Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planerade skogsavverkningar vid Öjberget upprör Sundombor: "Många människor har valt att bo här på grund av skogen"

Blond kvinna ler framför kameran i skogsmiljö.
Bildtext Annika Wiklund-Engblom i skogen bakom skolan och daghemmet i Sundom.
Bild: Lina Nystrand / Yle

Vasa stads skogsbruksplan för 2020-2030 berör bland annat skogsområdet kring Öjberget i Sundom. Speciellt de planerade kalhyggena har orsakat starka reaktioner bland Sundomborna.

Skogsbruksplanen som gjorts av skogsvårdsföreningen i Österbotten är än så länge ett utkast som är publicerat till påseende fram till sista augusti.

Planerna har väckt särskilt starka åsikter hos dem som bor i Sundom, i Vasa. Flera delar av skogen kring Öjberget planeras nämligen att avverkas i någon grad. Sundombon Annika Wiklund-Engblom kommer enligt kartan att få ett kalhygge precis runt husknuten.

– Det var en skräck att se på kartan och upptäcka att de ska kalhugga skogen bakom Sundom skola och mellan Svarvarsbacken och Öjberget där jag bor, säger Wiklund-Engblom.

Karta över skogsbruksplan, Öjbergetområdet
Bildtext Skärmpdump av skogsbruksplanen från Vasa stads hemsida.
Bild: Vasa Stad

De röda områdena planeras bli kalhyggen. I byns Facebookgrupp har invånarna diskuterat och fört fram sitt missnöje.

– Jag har pratat med grannar som inte vill att det ska komma ett kalhygge runt husknuten, säger Wiklund-Engblom som också tagit del av diskussionerna på Facebook.

Wiklund-Engblom rör sig ofta i skogen som finns mellan hennes hus och Öjberget. Närheten till naturen var en av orsakerna till att hon flyttade till Sundom, och det tror hon inte att hon är ensam om.

– Många människor har valt att bo i Sundom på grund av skogen. Därför känns det tråkigt att kalhyggena planeras så nära bebyggelse.

Blond kvinna lutar mot ett träd i skogsmiljö.
Bildtext Sundombon Annika Wiklund-Engblom säger att hon inte är någon skogsexpert trots att hon via sitt jobb på Folkhälsan arbetat mycket med naturfrågor. Främst kallar hon sig en livsnjutare som tycker att skogen är viktig för välmåendet.
Bild: Lina Nystrand / Yle

Kalhygge bakom skolan och daghemmet

Annika Wiklund-Engblom är även bekymrad över att skogen bakom daghemmet och skolan i Sundom är planerad som kalhygge. Hon ser ingen större anledning till det eftersom skogen verkar vara i gott skick och uppskattas av såväl barn som föräldrar.

– Jag kan ju inte tala för vad andra föräldrar tänker, men enligt forskning jag känner till påverkar naturen barnens välmående mycket. Efter ha suttit inomhus i klassrummet, tycker jag att det är en enormt viktigt chans för barnen att få komma ut i skogen och hoppa på stenar eller bygga kojor, säger Wiklund-Engblom.

Sundom lärcenter
Bildtext Skogen bakom skolan och daghemmet i Sundom kan bli kalhygge.
Bild: YLE/ Sandra Snellman

Emine Ehrström, stadsfullmäktigeledamot för De gröna i Vasa, är också Sundombo. Hon förstår de starka åsikterna som har riktats mot planen.

– Speciellt i Sundom är folk vana vid att röra sig i skogen. Om delar av den försvinner påverkas förstås trivseln, säger Ehrström.

Även planerna på att avverka skogen bakom skolan och daghemmet förstår hon att upprör folk. Hon anser att beslutsfattarna noggrant bör tänka på vilken betydelse skogen har för barnen och verksamheterna.

Viktigt att bevara gammal skog

Förutom trivselaspekten tycker Emine Ehrström att skogens biologiska mångfald inte har beaktats tillräckligt i skogsbruksplanen.

– Det skulle vara viktigt att behålla gamla träd eftersom de binder mer koldioxid än unga träd. Gamla träd fortsätter också med kollagringen i lång tid, säger Ehrström.

Hon förstår ändå att skogen måste skötas men tycker inte att kalhyggen är det optimala alternativet.

Kvinna i rött ler mot kameran
Bildtext Emine Ehrström (De Gröna) hoppas att planen ska beakta många olika synvinklar.
Bild: Lina Nystrand / Yle

Dessutom har man i Vasa stadsfullmäktige pratat om att utveckla Öjbergsområdet för att bli mer användbart året runt. Ehrström undrar ifall de planerna har varit i åtanke när skogsbruksplanen har gjorts.

Nu hoppas hon att Sundomborna säger vad de anser om planerna.

– Jag hoppas att Sundomborna för fram sina åsikter om hur det här skulle påverka ens eget liv men också Sundom i helhet, säger Ehrström.

Inget är ännu hugget i sten

Timo Jousmäki är skogsförman på Vasa stad och i det här skedet vill han inte kommentera de åtgärder som föreslås i planutkastet. Det är en stor plan som omfattar kring 3 800 hektar med cirka 3 000 utmärkta skogsområden.

– Vi tänker inte i det här skedet kommentera enskilda kvarter och varför en viss åtgärd planeras där. För då tar det aldrig slut. Det skulle behövas 15 personer som sitter och svarar i telefon med kartorna framför sig, säger Jousmäki.

Han manar till lugn. Utkastet är till påseende från den 13 juni till den 31 augusti.

– Det är nu man ska komma med åsikter och ändringsförslag elektroniskt. Vi tar emot dem och håller ett öppet tillfälle i biblioteket den 22 augusti. säger Jousmäki.

Hur man ska gå tillväga för att ge respons berättar staden på sina webbsidor. Där hittar man också planutkastet.

Allt gås sedan igenom under hösten och efter det ska politikerna slå fast planen, som kan ändras under resans gång.

Jousmäki säger att det kan dröja till nästa år innan man har en officiell plan.

"Skogen är livskvalitet"

Annika Wiklund-Engblom tycker ändå det är bra att man tar hand om skogen. I skogsområdet nära hennes hem finns många vindfällen som är problematiska när folk rör sig där.

– Men det kanske ändå finns något mitt mellan att kalhugga och att helt låta förfalla, frågar sig Wiklund-Engblom.

Hon hoppas nu att beslutsfattarna lyssnar på invånarna i Sundom.

– Skogen är livskvalitét och hälsa. Gemenskap och glädje. Naturen runt hörnet är väl det bästa man kan ha?