Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Jaktlicenserna för hjortdjur har beviljats – målet är att kraftigt minska vitsvanshjortstammen

Från 2022
Hjortar står på en åker omgiven av gula blommor, det är en rapsodling. Det är fyra hjortar - tre av dem har horn. En hoppar bort och dess vita svans syns.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Inför höstens och vinterns jaktperiod har över 74 000 jaktlicenser för vitsvanshjort beviljats.

Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Målet med höstens jaktsäsong är att märkbart minska vitsvanshjortstammen på de områden där det finns mest vitsvanshjort, skriver Viltcentralen i ett pressmeddelande.

Möjligt att fälla flera vitsvanshjortar än förra året

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning minskade Finlands vitsvanshjortstam med cirka 9,5 procent till följd av förra jaktsäsongen. Stammen uppskattas bestå av cirka 109 000 individer i hela landet.

Antalet jaktlicenser som beviljats för den kommande jaktsäsongen är i samma storleksklass som förra året. Det är ändå möjligt att fälla fler vitsvanshjortar än förra jaktsäsongen, om en större andel av licenserna används.

I Egentliga Finland valde Viltcentralen att göra en liten ökning i antalet licenser för vitsvanshjort. I landskapet har 1580 licenser beviljats för älgjakt och 24 544 för vitsvanshjort.

Under förra jaktsäsongen användes cirka 70 procent av jaktlicenserna och bytet var cirka 74 000 vitsvanshjortar.

Hjortstammen är starkt koncentrerad till Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt Södra och Norra Tavastland.

Antalet jaktlicenser för älg har minskat i hela landet

Antalet jaktlicenser för älg har på många ställen minskat på grund av den minskade älgstammen. Proportionellt minskade mängden jaktlicenser mest i Lappland, Kajanaland och Österbotten. Märk att Viltcentralens hänvisning till Österbotten inte innefattar "Kust-Österbotten".

Antalet jaktlicenser för älg ökade i Sydöstra Finland och Norra Karelen.

En fullvuxen älgtjur vadar i en grund flod.
Bildtext På 20 år har älgstammen halverats.
Bild: Mostphotos

Jaktlicenserna för älg har minskat i hela landet sedan år 2017 och är i höst ungefär en tredjedel mindre än för fem år sedan. På 20 år har älgstammen halverats.

Efter förra jaktsäsongen bestod älgstammen av cirka 80 800 älgar. De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela landet.

Enligt den senaste stamuppskattningen uppfyllde älgtätheten målet på 33 älgförvaltningsområden och var lägre än målet på 9 områden. På 17 älgförvaltningsområden är målet att ytterligare minska stammen.

Jaktsäsongen för hjortdjur startar i början av september

I kommunerna Kuusamo och Taivalkoski samt i landskapet Lappland är älgjakten indelad i två perioder, av vilka den första startar i början av september.

Samtidigt inleds jakten på älg och vitsvanshjort i övriga delar av landet med så kallad vaktjakt. Då är det förbjudet att använda hund och i fråga om älg är vaktjakt endast tillåtet på åker.

Älgjakten i Norra Finland fortsätter den 1 oktober 2022, efter brunstfredningen, och samtidigt startar den egentliga älgjakten också i Norra Österbotten och Kajanaland.

I övriga Finland startar den egentliga älgjakten den 8 oktober 2022. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2023.

Den egentliga jakttiden för vitsvanshjort startar i hela landet den 24 september 2022 och avslutas den 15 februari 2023

Beviljade jaktlicenser för höstens och vinterns jakt

  • Vitsvanshjort: 74 200

  • Älg: 36 630

  • Dovhjort: 581

  • Skogsren: 18