Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Personligen är jag inte helt tillfreds" – stadsstyrelsens ordförande välkomnar utvärdering av sommarens försök att göra Appelgrensvägen i Hangö enkelriktad

Från 2022
Appelgrensvägen i Hangö.
Bildtext Bland annat betongklossar används för att skilja körfälten åt. Också mindre gator som Månskensgränd har stängts av för att hingra trafiken att styras in på smågatorna i bostadsområdet i Badhusparken.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Både stadsstyrelsens ordförande i Hangö, Sture Söderholm och Joanna Young som bor vid Appelgrensvägen, säger att det finns saker att förbättra, om man vill hålla stadens turismvisitkort enkelriktad även i framtiden.

Försöket inleddes i maj och slutade den 15 augusti.

Sture Söderholm (SFP) konstaterar att det är ett försök "som nu ändå blev ganska långvarigt", då det sträckte sig över hela säsongen.

En man med glasögon. Han heter Sture Söderholm.
Bildtext Sture Söderholm säger att hans parti SFP var med och godkände trafiklösningen på Appelgrensvägen, men att det finns saker som kunde förbättras om man vill utveckla det.
Bild: Yle/Petra Thilman

Han säger att försöket kommer att utvärderas grundligt, eftersom det väckt mycket känslor och tankar som kommit som respons, antingen via sociala medier eller direkt till staden.

– Men eftersom ingen ringt upp mig och sagt att det här var en jättebra idé, så tror jag det att kanske inte föll ut så väl.

Tajt tidtabell ställde till det

Sture Söderholm säger sig inte heller vara personligen helt tillfredsställd med sommarens lösning.

Ett problem var det snäva tidtabellen. Beslutsfattarna hade inte tillräckligt med tid att sätta sig tillräckligt väl i de tekniska lösningar som presenterades i den konsultrapport som ligger som grund för utförandet.

Vissa regler föreföll svåra för trafikanterna att greppa. Dessutom blev sommaren inte så livlig som man kanske räknat med.

– Jag tror vi lät oss förledas av tanken att det skulle bli en ryslig rusning också i år till stan som det var ifjol, vilket det ju inte blivit.

Överlag säger han att man måste se Appelgrensvägen som en bit i ett större pussel. Att korsningen i Hangö norra i fjol var stockad berodde på att all trafik styrdes dit medan den nya viadukten byggdes.

Körriktningen har fått kritik

Appelgrensvägen har alltså varit enkelriktad för biltrafik från Parkgatan till Korsmansgatan i riktningen syd-nord.

Nästan hela sträckan har körfilen varit på vänster sida utom just före Mannerheimvägen där den växlar tillbaka till höger.

Cyklister och fotgängare har fått röra sig i bägge riktningar i det andra körfältet. Gång- och cykeltrafiken har skilts åt från den övriga trafiken med hjälp av betonggrisar, koner och band och en hel del påbudsmärken har placerats ur för att förklara de tillfälliga arrangemangen.

Sammantaget har väl lösningen inte varit den mest estetiska, även om den säkert varit den billigaste.

Appelgrensvägen i Hangö är enkelriktad sommaren 2022.
Bildtext Det är ganska många trafikmärken att hålla reda på på den korta sträckan.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Joanna Young, vars familj bor vid Appelgrensvägen tycker att det är bra att staden tagit tag i problemen, men att det finns rum för förbättringar.

– Det har till exempel varit svårt att komma ut med bilen och svänga om man till exempel haft båten på släp då man kommit rätt ut i körfältet.

Hon tycker också att det inte alltid varit helt lätt att veta hur man ska cykla, till exempel på de platser där gång- och cykeltrafiken korsar fordonstrafiken. Det som enligt henne däremot fungerat bättre i år än tidigare är parkeringen.

– Tidigare år har det ibland varit svårt att ta sig ut från tomten för att det stått bilar parkerade på trottoarerna.

Hon ser ändå att det är välkommet att staden försökt åtgärda de problem som den livliga trafiken sommartid vanligen medför.

Hon säger att hon inte är någon trafikexpert, men säger att årets försök gärna får vidareutvecklas.

Enkelriktad Appelgrensväg i Hangö.
Bildtext Här kör man ut från Parkgatan rakt in i vänster fil. Från Parkgatan ner tlll Kyrkparken och Boulevarden har Appelgrensvägen varit dubbelriktad en kort stump i sommar.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

När det gäller körriktningen tänker både Joanna Young och Sture Söderholm att besökarna gärna fått köra in längs Appelgrensvägen istället för ut.

– Det var kanske inte så genomtänkt att låta trafiken löpa som den löpt nu, istället för att mata in den ingående trafiken så att gästerna fått stifta bekantskap med stadens visitkort och företagarna hade haft maximal nytta av dem.

– Jo, jag kan förstå den tanken också, säger Joanna Young.

Utvärderingen kan bli livlig

Sture Söderholm poängterar ändå att årets lösning handlar om ett försök som ska utvärderas när stadsstyrelsen kommer samman i höst igen.

– Jag tror nog det blir en helt saklig diskussion, men säkert livlig, säger han.

Gamla sportplanen i Hangö.
Bildtext Tillåtet att parkera, men inte att slå läger. Gamla sportplanen som ligger vid Hangö svenska högstadium och gymnasum har i sommar fungerat som parkeingsplats.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

En av de frågor han själv väntar att få svar på är hur väl besökarna hittat Gamla sportplanen invid de svenska skolorna. Där har man kunnat parkera bilen då planen ligger på gångavstånd från centrum, södra strandstråket och Östra hamnens nöjes- och serviceutbud.

Arrangemangen kring Östra hamnen säger han förtjänar en egen utvärdering.

Lärdom via erfarenhet

Hangös stadsdirektör Denis Strandell, säger att han inte vill sia så mycket om framtiden, huruvida försöket utvecklas eller avvecklas.

Men som princip välkomnar han en kultur där staden vågar prova på nya saker och den vägen lära sig vad som fungerar.

Yles jopon i bolagets färg.
Bildtext Den i Hangö tillverkade Jopocykeln är en vanlig syn i stadsbilden och hyrs också ut till turster. Cyklisterna har i år haft mer rum att färdas på Appelgrensvägen. Arkivbild.

– I sådana här fall finns inget absolut rätt eller fel, det är en smaksak. Efter den här sommaren är vi klokare.

Han vill också lyfta fram de fördelar som cyklister och fotgängare haft av försöket, som gjort det lättare för dem att samsas om sin respektive del av vägen.

Diskussion om artikeln