Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu är kolhanteringen slut i Koverhar: "Vi måste satsa på andra godsflöden"

Från 2022
Högar av svart kol som heter antracit Koverhar hamn.
Bildtext Antracitransporterna från Sibirien till europeiska kontinenten via Koverhar hamn har upphört.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Företaget Adolf Lahti Yxpila som verkat i Koverhar hamn i Lappvik i Hangö avvecklar sin verksamhet, åtminstone tills vidare.

Världsläget och EU:s sanktioner mot Ryssland har gjort att man har tvingats sluta med att skeppa antracit över hamnen. Bolagets tre anställda i hamnen sägs upp efter omställningsförhandlingar berättar hamnoperatörens vd Pekka Pöllänen.

Adolf Lahti Yxpila har verkat i Koverhar i runt två år och hör till koncernen KWH Logistics.

Samma koncern fortsätter i hamnen

Finlands största hamnoperatörskoncern KWH Logistics har sedan tidigare ett starkt fotfäste i Hangös hamnar genom dotterbolagen Rauanheimo och Stevena. Koncernens verkställande direktör Joakim Laxåback säger att hamnverksamheten i Koverhar fortsätter inom koncernen.

Joakim Laxåback förklarar att Adolf Lahti Yxpila var specialiserad på kolhantering och den verksamheten avtog i samband med sanktionerna mot Ryssland, men hamnen i Koverhar har ändå stor potential.

– Det finns stora möjligheter i Koverharhamnen. Nu måste vi satsa på andra godsflöden, men hamnen i Koverhar är mångsidig och där kan vi kombinera olika sorters varor, till exempel bulkvaror och styckegods, säger han.

Hyresavtalet för portbyggnaden sägs upp

Aldolf Lahti Yxpilas vd Pekka Pöllänen meddelade Hangö stad i juli att företaget inte längre behöver den portbyggnad som det hyrt på hamnområdet.

Uppsägningstiden var enligt avtalet sex månader. Men i augusti önskade aktören förkorta det till en månad.

Företaget motiverar en kortare uppsägningstid med att mattan för deras verksamhet dragits under fötterna på grund av force majeure, alltså omständigheter som företaget inte kunnat påverka.

Tekniska nämnden i Hangö föreslår inför sitt möte onsdagen den 17 augusti att avtalet sägs upp per 1 september. Eftersom hamnoperatören under sin tid i Koverhar hamn stått för portens driftskostnader, så övertar staden dem efter att kontraktet upphör.

Nu försöker bolaget hitta nya inhemska möjligheter för verksamhet i Koverhar hamn. Hittills har försöken inte lett till några resultat, meddelar vd Pekka Pöllänen.

Världsläget innebär sämre tider för Hangö hamn

Sanktionerna mot Ryssland slår inte enbart mot hamnoperatörskoncernen KWH Logistics. Hangö stad tar i kommande års budget nu höjd för att Hangös hamnbolag kommer att få det betydligt svårare.

Staden skriver i sina anvisningar inför budgetarbetet att Rysslands krigsåtgärder, den dåliga tillgången på råvaror samt rekordhöga bränslepriser naggar hamnbolagets lönsamhet.

Hangö stad konstaterar även att fraktvolymerna antagligen kommer att minska under året och ifall kriget i Ukraina blir långvarigt kommer de minskande fraktvolymerna att hålla i sig en längre tid. Dessutom stiger räntorna för att stävja inflationen, konstaterar Hangö stad.