Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Att släcka bränder i Gamla Borgå är utmanande – räddningsverket satsar på att förbättra brandsäkerheten tillsammans med invånarna

Uppdaterad 16.08.2022 14:29.
En man håller en liten hund i ett koppel. Han står i Gamla stan i Borgå och ser upp mot ett hus vars tak brunnit. Det är en varm sommardag och solen skiner.
Bildtext Anton Frankenhaeuser tittar på ett av husen som skadades i den senaste branden.
Bild: Mira Bäck / Yle

Onsdagen den 10 augusti började det brinna i en restaurang i Gamla Borgå och sammanlagt tre hus på gården skadades. Räddningsverket jobbar på att förbättra brandsäkerheten tillsammans med stadsdelens invånarförening.

Räddningsverket räknar Gamla stan som ett riskområde eftersom det är så speciellt, värdefullt och utmanade att jobba i. De smala kullerstensgatorna och gamla husen bjuder på utmaningar.

Ledande brandinspektör Timo Kouki var på plats i Gamla stan hela brandnatten.

– Sett enligt hur branden betedde sig och spred sig så var det en mycket typisk brand i ett gammalt hus, på något sätt kunde man förvänta sig vad som skulle komma att hända, berättar Kouki.

Branden spred sig

Man fick först branden avgränsad till vinden ovanför restaurang Meat District på Ågatan, sedan tog branden fart igen och spred sig genom bjälklaget under taket till de två intilliggande husen mot Gabriel Hagerts gata och Mellangatan. Räddningsverket måste riva upp taket på husen och de blev rejält vattenskadade.

– Det gamla byggnadsbeståndet är annorlunda än det nya och eldsvådor beter sig olika eftersom byggsättet ofta är helt annorlunda, säger Kouki.

Liksom på många andra ställen i Gamla stan har byggnaderna på den brandhärjade gården kommit till under olika århundraden. Man har byggt om och byggt till under årens lopp och det ser mer ut som ett eller kanske två sammanhängande hus än tre.

Två brandmän i mörkblå shorts och t- skjorta tittar på ett hus i Borgå Gamla stan vars tak brunnit.
Bildtext På fredagsförmiddagen var man redan i full fart med reparationsarbetet i de skadade husen.
Bild: Mira Bäck / Yle

Kouki berättar att det i byggnaderna i Gamla stan kan finnas överraskande konstruktioner, och det kan vara svårt att hitta och komma åt elden.

– Fast man sprutar in en massa vatten så når man ändå inte elden. Det kan orsaka en situation där vi är tvungna att riva väldigt mycket, säger Kouki.

Säregna byggnadslösningar

Eftersom många av byggnaderna i Gamla stan är byggda för flera hundra år sedan så är också brandsäkerhetslösningarna hundratals år gamla.

– Det finns brandgator och inne i eller mellan byggnader finns konstruktioner som är till för att göra eldspridningen långsammare. Så har man byggt och så kommer branden att bete sig om det börjar brinna, konstaterar Kouki.

Ledande brandinspektör Timo Kouki
Bildtext Timo Kouki på räddningsverket.
Bild: Mira Bäck / Yle

Eldsvådan som härjade förra veckan stoppades till slut när den mötte den murade brandväggen mellan Ani´s Café och hem- och köksredskapsbutiken Welmans på Mellangatan.

Nya hus byggs enligt moderna standarder men om man renoverar i Gamla stan så kan man enligt nuvarande lagstiftning bygga på gammalt sätt om det inte försämrar husets brandsäkerhet, så länge man inte tänker göra om byggnaden till ett vårdhem eller liknande, då gäller striktare regler.

Det kan också vara svårt att komma åt elden för att räddningsverkets stora bilar inte alltid kan ta den rakaste vägen genom smala kullerstensgator och -gränder. Visst kommer hjälpen fram ändå, men det tar längre och är tyngre att kånka långa vattenslangar för hand.

En brandbil med lyftkran står utanför träbyggnaden. Det kommer mycket rök från taket
Bildtext Förra veckans brand hände på ett sådant ställe att räddnigsverkets stora bilar kom åt att köra ända fram till, vilket var tur i oturen. Vatten fick man från ån. Arkivbild från brandkvällen onsdagen den 10 augusti.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Press på att rädda värdefulla byggnader

Att släcka bränder i gamla stan innebär också extra press på räddningsmanskapet eftersom man vet att det handlar om gamla, historiskt värdefulla byggnader.

– Om de förstörs så försvinner de, säger Kouki.

Många minns säkert branden i Borgå domkyrka 2006. Räddningsverket valde snabbt taktiken att låta taket brinna eftersom tyngden av släckningsvattnet förmodligen skulle ha raserat de gamla valven i innertaket. På det här sättet klarade sig resten av kyrkan även om taket förstördes.

Räddningsverket jobbar alltid enligt devisen om att försöka göra så lite skada som möjligt, och i bästa fall kan vissa bränder släckas helt utan vatten. Om de lätta metoderna inte fungerar så måste man ta till grövre metoder som att riva upp tak och pumpa in massor med vatten.

– Annars finns det snart inget kvar att rädda. Därför är det viktigaste att satsa på att helt enkelt förebygga bränder, säger Kouki.

Brandsäkerheten i Gamla Borgå ska förbättras

8:15

Redan i fjol startade Räddningsverket i Östra Nyland ett projekt för att förbättra brandsäkerheten i Gamla stan i Borgå, och nästa år testar man samma sak i Gamla stan i Lovisa.

Gamla Borgå, eller egentligen ett lite större område än enbart historiska Gamla stan, har delats upp i fem områden. Det är meningen att personal från räddningsverket ska besöka ett område om året och helt enkelt gå omkring och bekanta sig med byggnaderna och deras specialiteter.

Ledande brandinspektör Timo Kouki
Bildtext Timo Kouki berättar om projektet. På datorskärmen syns områdesindelningen.
Bild: Mira Bäck / Yle

Samtidigt kan personalen bekanta sig med byggnadsbeståndet och planera hur det går att ta sig till olika ställen samt hur man kommer åt släckningsvatten. Invånare får vara med, ställa frågor och visa upp sina hus om de vill.

Den första promenaden gjordes i våras. Då bekantade sig flera brandinspektörer och annan personal med området nedanför kyrkan mot ån.

På frågan om förbättringsförslag svarar Timo Kouki att det mest handlar om detaljer, som att husnumret måste finnas synligt.

– Katastrofer händer oftast när det är flera små saker som råkar gå fel samtidigt, säger Kouki.

Samarbete med invånarna

Räddningsverket samarbetar kring brandsäkerhetsprojektet med Gamla stans invånarförening som agerar mellanhand mellan brandkåren och dem som bor och jobbar här.

– Vi vill tacka räddningsverket för att de satt i gång ett sådant här projekt. Det kom som en liten överraskning för oss och vi tog förstås gärna emot dem. Hela stadsdelen är så unik och speciell så dagens standarder för brandsäkerhet och allt möjligt annat går inte att uppfylla här. Det måste hittas andra lösningar för att göra det så tryggt som möjligt, säger Anton Frankenhaeuser som är ordförande i föreningen Invånarna i Gamla Borgå.

En man står framför Gamla rådhuset i Borgå. Det är en varm dag och solen lyser.
Bildtext Anton Frankenhaeuser tycker brandsäkerhetsprojektet är bra men kunde gå snabbare.
Bild: Mira Bäck / Yle

Han berättar att räddningsverkets besök i våras fungerade som en påminnelse om saker som alltid varit aktuella.

– När fastigheter här utvecklas och det byggs till och renoveras så måste man bara komma ihåg att satsa på brandsäkerheten så mycket som möjligt, säger Frankenhaeuser.

Också branden fick liknande tankar att dyka upp hos många grannar: Har vi sotat? Har vi papper på att skorstenarna är sotade och täcker försäkringen om det händer något?

Har vi sotat?

Ledande brandinspektör Timo Kouki berättar att den vanligaste frågan från invånarna är om man kan ta i bruk en gammal eldstad eller en gammal rökkanal som inte använts på en tid, och vad man i så fall ska göra.

Enligt Frankenhaeuser har man nog fått svar på frågan, men det är inte så enkelt som jo eller nej.

– Det saknas yrkeskunnighet om gamla rökkanaler och annat. Allt kan göras men det krävs tid och efterforskningar, man måste skilt för varje rökkanal ta reda på hur man kan ta just den i bruk, sen ska myndigheterna ge lov och någon ska ta ansvar, i sista hand myndigheten som granskar, säger Frankenhaeuser.

En man står i Gamla stan i Borgå. Han tittar in i kameran och ler.
Bild: Mira Bäck / Yle

Han tycker projektet med att förbättra brandsäkerheten är bra men att det kunde göras med en lite snabbare tidtabell. Det kommer att ta fem år innan räddningsverket hunnit göra studiebesök i hela Gamla stan

– De kan instruera hur saker ska göras men i sista hand är det fastighetsägarens sak att sköta om. Räddningsverket skulle kunna röra sig mer här och kommentera och anmäla bristerna med snabb tidtabell, säger Frankenhaeuser.

Föreningen har delat ut information i alla invånares brevlådor om projektet, men enligt Frankenhaeuser är det ganska få som visat intresse.

– Det är inte frågan om att söka fel och bli bestraffade utan om att söka fel och hitta lösningar för att göra Gamla stan brandsäkrare, säger Frankenhaeuser.

Diskussion om artikeln