Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Djurrätt tas på allt större allvar inom juridiken – också Åbo Akademi satsar på djurens rättigheter

Uppdaterad 11.08.2022 11:24.
Två grisar som kikar ut ur sin inhängnad.
Bildtext För tillfället kan man inom Åbo Akademi läsa djurrätt i form av biämnesstudier.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Åbo Akademi satsar på djurrätt som är en helt ny vetenskaplig disciplin i Finland. Tillsvidare är den inte heller erkänd av alla inom den rättsvetenskapliga gemenskapen.

Birgitta Wahlberg som är universitetslektor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, tar nu initiativ till att leda studieprogrammet AniLex.

– Internationellt är Finland i framkant när det gäller djurrätt, säger Wahlberg.

Utbudet av djurrättskurser är begränsat till endast tre universitet: Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet.

– I andra nordiska länder är det endast i Danmark man kan avlägga djurrättskurser, säger Wahlberg.

Djurrätt kan till och med bli ett eget magisterprogram i framtiden menar Wahlberg. Om ÅA skulle få rätt att erbjuda en fullskalig magisterutbildning i djurrätt skulle det vara det första i sitt slag i Finland.

På andra sidan Atlanten, i USA, har djurrätt redan varit etablerat i cirka 30 år.

En Åbo Akademi logo.
Bildtext Det är genom Öppna universitetet vid Åbo Akademi som programmet AniLex förverkligas.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Det handlar inte enbart om djur

Klimatkriser, biodiversitetsförluster och pandemier är alla kopplade till hur vi använder och nyttjar djur. Det är utifrån stora globala frågor som vår förståelse för andra levande djur formas.

– Det handlar inte enbart om djur och djurskydd, sammanhanget är mycket större.

Wahlberg uppmanar alla som är intresserade av nutid och framtid att bekanta sig med djurrätten. Det är tack vare nya perspektiv, som vi klarar av att närma oss komplicerade djurrättsliga spörsmål, säger hon.

Ett porträtt av en kvinna.
Bildtext Birgitta Wahlberg lotsar studiehelheten AniLex. Wahlberg är också universitetslektor inom offentlig rätt vid Åbo Akademi.
Bild: Manuel Sein

Enligt Wahlberg finns det ett stort behov av djurrättsexperter i samhället, speciellt bland myndigheter men också inom olika organisationer och föreningar.

– För att inte tala om vilken nytta sådan sakkunskap skulle göra i domstolarna och ministerierna. Vi lever inte i en respektfull samlevnad med vår omgivning, menar Wahlberg.

Den gällande djurlagstiftningen är skriven utifrån ett människocentrerat perspektiv, vilket gör att vi behandlar och nyttjar djur på ett sätt som skapar lidande hos dem.

Det som Wahlberg och flera studerande vill se är att den nya djurrättslagstiftningen skulle skrivas om utifrån djurens perspektiv.

Studerande känner sig delaktiga och tematiken väcker intresse

Studierna inom djurrätt riktar sig till alla och vem som helst, säger Wahlberg.

Det är tack vare ett nära samarbete med det Öppna universitetet vid Åbo Akademi som programmet nu har lyckats locka många studerande.

Kursupplägget är det samma som för andra akademiska studier, men med en liten ny nyansering, säger studerande.

Yle Åboland intervjuade tre stycken studerande som alla har avklarat kurser i djurrätt vid Åbo Akademi. Alla tre kände sig nöjda med vad de lärt sig.

Enligt studerande Emma Andersson var kursen ett sätt för henne att vidga sin förståelse för djur. Andersson som är djurrättsaktivist säger att det kändes naturligt för henne att studera ämnet.

En kvinna utomhus.
Bildtext Emma Andersson studerar vid Åbo Akademi.
Bild: Emma Andersson

Jenni Virkki bestämde sig efter en 20 års paus att igen pröva på att studera. Under pandemitiden ville hon helt enkelt sysselsätta sig med något.

– Jag försöker hålla mig nyfiken och hittade slutligen Åbo Akademis djurrättskurser, säger Virkki.

På förhand oroade sig Virkki för att hon inte var bekant med juridik från förut, men hon fastnade för tematiken.

– Jag lärde mig att djurrätten är väldigt multidisciplinär och att jag genom djurrätten kan lära mig mycket om andra saker också.

Klaus Saaristo studerar till rättsnotarie vid Åbo Akademi och säger sig läst kurser inom ramen för AniLex programmet för att lära sig någonting helt nytt.

– Det var en intressant omväxling från mina tidigare studier, säger Saaristo.

Kommer Åbo Akademi att presentera en fullskalig juris magister utbildning i djurrätt?

Djurrätt är viktig kunskap för blivande jurister, säger universitetslektorn och AniLex initiativtagaren Birgitta Wahlberg. Åbo Akademi har nyligen fått rätten att utbilda magistrar i juridik och det öppnar nya möjligheter också för AniLex-programmet.

– Jag skulle gärna se att man utvecklar djurrätten till en fullskalig juris magisterutbildning, säger Wahlberg.

Enligt Wahlberg är det en resursfråga, kunskapen och det materiella har vi redan.

Positiv respons

Emil Oljemark är studieplanerare vid Åbo Akademis öppna universitet och berättar att programmet fått en hel del respons.

– Vi har fått överväldigande god feedback, säger Oljemark.

Utifrån den respons som studerande har lämnat in så verkar upplägget ha fungerat och väckt nytt intresse hos många studerande. Helheten av kurser inom djurrätt är ett resultat av flera personers insatser, vill Oljemark poängtera.

Ett personporträtt av en man.
Bildtext Emil Oljemark är utbildningsplanerare vid Åbo Akademis Öppna Universitet.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

- Nästa vår har vi ett djurrättsutbud på 45 studiepoäng, vilket är bra med tanke på en möjlig juris magister inom ämnet djurrätt, säger Oljemark.

Oljemark konstaterar att det nu är en fråga för fakulteten att ta ställning till om djurrätten kan bli ett magisterprogram eller om djurrätten kommer att bli en del av andra juris magister helheter vid ÅA.