Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vill bli ledande i Europa – Edd Stockdale från Australien utbildar forskningsdykare i Tvärminne

Man i t-skjorta med havet i bakgrunden.
Bildtext Edd Stockdale har nyligen intagit sin lunch efter förmiddagens dyklektion.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Edward "Edd" Stockdale från Australien började dyka i Nordsjön då han var tolv år gammal. Sedan dess har det blivit många dyk. Nu utbildar han dykare på forskningsstationen i Tvärminne.

Finnish Scientific Diving Academy (FSDA) är en dykakademi vars målsättning är att utbilda forskningsdykare vid Tvärminne zoologiska station i Hangö. Akademin grundades hösten 2021, och den erfarne dykaren Edd Stockdale fungerar som verksamhetskoordinator. Utbildningen skulle ursprungligen börja i april, men blev uppskjuten. Den 8 augusti kunde utbildningen slutligen köra igång.

Mitt huvudsakliga mål är att placera Finland tillbaka på den position det var för 20 år sedan som en ledare för forskningsdykning i Europa. Jag tror att vi har goda förutsättningar att lyckas

― Edward "Edd" Stockdale

Stockdale är förutom en erfaren dykare också marinbiolog. Dykandet lades dock aldrig åt sidan, utan han har alltid slipat på sin kompetens. Stockdale är en teknisk dykare, vilket betyder att han har en kompetens som är högre än vad som krävs vid fritidsdykning.

Man i dykutrustning under vattnet.
Bildtext Edd Stockdale under ett dyk.
Bild: Tvärminne Zoologiska Station / Alf Norkko

Teknisk dykning

Definitionen mellan teknisk dykning och fritidsdykning varierar mellan olika organisationer. I regel används fler och mer avancerade hjälpmedel samt andningsgaser vid teknisk dykning. Andningsgaserna har en högre syrehalt än den vanliga inandningsluften och kan också ha tillsatt helium, vilket möjliggör längre och djupare dyk. Teknisk dykning innefattar också mer omfattande dykning i utmanande miljöer såsom grottor och vrak.

Man i dykutrustning under vattnet.
Bildtext Alf Norkko tog en selfie under ytan.
Bild: Tvärminne Zoologiska Station / Alf Norkko

Stockdale har tack vare sin erfarenhet som marinbiolog och dykare tidigare varit säkerhetsansvarig under forskningsdyk. Nu har han däremot som mål att återigen sätta Finland på kartan som en ledande aktör inom utbildningen av forskningsdykare. Finland har tidigare varit ledande inom utbildningen, men på grund av bristande finansiering har den varit under ytan de senaste 10 åren.

Själva dykandet är bara en del

Den kurs som Stockdale just nu drar utbildar forskningsdykare i kalla vatten. Det specifika med att dyka i kalla vatten är just temperaturen, vilket förutsätter torrdräkt och annan specifik utrustning, förklarar Stockdale. Kursen kräver att deltagarna har tidigare erfarenhet av att dyka i torrdräkt samt en relevant examen, exempelvis i marinbiologi eller marinarkeologi. Några av kursens deltagare slutförde den grundläggande dykutbildningen veckan innan och deltar nu i den mer avancerade kursen, berättar Stockdale.

Fastän det är en forskningsdykarkurs handlar det om helheter, att känna till vilka färdigheter och vilken utrustning som används i olika miljöer och situationer

― Edd Stockdale

Kursens innehåll behandlar mer än enbart dykning. För att genomföra ett lyckat dyk krävs det också planering, riskhantering och övervakning. Allt det ingår också i kursen.

– Fastän det är en forskningsdykarkurs handlar det om helheter, att känna till vilka färdigheter och vilken utrustning som används i olika miljöer och situationer, säger Stockdale.

Det är ett nödvändigt redskap. Museiverket, Forststyrelsen och universiteten är i behov av utbildade dykare

― Edd Stockdale

Kursen håller ett högt tempo, sex dagar i veckan under sex veckor.

Tack vare reglering är Finland i en fördelaktig position

Innan FSDA startade fanns det ingen institution i Finland som utbildade forskningsdykare, och behovet är förhållandevis stort. Den pågående kursen har åtta deltagare, och intresset är stort för framtida kurser.

– Det är ett nödvändigt redskap. Museiverket, Forststyrelsen och universiteten är i behov av utbildade dykare, säger Stockdale.

Undervattensmiljö.
Bild: Tvärminne Zoologiska Station / Alf Norkko

Det är inte enorm efterfrågan, påpekar han, men tillräckligt stor för att motivera FSDA:s existens.

Finland befinner sig i en fördelaktig position när det kommer till att utbilda forskningsdykare. I Finland är forskningsdykning åtskild från kommersiell dykning, vilket inte är fallet i alla länder. Kommersiell dykning innefattar ofta andra tekniker och annan utrustning, som dessutom kan vara betydligt dyrare och kräva längre träning.

Det varierar från land till land. Exempelvis Italien och Malta har inga specifika krav på forskningsdykning, utan man dyka med vilka kvalifikationer som helst. I Norge däremot krävs det ett certifikat för kommersiell dykning utfärdat i Norge

― Edd Stockdale

Regleringen kring utbildning och certifiering av dykare kan variera en hel del både internationellt och inom EU. European Scientific Diving Panel har inom Europa försökt skapa ett övergripande regelverk.

Manet under vattnet.
Bild: Tvärminne Zoologiska Station / Alf Norkko

– Det varierar från land till land. Exempelvis Italien och Malta har inga specifika krav på forskningsdykning, utan man dyka med vilka kvalifikationer som helst. I Norge däremot krävs det ett certifikat för kommersiell dykning utfärdat i Norge, förklarar Edd Stockdale.

Det är långt ner till toppen

Att nå positionen som en ledande utbildningsinstitution är ingen lätt uppgift. Det är det inte heller att behålla den, men Stockdale är fast besluten att lyckas. Allt som krävs är finansiering säger han skämtsamt.

Stockdale säger att man hittills fått positiv respons, både från forskningsdykare och från allmänheten. Under de kommande tre åren är planen att utveckla utbildningen så att man ligger i framkant när det kommer till utbildning i kalla vatten.

Undervattensmiljö.
Bild: Tvärminne Zoologiska Station / Alf Norkko

På längre sikt vill han att det byggs upp en större utbildningsinfrastruktur i Tvärminne som lockar människor internationellt.

– Mitt huvudsakliga mål är att placera Finland tillbaka på den position det var för 20 år sedan som en ledare för forskningsdykning i Europa. Jag tror att vi har goda förutsättningar att lyckas, säger Stockdale.

Diskussion om artikeln