Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Experter: Ofta onödigt att köpa skild försäkring eller garanti när du handlar ny elektronik

Tv-apparater på utställning i en elektronikbutik.
Bildtext Du kan förlänga garantitiden på den elektronik du köper, genom att betala för det. Men tillverkaren har också ett felansvar.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

En ny tv som kostar ungefär 1 000 euro kan du försäkra i fyra år för cirka 200 euro, eller så kan du förlänga garantin för drygt 100 euro. Försäljare säljer aktivt sådana här tilläggsskydd, eftersom de får provision för att göra det.

– Det är ganska vanligt att folk köper tilläggsskydd. Det är vanligare i vissa produktgrupper än i andra. Kundens behov är det viktigaste och försäljarens uppgift är att ta reda på kundens behov och sedan sälja lämpliga tjänster, säger Jani Nordqvist som är chef för serviceprodukter vid elektronikaffären Gigantti.

Svenska Yle har ändå hört talas om flera fall där elektronikförsäljaren främst betonade att det är positivt och nödvändigt att köpa ett tilläggsskydd, utan att ställa frågor om kundens situation.

"Som att köpa grisen i säcken"

En jurist på Konsumentförbundet påpekar att det i många fall är onödigt att köpa en produktförsäkring eller tilläggsgaranti.

– Det som kanske oroar mig främst är att konsumenten köper grisen i säcken på det sättet att de kanske inte riktigt vet vad de köper. De kanske utgår från att det inte finns något ansvar för elektronikprodukten om de inte köper en tilläggsprodukt, säger juristen Kristel Pynnönen på Konsumentförbundet.

Porträtt på Kristel Pynnönen.
Bildtext Kristel Pynnönen säger att hon själv undviker att köpa produktförsäkringar och tilläggsgarantier.
Bild: Katriina Laine / Yle

Men de flesta har redan en hemförsäkring som ersätter om en produkt skadas eller plötsligt slutar fungera. Tillverkaren har också ett felansvar, som innebär att en produkt kan repareras gratis.

I Finland är felansvaret utan någon specifik tidsgräns. Det avgörande är istället hur länge en produkt kan förväntas hålla.

– Vi utgår från att den produkt du köper ska vara felfri och är den inte felfri så har dom förstås ett ansvar att reparera den, oberoende av om du har garantin där eller inte, säger Pynnönen.

Den främsta skillnaden är att bevisbördan ligger mer på konsumenten när garantin inte längre gäller. Man kan då behöva argumentera för varför det är ett tillverkningsfel eller ett fel i själva produkten, och inget man själv har förorsakat.

Felansvaret gäller i flera år

Exakt hur länge felansvaret gäller varierar från produkt till produkt, och dyrare produkter antas hålla längre än billigare. Det uppger man på Konkurrens- och konsumentverket. Myndigheten påpekar att man ändå kan utgå från att felansvaret gäller i flera år.

På Gigantti medger man att det kan vara onödigt att köpa en produktförsäkring eller tilläggsgaranti.

– Det beror på situationen. Det finns säkert lägen då det inte är nödvändigt för konsumenten att köpa sådana här produkter. Vi prackar inte dem på någon alls, kommenterar Jani Nordqvist.

Porträtt på Jani Nordqvist på Gigantti.
Bildtext Jani Nordvist medger att kunden inte alltid behöver ett tilläggsskydd.
Bild: Katriina Laine / Yle

Det har under längre tid förekommit kritik mot produktförsäkringar och tilläggsgarantier. Att sälja produktförsäkringar och tilläggsgarantier är tillåtet, men det kan vara omoraliskt i flera fall, påpekar juristen Kristel Pynnönen.

– Det som jag funderar på är marknadsföringen. Kan här vara frågan om vilseledande marknadsföring? Förstås, jag funderar på den här säljsituationen, att försäljaren plötsligt frågar om du vill ha ett tilläggsskydd, det är ju inte direkt vilseledande om han eller hon inte får det att låta som att det annars inte skulle finnas ett ansvar där.

Hon säger att elektronikaffärerna borde lyfta fram tillverkarens felansvar mer, och ungefär hur länge det varar för en viss produkt, så att konsumenten förstår vad skyddet är redan utan tilläggsskydd.

Också fördelar med tilläggsskydd ibland

En fördel med en tilläggsgaranti är ändå att den för vissa produkter kan förlänga garantitiden till så mycket som 10 år. Ett så långt tilläggsskydd är ändå relativt dyrt att köpa – till exempel cirka 250 euro för en tvättmaskin som kostar 1 000 euro.

En produktförsäkring möjliggör också att en produkt som har råkat ut för en olycka kan repareras eller ersättas utan självrisk, medan hemförsäkringen vanligen har en självrisk. Men att köpa en produktförsäkring för flera elektronikprodukter blir också lätt dyrt.