föranleda reformer och förändringar i vår organisation som offentlig arbetsgivare, men jag ska inte föregripa de slutsatserna", säger han.

– Vi har skickat människor till månen, nog kommer vi att få Helsingfors stads löneproblem lösta också, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Ersättningar utlovas

I väntan på lösningen försäkrar man från stadens sida att man kommer att betala ut ränta på fördröjda betalningar och att det kommer att inrättas ett system så att de som har drabbats ska få kunna få ersättning för ekonomiska men som har orsakats av problemen med löneutbetalningen.

Det ska också bli något form av plåster på såren i form av reda pengar, verkar det som, men varken Vartiainen eller Gros vill gå in på detaljerna i det här skedet.

– Om jag säger något så tas det som ett löfte och det ska bli precis som jag har sagt, men det kan jag nog säga att vi vill visa vår uppskattning även i pengar och också på andra sätt, säger borgmästaren.