Hoppa till huvudinnehåll

Politik

"Barn och unga prioriteras inte i beslutsfattandet" – budgetförslaget har dumpat anslagen för barnstrategin

Uppdaterad 17.08.2022 10:08.
Två barn leker med leksaker på en terass.
Bildtext Finland har blivit prickat för att barn inte känner till sina rättigheter i tillräckligt hög grad.
Bild: Inez Kjellman / Yle

Barnstrategin finns inte med i Finansministeriets budgetförslag. Enligt Barnavårdsföreningen är det chockerande.

Efter att Finlands första nationella barnstrategi blev klar 2021 fattade statsrådet ett beslut om hur strategin ska genomföras. Både strategin och genomförandeplanen är framarbetade av en parlamentarisk kommitté. Nu är genomförandet hotat eftersom Finansministeriets budgetförslag inte innehåller något anslag till barnstrategin.

Vid Barnavårdsföreningen är verksamhetsledaren Pia Sundell orolig över situationen. Trots att arbetet med strategin varit partiöverskridande har Finansministeriet tagit bort det ur sitt budgetförslag.

– Det berättar ganska mycket om de värderingar vi har i det politiska beslutsfattandet. Man förstår inte hur viktigt det här är för våra barn och unga, säger Sundell.

En kvinna i page och kavaj i halvbild.
Bildtext Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell är chockerad över att strategin inte finns med i Finansministeriets budgetförslag.
Bild: Barnavårdsföreningen / Lotte Estman

Målet för den nationella barnstrategin är att säkerställa barnets rättigheter. FN har prickat Finland för att barnen i Finland inte är tillräckligt medvetna om sina rättigheter. FN:s konvention för barnets rättigheter slår bland annat fast att barn har rätt att uttrycka sina åsikter, rätt till ett privatliv och rätt att utöva vilken religion de vill.

En av de åtgärder som nu riskerar bli ogjord är bland annat stöd till kommunerna i efterarbetet av coronapandein för barn, unga och familjer. En annan är ett utbildningspaket till personer som jobbar med barn och unga om sexuell mångfald, könsmångfald och regnbågsfamiljer.

Också åtgärder för att hjälpa barn efter skilsmässa och vård i hemmet faller ur budgeten om förslaget godkänns som sådant.

Det berättar ganska mycket om de värderingar vi har i det politiska beslutsfattandet

― Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen

Barnstrategins genomförande handlar också om att förnya gamla utredningar om hur barn och unga behandlas inom vården och åtgärder för hur man ska förebygga att unga försvinner från barnskyddsanstalter. En ny handbok för barnskyddet är en konkret åtgärd i planen.

Den nationella barnstrategin ska skapa ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Det är också ett motto som flera partier nämner i sina parti- och valprogram.

– Barn har ingen rösträtt så i val är de ändå inte så intressanta, de är helt beroende av de beslut som vi vuxna fattar. Men om det inte är modernt att stå på barnets sida, hur går det då?

Sundell ifrågasätter prioriteringarna i politiken och säger att det ofta är intressantare att tala om andra värden och målgrupper än barn och unga.

Finlands första nationella barnstrategi

Beredningen av barnstrategin inleddes 2018.

2020 tillsattes en parlamentarisk kommitté som fastställde politiska mål och riktlinjer om hur barns och ungas välfärd ska tryggas.

Barnstrategin gäller varje person under 18 år.

Strategin har tre huvudmål:

  • Att skapa ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.

  • Att barns rättigheter och och ställning tryggas i all politisk och praktisk verksamhet. Barn och unga ska också få information om sina rättigheter.

  • Att trygga utsatta barns ställning och att bättre identifiera deras behov.

"Mera respekt för barn behövs"

Den generation som växer upp nu är den första där det inte är självklart att levnadsstandarden stiger. Det är också en generation som påverkats otroligt mycket av världsläget de senaste åren.

– De har behövt genomleva en pandemi, genomleva och ta in ett krig i Europa som både berör och skrämmer, levt i ekonomiskt kärva tider och dessutom har många unga en klimatångest utöver det.

Plan för genomförandet av strategin

Genomförandet och uppföljningen ska vara långsiktig, planenlig och effektfull.

Uppföljningen ska vara konsekvent och målinriktad över flera regeringsperioder.

I genomförandet ska man ta hänsyn till den rådande situationen samt tillräcklig och uppdaterad information om barns, ungas och familjers välfärd. Varje regering ska utarbeta och genomföra en detaljerad plan för hur målsättningarna i barnstrategin ska uppfyllas.

Genom olika indikatorer ska effekter följas upp.

Genomförandeplanen innehåller dessutom 30 åtgärder och förslag till åtgärderna, för att förstärka strukturer och kunskapsunderlag för en långsiktig och systematisk barn- och familjepolitik.

Principbeslutet om genomförandeplanen fattades vid statsrådets allmänna sammanträde den 7 oktober 2021.

Enligt Sundell är det de vuxnas uppgift att inge hopp och en tilltro och trygghet för framtiden.

– Men vad förmedlar vi vuxna om om vi tycker att barns behov och rättigheter inte behöver prioriteras?

Barn har ingen rösträtt så i val är de ändå inte så intressanta, de är helt beroende av de beslut som vi vuxna fattar

― Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen

Barnstrategins genomförandedokument stipulerar att arbetet ska vara målinriktat, regeringsöverskridande och det ska följas upp. Dokumentet är godkänt av statsrådet i oktober 2021.

– Barnombudsmannen skulle behöva ett team på tre till fyra personer för det här, säger Sundell.

I barnstrategin finns det arbetsredskap och metoder för att säkra barns ställning. Teamet som jobbar med strategins genomförande skulle bland annat ha som uppgift att se till att att alla ställen där det finns barn och unga ska känna till dem. Det handlar bland annat om grundutbildningen och småbarnspedagogiken.

– Vi behöver också övervakning så vi vet vem som sköter sig bra och vem som behöver bättra sig. Alla gör förstås inte fel, men jag säger att väldigt många måste skärpa sig när det gäller barns rättigheter i beslutsfattandet, men också när det handlar om att respektera barn.

Barnkonventionen