Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"VR prioriterar business före sina passagerare" – beslutet att slopa rälsbussarna på Hangöbanan till år 2024 gör resenärer besvikna

Från 2022
Porträttbild på Yrsa Grüne-Luoma vid Ekenäs järnvägsstation.
Bildtext Hangöbon Yrsa Grüne-Luoma är inte särskilt glad över att bussar ersätter tågtrafiken mellan Hangö och Karis.
Bild: Bubi Asplund / Yle

VR:s beslut att fortsätta köra rutten Hangö – Karis med buss i stället för rälsbuss väcker bestörtning bland resenärer. Business går före passagerarna, säger Hangöbon Yrsa Grüne-Luoma. VR säger nej och påpekar att allt går smidigare med endast bussturer.

På onsdagen (9.8) meddelade järnvägsbolaget VR att den ersättande busstrafiken mellan Hangö och Karis kommer att fortsätta till år 2024, det vill säga ändå tills elektrifieringsarbetena är klara.

Hangöbon Yrsa Grüne-Luoma åker mellan Hangö och Helsingfors ett par gånger i veckan. Hon är inte nöjd med det att tågen eller rälsbussarna ersätts med bussar.

– Det är tråkigt. Det är betydligt svårare att jobba eller läsa i en buss än det är att göra det i ett tåg.

Grüne-Luoma konstaterar också att bussarna ofta är fullsatta, sittplatserna räcker helt enkelt inte till.

Hon gillar inte beslutet att bussar ersätter tågen ända fram till år 2024.

– Ska man vara cynisk, så kan man säga att det är ganska typsikt för den här tiden. Man bryr sig inte särskilt mycket över att satsa på passagerare. Allting går på businessens villkor, säger hon och hänvisar till det att godstrafiken ändå kör på banavsnittet.

– Det är väldigt ologiskt om vi tänker vi på det område som rälsbussarna servar. Det är många som pendlar och dessutom är det här området väldigt attraktivt för turister. Jag tycker att man inte beaktar de behov människorna som bor i det här området har.

"Business går före passagerarna" – beslutet att skippa rälsbussarna på Hangöbanan upprör

3:55

Järnvägsbolaget kunde också betjäna fartygen som anlöper Hangö.

– Man kunde utveckla trafiken och göra det lite smidigare. Det är för glest mellan turerna och dessutom slutar trafiken alldeles för tidigt på kvällen. Och varför kunde inte tågen köra ända ut på Tulludden? frågar Yrsa Grüne-Luoma.

VR skippar rälsbussarna

Järnvägsbolaget VR och beställaren kommunikationsministeriet står bakom beslutet att skippa rälsbussarna.

– Att fortsätta med bussar istället för rälsbussar på alla turer är redigare och lättare för resenärerna, säger Sami Hovi.

Han är huvudplanerare på VR-Group.

Resenärerna behöver inte hålla reda på om de är en buss eller ett tåg som de ska resa med.

– Banarbetena gör att järnvägstrafiken avbryts med jämna mellanrum och därför är det betydligt klarare och enklare för alla om samtliga turer körs med buss, säger Hovi och antyder att bussturerna redan blivit bekanta för passagerarna.

Persontrafiken på banavsnittet mellan Hangö och Karis har ersatts med bussar i över ett år, sedan juni 2021.

– Det är så att säga en inkörd modell.

Personporträtt på sami Hovi
Bildtext Sami Hovi är huvudplanerare vid järnvägsbolaget VR.
Bild: VR-Group

Hovi kan inte svara på frågan huruvida det har gjorts någon marknadsundersökning där man skulle ha frågat resenärerna vilka fortskaffningsmedel de föredrar.

– Å andra sidan kan man ju konstatera att en rälsbuss och en vanlig buss inte skiljer sig särskilt mycket från varandra. På längre sträckor är det förstås av betydelse, men inte på så här korta sträckor som vi nu talar om.

Han säger att servicenivån mellan en buss och ett tåg är större på längre sträckor.

Klarare, tydligare och enklare

Godstransporterna fortsätter köra på banavsnittet Hangö - Karis och vidare till olika orter i Finland. Att järnvägsbolaget skulle lägga business före den lilla människan – passageraren – håller Hovi inte med om.

– Sett ur vår synvinkel betjänar den här lösningen kunden. På det här sättet kan vi erbjuda en klar trafikmodell där bussarna enligt tidtabellerna startar från vissa ställen.

Argumentet att den här lösningen är klarare, tydligare och enklare för passagerarna är något huvudplanerare Sami Hovi lyfter fram flera gånger under intervjun.

Hovi säger att godstågen är tvungna att ändra sina tidtabeller på grund av banarbetena.

– Godstågen kör på banan, det är ju inte så enkelt att transportera varorna på något annat sätt, säger han.

En buss parkerad utanför järnvägsstationen i Ekenäs.
Bildtext De ersättande bussarna är ofta fullsatta och det finns inte sittplats till alla, hävdar Yrsa Grüne-Luoma.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Beslutet att fortsätta köra med bussar mellan Hangö och Karis har enligt Sami Hovi fattats i samråd mellan VR och kommunikationsministeriet. Det är ministeriet som köper trafiktjänsterna av järnvägsbolaget.

Yrsa Luoma-Grüne vill gärna se en direkt tågförbindelse från Hangö till Helsingfors.

– Det behöver inte precis vara ett mjölktåg som stannar överallt, men det kunde vara lite flera hållplatser eller haltpunkter som man sa förut. Det är ju helt idiotiskt att man ska åka hela vägen in till Helsingfors för att sedan ta sig till exempel till Esbo centrum.

Hovi säger att den tekniska kapaciteten för att köra tåg direkt från Hangö till Helsingfors finns efter att elektrifieringsarbetena på banan är klara. Bollen ligger hos kommunikationsministeriet att verkställa det, säger han.

Satsa på kustregionen

Grüne-Luoma efterlyser nu gärningar i synnerhet av regeringen.

– Man borde satsa på den här kustregionen för här bor ändå en massa människor. Skulle kommunikationerna fungera kunde människor också bo någon annanstans än i Helsingfors, säger Grüne-Luoma.

Hon pratar om miljövänliga och ekologiska lösningar.

– Ska man ha bort alla bensinbilar och satsa på miljövänliga trafiklösningar så måste kommunikationerna fungera.

Den grönvita rälsbussen passerar plankorsningen vid Skogby station.
Bildtext Rälsbussarna kommer inte att köra på Hangöbanan förrän tidigast år 2024.
Bild: Bengt Östling / Yle

Beslutet att ersätta rälsbussen med bussar fram till år 2024 har tagits emot med blandade känslor till exempel på sociala medier. Sami Hovi bemöter kritiken så här:

– Det ligger i kundernas intresse att banarbetena kan göras smidigt och att de blir klara så snabbt som möjligt, säger han och upprepar argumentet att det är klarare för passagerarna om alla turer körs med buss.

Färdigt i början av 2024

Elektrifieringsarbetena på Hangö – Hyvingebanan pågår som bäst och ska vara färdiga år 2024. Yrsa Grüne Luoma har inga stora förväntningar.

– Jag tror det när jag ser det. Jag är väldigt skeptisk överhuvudtaget då det gäller VR, säger hon och berättar att hon pendlade dagligen från Hangö till Helsingfors på jobb år 2011.

Tågbytena i Karis var väldigt besvärliga.

Sami Hovi säger att det är kommunikationsministeriet som i sista hand bär ansvaret och kan ändra beslutet och möjligen köra några turer med rälsbussar. Särskilt sannolikt verkar det ändå inte.

När elektrifieringsarbetena är slutförda tas järnvägen i bruk för passagerartrafik på banavsnittet Hangö – Karis igen. Då ska banavsnittet köras med eltåg.

– Vi har heller inget exakt datum när elektrifieringsarbetena är klara. Som läget är nu ska arbetena vara klara i början av år 2024, säger Sami Hovi.

"Allt går smidigare med endast bussturer" – VR försvarar beslutet om bussar till Hangö

4:28

Diskussion om artikeln