Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringspartierna ifrågasätter själva sitt stora vallöfte: Personaldimensioneringen inom äldrevården kanske måste skjutas på framtiden

En kvinna rusar förbi i en gång i ett ålderdomshem.
Bild: Sandnes1970

Om det inte finns personal blir det omöjligt att följa lagen om sju vårdare per tio klienter inom äldrevården, erkänner man i flera regeringspartier. Enligt oppositionen har regeringen inte gjort någonting alls för att lagen skulle vara möjlig att följa.

– Regeringen har egentligen inte gjort någonting. De har lagstiftat om personaldimensioneringen men de har inte gjort någonting som skulle underlätta bristen på personal. De har bara väntat på arbetsmarknadsparterna som inte är kapabla att lösa problemet, säger Kaisa Juuso som representerar Sannfinländarna i riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Oppositionen är inte nådig. Arja Juvonen (Sannf) kallar i ett pressmeddelande personaldimensioneringen för "regeringsperiodens största blåsning".

Social- och hälsovårdsutskottets vice ordförande Mia Laiho (Saml) har lämnat ett skriftligt spörsmål till familje- och omsorgsminister Aki Lindén (SDP) där hon oroar sig över patientsäkerheten.

– Om man redan när man stiftar en lag vet att det inte finns förutsättningar att följa den på grund av bristen på personal sätter man kommuner och välfärdsområden i en omöjlig situation, skriver Laiho i ett pressmeddelande.

Centern vill skjuta upp vallöftet

Det var vårdskandalerna under den förra valperioden som ledde till regeringens löften om fler händer inom heldygnsvården för dom äldre.

Den lagstadgade personaldimensioneringen har införts stegvis och borde gälla fullt ut i april 2023. Då ska varje klient på serviceboenden med heldygnsvård ha 0,7 vårdare, huvudsakligen närvårdare och sjukskötare.

Problemet är att redan de nuvarande kraven på 0,6 vårdare leder till så stora problem att kommuner fått lov att skära ner på vårdplatserna. Det är helt enkelt omöjligt att få tag i personal.

Regeringspartiet Centerns representanter i social- och hälsovårdsutskottet erkänner nu att tidtabellen kan vara omöjlig.

– Vi har fått uppgifter från olika håll i Finland om att de skärpta kraven leder till att vårdinrättningar måste bryta mot lagen eller lägga ner vårdplatser. I den här situationen måste vi noggrant överväga om det finns skäl att skjuta på personaldimensioneringen för att säkerställa en god vård, skriver de i ett gemensamt utlåtande.

Motvillig realism i SDP och SFP

Inom SFP och SDP vill man ogärna skjuta fram kraven på mer personal, men erkänner att det kan vara oundvikligt.

– Dimensioneringen är nog ok, det är ju dit vi ska sträva. Men möjligen finns det orsak att fundera på någon mellanlösning innan vi går in för 0,7, säger Veronica Rehn-Kivi (SFP).

– Men då måste det verkligen finnas grundlösningar. Inte kan vi bara fortsätta att skjuta upp den för att vi inte har personal, för då fortsätter ju det tunga jobbet för dem som finns kvar och vårdar, säger Rehn-Kivi.

Kim Berg (SDP) anser att personaldimensioneringen inte får leda till att man tvingas stänga vårdavdelningar. Som en första åtgärd anser han att man kunde fatta beslut om att inte straffa de vårdinrättningar som verkligen försöker få tag på mer personal.

Han anser ändå inte att man bör skjuta på de bindande personalkraven för någon längre tid.

– Orsaken till att man lagstiftade om personaldimensionering är att göra arbetet mindre tungt. Därför är det en viktig del av helheten. Om man inte orkar med arbetet är det också väldigt svårt att få tag på mer personal, säger Berg.

Lindén föreslår 150 miljoner extra för att få personal

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén säger till STT att han är beredd att ompröva kravet på 0,7 vårdare per äldre, men att det i så fall kräver grundliga utredningar.

– Skillnaden mellan nuvarande kravet på 0,6 och det kommande på 0,7 betyder 3200 vårdare. Det är många och var och en kan förstå att det inte blir lätt, säger Lindén.

Inför regeringens budgetförhandlingar föreslår Social- och hälsovårdsministeriet 150 miljoner extra för att få bukt med vårdarbristen.