Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fritidsboende i Ingå är missnöjda med hälsovården, men tycker att kommunen är naturskön och attraktiv

Kopparnäs i Ingå, vy över skärgården.
Bildtext Ingå bjuder på skärgård, kulturlandskap, företagande och mycket mer.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå pejlar intresset bland fritidsboende att flytta till kommunen på heltid. Många är nöjda med kommunen, men information, serviceutbud och vård har utvecklingspotetial visar enkätsvaren.

Fritidsboende i Ingå är i allmänhet rätt nöjda med kommunen och dess utbud visar en färsk telefonenkät som Ingå låtit företaget Taloustutkimus utföra.

Resultatet visar att de fritidsboende känner sig trygga på orten, att de kan slappna av på stugan och att Ingå är attraktivt.

Också naturen och möjligheterna till distansarbete uppskattas.

Krux i marginalen blev det för hälsovårdstjänsterna, kommunens sätt att informera, beskattningen och servicenivån.

Ungefär femtio, både finsk- och svenskspråkiga, personer intervjuades under det här året.

Ingå vill med enkäten pejla intresset bland fritidsboende att bosätta sig i kommunen.