Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Den globala uppvärmningen trappas upp i Arktis – norr om polcirkeln stiger temperaturen fyra gånger snabbare än annanstans i världen

Ett isblock flyter i vattnet. Bakom det finns mer is i större och mindre flak och längre bort finns land.
Bildtext Isen har kalvat. Bilden är tagen hösten 2021 utanför forskningsbyn Ny-Ålesund på Svalbard.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Att polarisarna smälter lär vi oss i skolan. Forskare är också överens om att klimatförändringarna sker snabbare i Arktis än på det övriga jordklotet. Men nu slår finländska forskare larm: Uppvärmningen i norr går snabbare än trott.

Att den arktiska klimatförändringen är snabbare än på det övriga jordklotet är ett fenomen som heter arktisk förstärkning. Om man googlar det får man snabbt veta att temperaturen i Arktis har stigit 2–3 gånger snabbare än den globala medeltemperaturen under de senaste decennierna.

Men nu slår forskare vid Meteorologiska institutet larm. Att påstå att det arktiska området värms upp dubbelt så snabbt som det övriga jordklotet är en grov underskattning av problemet, varnar forskningsgruppen.

En undersökning i den referentgranskade tidskriften Communications Earth & Environment visar nämligen att uppvärmningen i det arktiska området under de senaste decennierna i stället har varit nästan fyra gånger snabbare än för jordklotet i genomsnitt.

I vissa områden har uppvärmningen dessutom varit ännu kraftigare, konstaterar Mika Rantanen, som är en av forskarna bakom rapporten. Till exempel vid Barents hav har uppvärmningen gått upp till sju gånger snabbare än det globala genomsnittet.

Glaciär på Sydshetlandsöarna på Antarktis den 11 mars 2020.

Nasa-forskare: Antarktis shelfis krymper dubbelt så snabbt som man trodde

Borta är 12 biljoner ton i stället för 6 biljoner ton is.

"Vi fokuserade på perioden som började år 1979, eftersom observationsdata är mer tillförlitligt efter det och den kraftiga uppvärmningen började på 1970-talet", säger Rantanen i pressmeddelandet om rapporten.

Åtta forskare har alltså tittat närmare på uppvärmningshastigheten inom norra polcirkeln under drygt 40 år och framför allt jämfört klimatmodellerna med det verkliga utfallet.

Fokus ligger på relationstalet, alltså att den arktiska förstärkningen är kraftigare än vad som tidigare allmänt har rapporterats av forskare och medier.

Det tyder på att dagens klimatmodeller har ett systemfel som påverkar vår del av världen.

Arktiska förstärkningen underskattas

Mika Rantanen säger att undersökningen visar att dagens klimatmodeller tenderar att underskatta den arktiska förstärkningen under den nuvarande perioden av global uppvärmning.

Hur man beaktar förstärkningen beror delvis på hur man definierar det arktiska området och vilken tidsperiod man ser på, men enligt Rantanen underskattar klimatmodellerna den arktiska förstärkningen nästan oberoende av definition.

Det här problemet gäller också för FN:s klimatpanels senaste CMIP6-modeller, konstateras det i undersökningen, "trots att de här modellerna är något bättre [än tidigare modeller] på att återspegla den absoluta uppvärmningshastigheten i Arktis".

Ett problem är att de modeller som i ljuset av forskningen vid Meteorologiska institutet visar en uppvärmningsgrad i det arktiska området som verkar sannolik också ofta överdriver den globala uppvärmningstakten när man jämför dem med det faktiska utfallet. I de modeller som får den globala takten rätt blir det alltså fel i prognoserna för Arktis.

Dubbel uppvärmningshastighet i Norden

I rapporten ingår två kartor. Den ena visar den globala uppvärmningen i grader. Sverige och Norge är ljusgula, vilket signalerar en genomsnittlig uppvärmning på ungefär en halv grad. Största delen av Finland är lite mer orange, hos oss närmar sig uppvärmningstrenden 0,75 grader.

Innanför den streckade linjen som markerar polcirkeln går ett orange bälte där temperaturen har stigit kring en hel grad. Det ligger norr om Ryssland, från Svalbard till de Nysibiriska öarna.

Grafik med kartor över global uppvärmning i Arktis. Kartorna visar att uppvärmningen både i grader och i jämförelse med uppvärmningen globalt är störst i Barents hav, där uppvärmningen är sjufaldig.
Bildtext Uppvärmningen i grader och i jämförelse med den övriga globala uppvärmningen.
Bild: Mika Rantanen/Communications Earth & Environment

Men det är den andra kartan, den som jämför temperaturförändringen med uppvärmningen söder om polcirkeln, som är oroväckande.

Så gott som hela området är rosa eller någon mörkare röd färg. De brittiska öarna är rosa: uppvärmningshastigheten är mellan en och två gånger det globala genomsnittet.

Alla de fem nordiska länderna är ett steg mörkare: här ligger hastigheten på mellan det dubbla och det tredubbla. Det är alltså den nivån som en googling säger gäller polartrakterna.

Området som var orange på den andra kartan är oxblodsfärgat här. Mellan nordpolen och ögrupperna Novaja Zemlja och Severnaja Zemlja är uppvärmningshastigheten sju gånger snabbare än globalt.

Och det räknar internationella klimatmodeller inte alls med.